Olemme Facebookissa!

Sastamalan, Punkalaitumen ja Kiikoisten Osuuspankkien yhdistäminen osuuskuntakokouksiin

Kiikoisten OP:n hallituksen puheenjohtaja Pekka Koivuniemi, Punkalaitumen OP:n toimitusjohtaja Petri Antila, Kiikoisten OP:n toimitusjohtaja Kirsi Soltin, Punkalaitumen OP:n hallituksen puheenjohtaja Juhani Ranta, Sastamalan OP:n toimitusjohtaja Jyrki Rantala ja hallintoneuvoston puheenjohtaja Kimmo Karppanen selvittelivät kolmen pankin yhteenliittymissuunnitelmia Sastamalassa pidetyssä tiedotustilaisuudessa.
Sastamalan, Punkalaitumen ja Kiikoisten Osuuspankit suunnittelevat yhdistymistä. Pankkien osuuskuntakokoukset saavat eteensä yhdistymispäätöksen käsittelyn 23.4. ja mikäli yhdistyminen hyväksytään OP Sastamala aloittaa toimintansa 1.11.2018.

Tiistaina Sastamalassa pidetyssä kolmen pankin tiedotustilaisuudessa todettiin, että yhdistymistä on pankkien hallituksissa valmisteltu jo vuoden ajan. – Aloite tuli Punkalaitumelta, vahvistavat Punkalaitumen OP:n toimitusjohtaja Petri Antila ja Sastamalan OP:n toimitusjohtaja Jyrki Rantala. Pankkien hallitukset ovat myös yhdistymissuunnitelman takana yksimielisinä.

 

– Kaksi on liian vähän ja neljä liikaa. Tämä on hyvä ja tasapainoinen porukka, jossa yksikään pankeista ei ole ”ylisuuri”, kuvailee Jyrki Rantala.

 

Seutukunnan pankit kuuluvat samaan joukkoon suunnitelmineen, johon kuuluu kymmeniä osuuspankkeja ympäri Suomea. – Ei yhdistyminen ole uusi asia. Näin on tehty maailman sivu. Tulevaisuuden haasteet tämän aiheuttavat, Rantala sanoo.

 

Punkalaitumen Osuuspankin hallituksen puheenjohtaja Juhani Ranta kuvailee pankkialan murrosta, joka ajaa pankkeja yhteen. – Kilpailu asiakkaista kovenee, mikä on tietysti asiakkaan etu mutta vaikuttaa pankkien tulokseen. Samaan aikaan pankeilta vaaditaan enemmän asiantuntemusta, jota yhdistymisellä lisäämme. Toisaalta yritykset ja maatilat kasvavat, jolloin niiden investointien rahoittaminen vaatii leveämpiä hartioita. Yksimielinen johtopäätöksemme on, että omistaja-asiakkaiden edut turvataan parhaiten voimat yhdistämällä.

 

Punkalaitumen Osuuspankin omavaraisuus on korkea, miltei 80 % ja pankin omat varat ovat lähes 26 miljoonaa euroa, kun vastaavat lukemat Sastamalassa ovat noin 40 % ja 30,7 miljoonaa. – Pienellä pankilla on haasteensa. Korot ovat matalalla, mikä syö korkokatetta. Samaan aikaan digitalisaatio ja hallintokustannukset nousevat. Niillä on kilpailukykyä heikentävä vaikutus. Jos muut yhdistyvät ja me jäämme saareekkeeksi, tiemme ei tule olemaan helppo. Meidän on oltava kehityksessä mukana, Ranta painottaa.

 

Samaa mieltä on Sastamalan OP:n hallintoneuvoston puheenjohtaja Kimmo Karppanen. – Ratkaisulla turvataan toimialueen paikallisuus. Kukaan ei menetä, vaan kaikilla on paremmat mahdollisuudet. Kun ollaan itse tekemässä, ollaan voiman oikealla puolella.

 

Yhdeksi yhdistymiseen ajavaksi tekijäksi pankkien hallinnossa nähdään myös lisääntynyt pankkibyrokratia. Pankkien valvonta on vuonna 2009 alkaneen USA:n pankkikriisin jälkeen lisääntynyt merkittävästi. – EKP valvoo Kiikoisten OP:ta samalla voimalla kuin Nordean konsernia. Ajasta 70–80 % menee byrokratiaan ja viranomaistyöhön, kuvailee neljällä vuosikymmenellä Kiikoisten OP:n hallinnossa vaikuttanut hallituksen puheenjohtaja Pekka Koivuniemi.

