Olemme Facebookissa!

25.08.2016 Teollistamisen lyhyt oppimäärä

Punkalaitumen kunta hankki aikoinaan maata Kanteenmaasta teollisuutta silmällä pitäen. Vasta nyt, vuosikymmenten jälkeen, ollaan Kanteenmaassa ensimmäistä kertaa todella lähellä teollisen toiminnan aloittamista Punkalaitumen Bioenergiayhtiö Oy:n biokaasulaitoksen myötä. Se osoittaa, ettei pienessä maalaiskunnassa teollistaminen tapahdu ilman yksityisiä innovaatioita ja riskinottokykyä.

Punkalaitumen kunta hankki haltuunsa aikoinaan maa-alan Kanteenmaasta. Tarkoitus oli synnyttää alueelle teollisuutta. Tämä ajatus tuotiin monesti esiin mm. valtatie 2:n parannusohjelmien tarpeellisuutta perusteltaessa.

 

Vettä on Kourajoessa virrannut runsaasti sen jälkeen, ”kun kunta tontin osti”. Peltolakeudelle ei ole noussut ajat sitten toimintansa lopettanutta kylätoria kummempaa ellei lukuun oteta tuulimyllystä majakaksi muuttunutta rakennusta, joka vuosikaudet on seisonut tyhjillään pusikoituvalla tontillaan.

 

Nyt Kanteenmaan alue on teollistumisen näkökulmasta nousemassa jälleen keskiöön. Punkalaitumen Bioenergiayhtiö Oy:n voimalahanke on pitkien selvitysten jälkeen lähellä toteutumista. Kanteenmaan nuorisoseurantalolla pidetyn keskustelutilaisuuden perusteella kyläkunnassa ajatukseen biokaasun tuottamisesta kakkostien varrella suhtaudutaan neutraalisti, jopa myönteisesti, toisin kuin aiemmin suunniteltuun haketerminaaliin.

 

Menneisyyttä vasten peilattuna Kanteenmaa sopii hyvin biokaasun tuotantolaitoksen sijoituspaikaksi. Äären tilallahan biokaasureaktoria kokeiltiin jo 1970-luvun lopulla. Teollisen mittakaavan laitos loisi kylälle näin tietyn jatkumon bioenergiatalouden osalta.

 

”Case Kanteenmaa” osoittaa, ettei teollistaminen maaseudulla niin vain onnistu. Usein sanotaan, että kunnan pitää luoda teollisuutta. Kanteenmaan tapaus näyttää kuitenkin sen, että kunta voi toki olla mukana antamassa vauhtia teollistamiselle mutta yksityisestä aktiivisuudesta ja riskinottokyvystä riippuu se, johtavatko visiot konkreettisiin tuloksiin.

Evästeet