Olemme Facebookissa!

13.10.2016 Syklinen hirvikanta

Punkalaitumen metsissä hirvikanta on kasvussa. Kanta näyttää saavuttavan huippunsa 20 vuoden välein. Tänä syksynä käyttöön otettava sähköinen havainto- ja kaatoilmoitusjärjestelmä mahdollistaisi nykyistä joustavamman luvanhakuprosessin.

Punkalaitumella aloitetaan hirvijahti lauantaina. Muutamasta aiemmasta vuodesta poiketen tällä hetkellä hirvikanta näyttäisi pitäjässä olevan kohtuullisen runsas ja havaintoja maamme suurimmasta riistaeläimestä on saatu kaikkien neljän metsästysseuran ja yhden seurueen alueilta.


Hirvikannan kehitys on syklistä. Useamman vuosikymmenen kokemuksen perusteella voidaan sanoa hirvikannan saavuttavan huippunsa parinkymmenen vuoden välein. Tätä tukee saalistilasto, jonka mukaan hirviä on Punkalaitumella kaadettu suurehkoja määriä 1970-80-lukujen sekä vuosituhannen taitteissa. Huippukantoja seuraavat sitten taas hiljaisemmat vuodet riistamailla. Nyt ollaan jälleen lähestymässä parinkymmenen vuoden etappia ja todennäköisesti hirvikannan seuraavaa huippua.


Hirvien määrällinen vaihtelu selittyy osaksi käytössä olevasta melko jäykästä luvanhakuprosessista. Tieto syksyn hirvimääristä pitäisi lupien hakijoilla olla jo varhain keväällä. Tämä johtaa helposti siihen, että hirvikannan kasvaessa lupamäärät ”laahaavat” jäljessä. Kannan hiipuessa kaatomäärät  puolestaan pysyttelevät korkeina turhan pitkään.


Tänä syksynä käyttöön otettu sähköinen kaatoilmoitus- ja havaintojärjestelmä mahdollistaisi paitsi hirvikannan reaaliaikaisen seurannan mutta myös joustavamman lupapolitiikan. Tämä tosin vaatisi sekä riistahallinnon että lainsäätäjän tarttumista käsillä olevan mahdollisuuteen.

 

Evästeet