Olemme Facebookissa!

29.04.2021 Valiokuntamalli ei toteudu seuraavalla valtuustokaudella

Punkalaitumen kunnantalolla kokoontuvat jatkossakin lautakunnat. Valiokuntamalli siirtyy seuraavaan kunnanvaltuuston pohdintaan. Kunnanjohtaja Tuija Ojala väläyttää jopa mahdollisuutta pormestarimalliin siirtymiselle. Kuva: Eetu Jonkka.
Punkalaitumen kunnassa on kunnanjohtaja Tuija Ojalan valmistelemana pohdittu mahdollista valiokuntamallin käyttöön ottamista. Silloin nykyisistä lautakunnista olisi luovuttu ja jäljelle olisivat jääneet ainoastaan lakisääteiset toimielimet. Viime viikon maanantaina kunnanhallitus linjasi, että myös ensi valtuustokaudella kunnassa asioista päätetään lähes nykyisellä toimielinorganisaatiolla.

Selvitellyssä valiokuntamallissa lautakunnat korvataan valtuutetuista ja varavaltuutetuista muodostetuilla valiokunnilla. Muutos ei koskisi tarkastuslautakuntaa, keskusvaalilautakuntaa eikä yhteistoiminta-alueiden lautakuntia.

 

Kunnanjohtajan valmistelemassa esityksessä perusteltiin kuntaan soveltuvan minimalistinen malli, jossa nykyisten toimielinten tehtävät keskitetään kunnanhallitukselle. Valtuuston ja kunnanhallituksen rinnalla toimisi kasvatus- ja hyvinvointivaliokunta.

 

Helmikuussa kunnanhallitus jätti kyseisen esityksen pöydälle yksimielisesti. Tämän jälkeen aiheesta pidettiin kaksi valtuustoseminaaria. Näiden tuloksena päädyttiin ratkaisuun, jossa 1.8. alkavalla valtuustokaudella kunnan toimielinorganisaation kuuluvat kunnanhallitus, tarkastuslautakunta, tekninen lautakunta sekä kasvatus- ja hyvinvointilautakunta. Hyvinvointilautakuntaa ei jatkossa enää valita.

 

Päätetyt muutokset vaikuttavat myös kunnan hallintosääntöön. Kunnanhallitus päättikin, että tarvittavat muutokset valmistellaan kesäkuussa pidettävään valtuuston kokoukseen käsiteltäviksi. Samalla päätettiin, että kunnan aloitetaan hallintosäännönlaajempi päivitys kesäkuun kuntavaaleissa valittavan valtuuston aloittaessa työnsä elokuun alussa.

 

Aika ei ollut kypsä

 

– Uudistus jäi aika pieneksi, koska käytännössä vain yksi toimielin organisaatiossa väheni. Aika ei ollut vielä kypsä suuremmalle muutokselle, sanoo kunnanjohtaja Tuija Ojala.

 

Hänen mukaansa uudistuksella haettiin sitä, että jokaiseen toimielimeen riittää motivoituneita ja tehtävään sitoutuneita jäseniä. Hallintosäännön uusiminen siirtyy seuraavalle valtuustokaudelle. – Uusien päättäjien kädenjälki saadaan siinä näkyviin, jotakin tuunausta hallintosääntö kyllä vaatii. Lautakuntamalli ei vaadi hallintosäännöltäkään niin paljon muutoksia, kun tuo valiokuntamalli olisi vaatinut.

 

– Valiokunta malli tulee mietittäviin seuraavien kunnallisvaalien kynnyksellä, jos esittelijä haluaa sitä eteenpäin valmistella. Samalla voidaan pohtia muitakin malleja, kuten pormestarimalli, mikä tahansa trendi silloin on menossa.

 

Kysymykseen voi tulla myös valtuuston koon pienentäminen sallittuun 13 jäseneen. Virkamiesten ja luottamusmiesten työn pitää olla yhteistyötä, eikä keskinäistä kilvoittelua olemattomasta vallasta, oli sen hallintomalli mikä tahansa, Ojala pohtii.

 

Muutoksia pienin askelin

 

– Uudistusta ei koskaan lähdetä tekemään vain siksi, että halutaan uudistaa. Jokaisen pienenkin uudistuksen takana ovat aina syy. Tämän luottamushenkilöorganisaatiouudistuksen taustalla oli se, että siitä saadaan yhä tehokkaampi ja toisaalta ketterämpi. Lisäksi tällä kahden lautakunnan yhdistämisellä pyritään samaan jokaiseen lautakuntaan sitoutuneita jäseniä. Muita muutoksia organisaatioon ei tullut valtuustolle esitettäväksi kuin kasvatus- ja opetus- sekä hyvinvointilautakunnan yhdistäminen, sanoo kunnanhallituksen puheenjohtaja Linda Lähdeniemi (kesk.).

 

Hänen mukaansa hallintosäännön muuttaminen siirrettiin uudelle valtuustolle, sillä valmisteluaikaa olisi vain vähän jäljellä ja hallintosääntöuudistaminen vaatii aikaa. – Kyseessä on erittäin merkittävä johtosääntö. Mielestäni on hyvä, että tulevat valtuutetut saavat pohtia hallintosäännön kokonaisuudistuksen, sillä he myös kyseisen säännön kanssa koko valtuustokauden toimivat. Valiokuntamallia ei nähty vielä tässä vaiheessa tarpeelliseksi. – Nyt esitämme valtuustolle pienempää muutosta. Muutoksia on hyvä tehdä pienin askelin

 

– Olemme käyneet tästä luottamushenkilöorganisaatiosta monia neuvotteluita erilaisin kokoonpanoin. Mielestäni on hyvä, että tämä hallintomalliasia on käsitelty ja siitä on käyty paljon keskustelua. Tällä tavalla asiaan on oikeasti pureuduttu ja mietitty, mikä malli palvelisi kaikista eniten kuntaamme ja meitä kaikkia kuntalaisia. Oli organisaatiomalli mikä tahansa luottamushenkilöiden ja virkamiesten välinen luottamus on avainasemassa kunnan päätöksenteossa. Luottamus ja avoin keskustelu on niitä asioita, jolle koko homma rakentuu, sanoo Linda Lähdeniemi.

Evästeet