Olemme Facebookissa!

31.05.2018 Toukosiunaus helteisen auringon alla

Eläkeliiton toukosiunaus toimitettiin Arja Levoniemen talon pihapiirissä. Vasemmalta Minttu, Eero ja Arja Levoniemi, Hilkka Välläri ja Minna Rahko.
Eläkeliiton Punkalaitumen yhdistyksen perinteinen toukosiunaus järjestettiin viime perjantaina Arja Levoniemen talon pihapiirissä Pentinmaassa. Vaikka helteisestä säästä tilaisuudessa nautittiinkin, nostettiin eri puheenvuoroissa esiin myös toive sateista, jotta kylvetty sato lähtisi suotuisaan kasvuun.

Toukosiunaukseen vieraat toivotti tervetulleiksi Eläkeliiton Punkalaitumen yhdistyksen puheenjohtaja Hilkka Välläri. Hän muistutti, että maaseudulla on suuri merkitys ihmisten hyvinvoinnille.


– Yhä kii­rei­sem­pi elä­män­ryt­mi saa ih­mi­set ar­vos­ta­maan Suo­men puh­das­ta luon­toa ja rau­haa. Mei­dän pi­tää muis­taa tar­jo­ta tämä elä­mys myös lap­sil­lem­me 100–vuo­ti­aan Suo­men kun­ni­ak­si. Pi­tää myös muis­taa, et­tä luon­to säi­lyy hy­väs­sä kun­nos­sa vain, jos sii­tä pide­tään huol­ta. Ih­mi­sel­lä on vil­je­le­mis­teh­tä­vä, jota myös täällä Punkalaitumella vaalitaan, Välläri totesi.


Hän oli tyytyväinen siitä, että maassamme on vielä nuoria, jotka uskovat maatalouteen ja jatkavat esi-isien viljelytyötä. – Meidän tulee kannustaa näitä nuoria ja kiittää heitä tekemästään työstä.


Arja Levoniemi kertasi omassa puheenvuorossaan tilan historiaa. – Talon ensimmäinen isäntä ryhtyi viljelemään tilaa vuonna 1869. Tila oli alun perin Kuparin torppa ja itsenäiseksi se lohkottiin vuonna 1924. Arvo Levoniemi viljeli tilaa vuodesta 1938 aina 1980-luvun alkupuolelle, jolloin edesmennyt mieheni Pekka otti isännyyden. Vuodesta 2004 tilaa on isännöinyt poikamme Eero.


Varsinaisen toukosiunauksen suoritti seurakuntapastori Minna Rahko. – On upea asia, että toukosiunaus järjestetään helluntain läheisyydessä, sillä helluntai on elämän juhla. Itselleni on aina mahtava hetki, kun naapuri lähtee traktorilla pellolle äestämään.


– Raamatusta voimme lukea, että Jumala loi valon, ei pimeyttä ja hänen Pyhä Henkensä oli luomisessa mukana. Pyhä Henki on aina mukana uuden luomisessa ja mikäs sen hienompaa luomista kuin katsella kasvun alkamista. Se saa kiitolliseksi, vaikka sadetta kaivataan jo kovasti. On huikaisevaa, että jokainen meistä saa olla keväällä luomassa uutta, ja jokainen on kutsuttu Jumalan työkaveriksi, Rahko kuvaili.


Arja Levoniemen lukeman psalmin 65 jälkeen isäntä Eero Levoniemi siirtyi vakkoineen pellolle ja Minna Rahko luki siunauksen. Eeron apuna hääri innokkaasti tytär Minttu.


MTK-Punkalaitumen puolesta tilaisuudessa puhui puheenjohtaja Sami Ali-Rantala. – Viime kesä ja syksy olivat lähes katastrofaaliset maataloudessa, siksi tänä keväänä jännitti, mitä kevät tuo tullessaan. Onneksi talvi oli kunnollinen ja kasvustot säilyivät hyvin. Kylvöt ovat sujuneet hyvin ja nyt vain odotellaan vettä. Ollaan niin sanotusti Herran hallussa.


– Maanviljelys on yksi ihmisen vanhimmista ammateista ja elinehto, että näillä leveysasteilla ihminen voi elää. Maatalous on yksi kansakuntamme tukijaloista, kuvaili Sami Ali-Rantala.


Toukosiunauksen päätteeksi istutettiin Arja Levoniemen pihapiiriin Eläkeliiton kiitoksena ja muistona siperianpihtakuusi. Laulua toukosiunauksessa esitti Reijo Rantanen.

 

Evästeet