Olemme Facebookissa!

21.04.2016 Paperilta käytäntöön

Punkalaitumen koulut saavat ensi syksynä uuden opetussuunnitelman, joka tulee muuttamaan sekä opettajan että oppilaan roolia merkittävästi. Myös käsitys oppimisesta ja opettamisesta uudistuu. Opetussuunnitelman laatiminen oli suuri ponnistus ja vähintään yhtä suuri ponnistus on siirtää uuden Ops:n "henki" paperilta käytöntöön.

Punkalaitumen kouluille on valmistunut uusi opetussuunnitelma (Ops), joka hyväksymisen jälkeen otetaan asteittain käyttöön ensi lukuvuoden alusta. Uusi Ops tulee muuttamaan niin opettajan kuin oppilaankin roolia merkittävästi oppimisprosessissa.


Kuten toisaalla lehdessä olevassa jutussa todetaan, vaatii uuden Ops:n toteutuminen muutosta etenkin opettajien ajattelussa. Käyttöön tulevat entistä enemmän myös tieto- ja viestintäteknologian mahdollisuudet, nekin on sekä opettajien että oppilaiden opeteltava.


Uuden opetussuunnitelman peruslähtökohta on hyvä. Nyky-yhteiskunta vaatii jäseneltään taitoja, joista kaikkia ei tällä hetkellä koulussa juuri opeteta. Tietoa on osattava hankkia, suodattaa ja käyttää hyväksi. Keinovalikoiman kasvaessa oppiaineiden rajat on voitava ja osattava ylittää laaja-alaisesti.


Hienoa uudistuksessa on myös yrittäjäkasvatuksen ja työelämäntaitojen nostaminen mukaan opetuskokonaisuuksiin. Paikallisesti varmasti esimerkiksi yrittäjäyhdistyksellä on kiinnostusta tukea kouluja tässä kohtaan.


Paperille on saatu paljon muutoksia ja uudistuksia. Ensi syksystä alkaa jalkauttaminen käytännön työhön. Sen onnistumisella vasta mitataan uudistuksen hyödyt.

Evästeet