Olemme Facebookissa!

31.03.2022 Joka kymmenes nuori kokee ajoittaista yksinäisyyttä ja kiusaamista

Kukka Koski-Vähälä, Ilkka Levomäki ja Niko Heikkinen pohtivat nuorisokyselyn tuloksia nuorille kunnostetussa nuorisotila Karusellissä. Tilat toimivat aiemmin muun muassa nimismiehen kansliana.
Punkalaitumella toteutettiin tammikuussa nuorisokysely, josta käy selville paikallisten nuorten harrastavan aktiivisesti erityisesti liikuntaa. Sen sijaan lukuintoa heistä ei tunnu löytyvän. Kymmenisen prosenttia vastaajista koki myös ajoittain yksinäisyyttä ja kiusaamista.

Nuorisokyselyn kysymykset liittyivät nuorten vapaa-aikaan, liikuntaan sekä nuorille suunnattujen palveluiden käyttöön. Vastaajia oli yhteensä 147.


– Kyselyn tulokset ovat yllättävänkin positiiviset, sillä useimmat nuoret ovat tyytyväisiä palveluihin ja vapaa-ajan viettoonsa. Kyselyn pohjalta on jo nyt päätetty lisätä nuorisotila Karusellin aukioloaikaa, kertoo nuoriso-ohjaaja Kukka Koski-Vähälä.


Hän kiinnitti kyselyssä huomiota siihen, että punkalaitumelaisnuoret käyttävät todella vähän kirjaston palveluita ja lukevat vähän. Pääosa vastaajista kertoi, ettei käy kirjastossa ollenkaan tai erittäin harvoin. Kirjastolla onkin alkamassa AVI:n rahoittama Löytyykö lukutoukkia -hanke, jolla aktivoidaan nuoria lukemaan enemmän.


– Lukuintoa ei tunnu olevan. Mieluummin ollaan puhelimella. Moni kokee, että koulutyöt vievät runsaasti aikaa, eikä lukemiselle jää enää tilaa.

Nuorisovaltuusto vie sanomaa eteenpäin


Punkalaitumen nuorisovaltuusto on käsitellyt kokouksessaan nuorisokyselyn tulokset ja käynyt esittelemässä niitä myös kunnanhallitukselle. – Hallitus oli tuloksista kiinnostunut ja halusi oikeasti kuulla niistä. Lisäksi toivottiin käytännön ehdotuksia, mitä voitaisiin tehdä nuorten vapaa-ajan laadun parantamiseksi, kertoo nuorisovaltuuston puheenjohtaja Niko Heikkinen.


Hän ja nuvan varapuheenjohtaja Ilkka Levomäki kertovat olevansa huolissaan siitä, että niinkin moni nuori kertoi kokevansa yksinäisyyttä tai joutuneensa kiusatuksi. – Onhan se huolestuttavaa, että joka kymmenes kokee kiusaamista, ja että se tapahtuu koulussa. Kiusaaminen on juoruilua, haukkumista, nimittelyä ja ulkopuolelle sulkemista. Fyysistä kiusaamista ei niinkään tapahdu.


– Tulemme viemään tietoa tästä asiasta myös kouluihin ja opettajille. Kouluissa kiusaamiseen pitäisi kuitenkin pystyä puuttumaan helpommin, kuin vapaa-ajalla, Heikkinen ja Levomäki sanovat.


Kyselystä käy ilmi sekin, että monet nuoret harrastavat etenkin liikuntaa. Kaikki nuoret eivät kuitenkaan tästä ole kiinnostuneita. – Yksi kyselyn nostoista on, että nuoret kaipaavat vapaa-ajalleen myös taiteen harrastusmahdollisuuksia ja toisenlaista itsensä ulostuomisen vaihtoehtoa liikunnalle, kuvailee Ilkka Levomäki.


Nuorisovaltuusto on jo ehtinyt tarttua tähänkin toiveeseen ja suunnitteilla on jonkinlainen taidetapahtuma vielä kevään aikana. – Nuoret toivovat kertaluontoisia taidetapahtumia matalalla kynnyksellä. Moni ei ole valmis sitoutumaan esimerkiksi kansalaisopiston koko lukuvuoden jatkuville kursseille.


Koronapandemian vaikutuksista nuorten hyvinvointiin on puhuttu paljon. Nuorisokyselyn mukaan poikkeusajat eivät juuri ole kuitenkaan vaikuttaneet nuorten vapaa-ajan viettoon.


Asia, jota nuorisokyselyssä ei käsitelty, mutta joka muuten on noussut esiin, on nuorten päihteiden käyttö. – Nuorisovaltuusto on ollut huolissaan päihteiden käytön lisääntymisestä. Se näkyy ihan koulumaailmassakin tupakointina, nuuskan käyttönä ja päihteiden välityksenä. Siitä on tullut aiempaa näkyvämpää ja tuntuu, että asenteet päihteitä kohtaan ovat muuttuneet myönteisemmiksi, Levomäki kertoo.

 

Evästeet