Olemme Facebookissa!

29.06.2017 Kunnanhallitus hyväksyi hoivakiinteistöjen vuokrasopimuksen

Punkalaitumen kunnanhallitus hyväksyi maanantaina kunnan ja Med Group Oy:n välisen vuokrasopimuksen Pakarin alueen hoivakiinteistöistä. Sopimuksella kunta vuokraa Kaisankodin, Hilman ja Matin sekä Saimikodin Med Group Oy:lle.

Kunnanhallituksen hyväksymä vuokrasopimus alkaa 1.8.2017 ja päättyy 31.12.2032. Tilojen hallinto yritykselle luovutetaan 1.1.2018. Vuokrasopimuksen toteutumisen ehtona on, että Valviran on hyväksyttävä tilat ja annettava Med Group Oy:lle lupa yksityisen sosiaalipalvelun tuottamiseen vähintään 57:llä asiakaspaikalla.


Sastamalan kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden on myös hyväksyttävä Med Group Oy palvelusetelituottajaksi ja otettava palvelusetelit käyttöön vanhusten ja vammaisten asumispalveluissa Punkalaitumella.


Sopimuksen mukaan kiinteistöjen vuokra on 21 816 euroa kuukaudessa. Kyseisen pääomavuokran lisäksi Med Group Oy maksaa kunnalle ylläpitovuokraa, jolla katetaan vuokranantajalle kiinteistön ylläpidosta aiheutuvat kulut. Ylläpitovuokran määrä perustuu kiinteistön kuluista laadittuun talousarvioon.


Kunta pyysi vuokrasopimukseen liittyen lausunnot myös Punkalaitumen vanhusneuvostolta, yhteistoiminta-alueen vammaisneuvostolta sekä ammattiliitoilta Superilta, Tehyltä, JHL:ltä ja Jytyltä. Lausunnon antajista vanhusneuvosto suhtautui vuokraamiseen myönteisesti. Ammattiliitoista JHL esitti, että kunta luopuu vuokrasuunnitelmista. Jytyn lausunnossa arvosteltiin kuntaa siitä, että henkilöstön asemaa ei ole otettu riittävästi huomioon. Jyty vaatii myös, että työntekijöiden asema turvataan etujärjestöjen ja Med Group Oy:n sopimuksella ennen vuokrasopimuksen tekemistä. Superin ja Tehyn yhteisessä lausunnossa todetaan, ettei valmistelu täytä yhteistoiminta- ja kuntalain pykäliä.


Pakarin alueella vanhus- ja vammaispalveluiden työntekijät ovat Sastamalan kaupungin palveluksessa. Heille tarjotaan mahdollisuutta siirtyä Med Group Oy:n palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä liikkeenluovutusperiaatteella. Sopimuksen työntekijöiden siirtymisestä tekee Sastamalan kaupunki. Vuokrasopimus vaikuttaa myös kunnan ruokapalveluiden työntekijöiden työsopimuksiin, koska Punkalaitumen kunta ei voi myydä hankintalain mukaisesti ruoka- tai puhtaanapitopalveluita Med Group Oy:lle.

 

Evästeet