Olemme Facebookissa!

06.10.2016 Kompakti kokonaisuus

Vaikka Punkalaitumella ei siirrytä yhteinäiskouluun, tapahtuu sivistyspuolella merkittäviä hallinnollisia uudistuksia sekä Yhteiskoulu-lukion uudisrakennuksen mittava investointihanke.

Kunnanhallitus päätti maanantaina, ettei olemassa olevista kouluista muodosteta Punkalaitumella yhtenäiskoulua. Asiaa selvitettiin sivistystoimessa laajasti ja tehdyn selvityksen pohjalta hallituksen päätös on tietyllä lailla ymmärrettävä.


Yhteinäiskoulu Punkalaitumella olisi tarkoittanut enemmän hallinnollista uudistusta, jonka opetukselliset vaikutukset olisivat todennäköisesti jääneet vähäisiksi. Taloudellisia säästöjäkään ei välttämättä olisi saavutettu.


Koululaitoksessa tapahtuu  ja on tapahtunut yhtenäiskoulupäätöksestä huolimatta paljon. Suurinvestointi, uusi Yhteiskoulu-lukio, häämöttää jo näköpiirissä ja uutta opetussuunnitelmaa sovelletaan käytännön työhön.


Punkalaitumen koululaitos on tällä hetkellä kompakti kokonaisuus. Kaksi elinvoimaista koulua tarjoavat peruskouluopetusta alaluokille, Yhteiskoulu yläluokille. Lukiollakin voidaan tällä hetkellä keskittyä opetukseen ja opiskeluun ulkoapäin tulevien lakkautuspaineiden tauottua. Ainakin hetkiseksi.


Kunnanhallituksen tekemään yhtenäiskoulupäätökseen on kirjattu yhtenäiskoulusta riippumaton hallinnollinen uudistus. Yhteiskoulun rehtorista ollaan tekemässä perusopetuksen johtajaa. Rivien välistä lukien tämä tulee tarkoittamaan todennäköisesti sitä, että sivistystoimen hallintoa tiivistetään nykyisen sivistystoimen toimialapäällikön eläköitymisen jälkeen. Kuviossa esittelyvastuu siirtyisi osastojen esimiehille, eikä kuntaan enää palkattaisi toimialapäällikköä. Kunhan käytäntö hiotaan toimivaksi, ratkaisu vaikuttaisi taloudellisesti järkevältä.

 

Evästeet