Olemme Facebookissa!

21.03.2019 Pakaria valvotaan

Pakarin hoivayksiköiden valvonta kuuluu Sotesille, ei Punkalaitumen kunnalle. Sotesi myös hoitaa valvontatehtävänsä.

Useammalla kuntalaisella, miksei myös muualtakin paikkakuntamme asioita seuraavalla, on virheellinen käsitys Punkalaitumen kunnan roolista vanhuspalveluiden valvonnassa. Punkalaitumen kunnalla ei ole vuoden 2014 alun jälkeen ollut sen paremmin sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamis- kuin valvontavastuutakaaan, vaan ne siirtyivät ko. ajankohtana Sotesille.


Paljon esillä olleiden Pakarin alueen hoivayksiköiden toimintojen osalta on kuluvan vuoden aikana voitu huomata, että Sotesi myös toteuttaa vastuutaan valvojana. Uusin näyttö tästä on viime viikolla tehty ennalta ilmoittamaton tarkastus yksiköissä sekä tarkastuksen jälkeiset toimenpiteet. Tällä hetkellä Pakarilla on muun muassa Sotesin työntekijä varmistamassa asiakasturvallisuuden säilymisen. Lisäksi uusien asiakkaiden ottaminen yksiköihin on keskeytetty, kunnes vaadittavat parannukset on toteutettu.


Kunnanjohtaja Tuija Ojalalle on myös syytä antaa tunnustusta paitsi aktiivisuudesta Pakarin tilanteen parantamiseksi myös avoimuudesta. Kaunistelematon toteamus siitä, että seuraava vakava seurantatilanne voi johtaa yksikön haltuunottoon, kuulostaa karulta mutta on faktaa.


Avoimuus ja rehellisyys ovat myös tässä asiassa paljon parempi toimintamalli, kuin kaikinpuolinen venkoilu ja asioiden vääntely. Kaikkien kannalta paras ratkaisu olisi, että Pakarin yksiköissä asiat saadaan kuntoon. Tavalla tai toisella.

 

Evästeet