Olemme Facebookissa!

18.08.2016 Oppilas keskiöön

Uuden opetussuunnitelman käyttöön ottaminen tulee muuttamaan opetusta Punkalaitumen kouluissa. Muutos tapahtuu kuitenkin pala palalta, mikä on pelkästään hyvä asia.

Moni keski-iän ylittänyt aikuinen osaa varmaan tänäkin päivänä ulkoa Pohjanmaan jokien nimet. Ne kun tuli koulussa opeteltua tarkkaan. Muistissa lienevät myös Ruotsin järvet.

 

Koulujen alkaessa siirryttiin Punkalaitumellakin uuden opetussuunnitelmaan mukaiseen opetukseen. Se eroaa lähtökohdiltaan perinteisestä ulkoaopettelusta, vuosilukujen ja nimien pänttäämisestä. Enää ei ei opeteta ”mitä”, vaan ”miten”.

 

Muutos tarkoittaa mm. sitä, että koulussa keskeiseksi tulevat tiedon etsintätaitojen opettelu. Oppilas nousee entistä enemmän keskiöön ja hänestä tulee uuden oppimiskäsityksen mukaan aktiivinen toimija. Vuorovaikutuskin lisääntyy oppimisprosessissa.

 

Uuden OPS:n yhteydessä puhutaan myös laaja-alaisista osaamistavoitteista, jotka on sisällytetty kaikkien oppiaineiden tavoitteisiin. Oppiainerajojakin ylitetään luomalla jokaiselle vuosiluokalle oppimiskokonaisuuksia, joiden aihe vaihtelee luokittain.

 

Punkalaitumella, kuten rehtori Ville Ahvenuksen ajatuksista käy ilmi, uutta opetussuunnitelmaa ei oteta käyttöön kertarysäyksellä, vaan pala palalta. Tämä tapa on todennäköisesti hyvä.

 

Opetuksessa tapahtuvilla muutoksilla on suuri merkitys oppilaalle niin lyhyellä aikavälillä kuin pidemmässäkin juoksussa. Muutoksen kokevat myös opettajat, jotka käytännön kenttätyössä tulevat siirtämään uudet ajatukset paperilta oppimisympäristöihin. Tämän vuoksi totuttelu tekee varmasti hyvää, vaikka koulun perustehtävä ei muutukaan, ainoastaan painotukset ja näkökulma oppimiseen.

Evästeet