Olemme Facebookissa!

30.03.2023 Viimeinen ”sattumatilinpäätös” vahvasti positiivinen

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Linda Lähdeniemi ja kunnanjohtaja Tuija Ojala ovat tyytyväisiä kunnan vahvaan tilinpäätökseen. Yli 870 000 euron ylijäämää osoittava tuloslaskelma on viimeinen, jossa hyvinvointialueelle siirtyneet sotepe-menot ovat mukana.
Punkalaitumen kunnan viime vuoden tulos oli 870 146 euroa ylijäämäinen. Tilinpäätöksen sisältä löytyy useampia positiivisia asioita. – Kokonaistaloudellisesti katsottuna kunnan asema on tällä hetkellä erittäin vahva, kuvailee kunnanhallituksen puheenjohtaja Linda Lähdeniemi (kesk.).

Valtuustokäsittelyyn kesäkuussa tuleva tilinpäätös on historiallinen. Siinä ovat viimeistä kertaa mukana kunnan sotepe-menot, jotka vuoden vaihteessa siirtyivät Pirkanmaan hyvinvointialueen vastuulle.


Monesti kunnissa on pelätty erityisesti erikoissairaanhoidon yllättäviä kuluja. Punkalaitumellakin ne yllättivät, mutta tällä kertaa positiivisesti. Erikoissairaanhoidon kuluja oli noin 672 000 euroa arvioitua vähemmän.


– Tilinpäätös kertoo juuri siitä, kuinka ennalta-arvaamattomia ne ovat ennen sote-uudistusta olleet. Nyt viimeisellä kerralla yllätys oli myönteinen, Linda Lähdeniemi sanoo.


Kunnanjohtaja Tuija Ojala on hänkin tyytyväinen tilinpäätökseen. – Tulos on todella hyvä. Tämä on hyvä pohja hyvinvointialueen alkuaikoihin. Taseessa on noin 5,2 miljoonaa euroa puskuria.


Vaikka tilinpäätös oli hyvä, kunnassa on jatkossakin taloutta hoidettava tarkasti. – Talouden riskit eli inflaation vaikutuksesta nousseet hinnat kyllä näkyvät tilinpäätöksessä, Ojala sanoo ja Lähdeniemi jatkaa, että viime aikojen hintojen nousun vaikutukset realisoituvat kuntataloudessa Punkalaitumella kunnolla vasta tänä vuonna.


– Myös ICT-kulut näyttelevät koko ajan isompaa ja isompaa roolia menoissa. Viime vuonna ne olivat noin 300 000 euroa, huomioi Ojala.


Tuleviksi haasteiksi kunnanjohtaja ja kunnanhallituksen puheenjohtaja listaavat kunnan tuloverokertymän, jota pienentää ikääntyvä ja vähenevä väestö sekä valtionosuusjärjestelmän, jonka tulevaisuus on paljon kiinni seuraavan hallituksen toimista.

Vuosikate lähes kaksi miljoonaa


Punkalaitumen tilinpäätös murskasi valtuuston hyväksymän talousarvion lukemat. Talousarviossa vuosikatteeksi oli määritetty 407 750 euroa ja tilikauden alijäämäksi 624 300 euroa. Todelliset lukemat olivat vuosikatteen osalta 1 900 380 euroa ja ylijäämää kertyi 870 146 euroa. Arvioidun ja tuloslaskelman loppusumman erotus on lähes 1,5 miljoonaa euroa.


Kunnan toimintaan kului viime vuonna rahaa 21 455 294 euroa, toimintatuloja oli 2 075 354 euroa. Toimintatulot toimintamenoista olivat 9,7 %. Kunnan osastot onnistuivat taloudenpidossaan viime vuonna, sillä lähes jokaisen toimintakate oli parempi kuin talousarviossa arvioitiin.


Verotuloja kunta keräsi yhteensä 9 285 067 euroa. Kunnallisverokertymä oli 7 676 641, mikä oli lähes 300 000 euroa budjetoitua vähemmän. Yhteisöveroa kertyi noin 338 000 euroa ja kiinteistöveroa noin 80 000 euroa arvioitua enemmän, joten verotulot ylittivät budjetoidun noin 120 000 eurolla.


Valtionosuuksia kunta sai yhteensä 12 010 061 euroa, mikä oli noin 365 000 euroa arviota enemmän. Verrattuna edelliseen vuoteen valtionosuuksia maksettiin noin 820 000 euroa runsaammin.


Viime vuonna Punkalaitumella kunta varautui investointeihin vajaalla 2,2 miljoonalla. Toteuma oli runsaat 1,8 miljoonaa, josta vesihuollon osuus oli yli 1,5 miljoonaa. Suurimmat investoinnit olivat Kanteenmaan vedenottamon ja viemäriverkoston saneeraukset.


Lainaa kunnalla oli vuoden lopussa 6 865 000 euroa. Pitkäaikaista lainaa pystyttiin vuoden aikana lyhentämään 400 000 euroa eikä lyhytaikaista kassalainaa 31.12.2022 ollut. Kuntalaista kohti lainaa oli 2 563 euroa. Kunnan lainanhoitokate oli 4,4. Vastaava luku keskimäärin maamme kunnissa on 1,6.

 

Evästeet