 

Asiakkaille ei muutoksia

 

Pankkien tiedotustilaisuudessa korostettiin voimakkaasti, ettei kolmen pankin omistaja-asiakkaille sen paremmin kuin muillekaan asiakkaille ole tulossa muutoksia, mikäli pankit yhdistyvät. – Omistaja-asiakkaiden oikeudet säilyvät eikä asiakkaille aiheudu vaivaa. Tilinumerot ja kortit säilyvät samoina eikä esimerkiksi olemassa olevien lainojen ehtoihin tule muutoksia, sanoo Jyrki Rantala.

 

– Asiakkaiden hyödyksi näemme, että tällä ratkaisulla turvaamme palvelut paikallisesti konttorien säilyessä. Pystymme tarjoamaan monipuolisempaa erikoisosaamista ja meillä on suurempi luotonantokyky. Se parantaa varsinkin yritysasiakkaiden ja maatilojen palvelukykyä ja lisää pankin vetovoimaa, kuvailee Juhani Ranta.

 

Yhdistymisasiakirjojen mukaan jokaisen pankin konttori säilyy vähintään viiden vuoden ajan. Uuden pankin hallinnossa alueellinen edustus tulee Jyrki Rantalan mukaan myös säilymään vahvana. – Pankin edustajistoon, hallintoneuvostoon ja hallitukseen tulee jäseniä kaikkien kolmen pankin alueelta. Paikkajako on karkeasti Sastamala 60 %, Punkalaidun 30 % ja Kiikoinen 10 %.

 

Osuuspankin edustajisto, jollainen Sastamalassa jo toimii, valitaan vaaleissa. Mikäli yhdistyminen toteutuu, täydennetään edustajistoa ensi vaiheessa kahden muun pankin alueen edustajilla ja varsinaiset edustajiston vaalit pidetään neljän vuoden kuluttua.

 

Keskisuuri pankki

 

Mikäli Sastamalan, Punkalaitumen ja Kiikoisten Osuuspankkien yhdistyminen hyväksytään kevään osuuskuntakokouksissa, muodostuu OP Sastamalasta keskisuuri pankki OP-Ryhmään. – Sijaluku olisi 33. sadanviidenkymmenen pankin joukossa ja pankin sisäisessä terminologiassa nousisimme R2-ryhmään. Olisimme oikein hyvää keskikokoa, Jyrki Rantala sanoo.

 

Kolmen pankin muodostaman pankin pankkitoiminnan volyymi olisi yli 737 000 000 euroa. Asiakkaita olisi liki 23 000, joista omistaja-asiakkaita lähes 11 000. Vime vuodelta pankkien yhteenlaskettu bonusoikaistu liikevoitto oli hieman yli neljä miljoonaa euroa.

 

Mikäli pankit yhdistyvät, jatkaa OP Sastamalan toimitusjohtajana Jyrki Rantala. Kiikoisten OP:n toimitusjohtaja Kirsi Soltin ja Punkalaitumen OP:n toimitusjohtaja Petri Antila toimisivat niin ikään pankin johtoryhmätason tehtävissä. Henkilöstö siirtyisi uuteen pankkiin vanhoina työntekijöinä.

 

– Pankin nimeä mietittiin jonkin verran mutta päädyimme OP Sastamalaan, koska se on selkeä. Punkalaitumen ja Kiikoisten osuuspankit säilyvät alatoiminiminä, joten niitä voidaan myös käyttää entiseen tapaan esimerkiksi mainonnassa, Jyrki Rantala kertoo.

 

Infoa omistajille

 

Pankit järjestävät maaliskuun aikana omistaja-asiakkailleen info- ja keskustelutilaisuuksia yhdistymiseen liittyen. Punkalaitumen Osuuspankilla tilaisuudet ovat tiistaina 13.3. klo 18 ja keskiviikkona 28.3. klo 18 pankin kokoustiloissa.

 

– Toivotaan, että omistaja-asiakkaat tulevat paikalle, jotta tietoa yhdistymisestä saadaan vietyä eteenpäin, toteaa Petri Antila.

 

Juhani Rannan mukaan pankin hallintoneuvostoa ja vanhempia, jo tehtävistään luopuneita hallintohenkilöitä on suunnitelmasta jo informoitu. – Vaikutelma on positiivinen ja tuntuu siltä, että asian tarpeellisuus ymmärretään.

 

 

Evästeet