Olemme Facebookissa!

29.03.2018 Erikoissairaanhoito nosti kunnan plussalle

Kunnanjohtaja Jyrki Moilanen ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Ari Prihti ovat tyytyväisiä kunnan viime vuoden tulokseen mutta muistuttavat, että talouden sopeuttamistoimia tarvitaan jatkossa mm. vähenevien valtionosuuksien vuoksi.
Punkalaitumen kunnan tilinpäätös viime vuodelta on 408 184 euroa ylijäämäinen. Alun perin talousarvio oli laadittu 548 000 euroa alijäämäiseksi. – Erikoissairaanhoidon menot alittuivat 700 000 eurolla. Tyytyväinen pitää tulokseen totta kai olla mutta myöntää myös, että kävi hyvä säkä, toteaa kunnanjohtaja Jyrki Moilanen.

Vaikka hyvää tulosta voikin selittää erikoissairaanhoidon alittuneilla kustannuksilla, onnistui kunta myös omassa toiminnassaan. Kunnan omat osastot alittivat talousarvion 210 000 eurolla ja toimintakate parani vuoteen 2016 verrattuna noin 353 000 eurolla. Toimintakate oli miinuksella 18 362 878 euroa.

 

Tulopuolella valtionosuudet laskivat edellisvuoteen verrattuna 310 876 euroa. Vastaavasti verotuloja kertyi noin 330 000 enemmän. Verotuloissa kunnallisveron tuotto väheni lähes 130 000 euroa mutta yhteisöverotuotto kasvoi 80 000 eurolla.

 

Vuosikate tilinpäätöksessä oli 1 538 244 euroa, josta poistojen ja poistoeron lisäyksen jälkeen jäi tulokseksi 408 184 euroa.Viime vuonna kunta teki tavanomaista enemmän poistoja, koska käytöstä poistuvan Yhteiskoulu-lukion poistomäärää lisättiin ja vanha päiväkoti poistettiin lopullisesti.

 

– Hyvää tilinpäätöksessä on ehdottomasti se, että kunta maksoi lainojaan pois 350 000 euroa. Lainakanta asukasta kohti on nyt 319 euroa, mikä on Suomessa kymmenen parhaan kunnan joukossa. Alhainen lainamäärä antaa hyvät lähtökohdat lähiaikojen isoihin investointeihin, toteaa Jyrki Moilanen.

 

Kuntakonsernin näkökulmasta Moilanen pitää tulosta hyvänä mutta huomioi, että vesihuoltolaitoksen tulos heikkeni noin 200 000 eurolla. Tappiota vesihuoltolaitos teki lähes 359 000 euroa. – Lain mukaan tuloksen pitäisi olla plus-miinus nolla. Tämä tarkoittaa sitä, että vesihuollon taksoissa on korotuspaineita.

 

Talous vaatii tasapainottamista

 

Punkalaitumen kunnanvaltuusto päätti joulukuussa talousarvion laadinnan yhteydessä perustaa kuntaan talouden tasapainottamista varten työryhmän, johon tuli edustus kaikista valtuustoryhmistä. Työryhmä käy läpi kaiken kunnan toiminnan. Tämä johtui siitä, että kuluvan vuoden talousarvio laadittiin peräti 1,7 miljoonaa alijäämäiseksi.

 

– Hyvä tulos viime vuodelta ei poista talouden tasapainottamisen tarvetta tulevaisuudessa. Täytyy muistaa, että kunnan valtionosuudet tulevat jo tänä vuonna laskemaan 710 000 euroa verrattuna viime vuoteen. Samaan aikaan verotulojen arvioidaan vähenevän 320 000 euroa, toteaa kunnanhallituksen puheenjohtaja Ari Prihti (sin.).

 

Hänen mukaansa leikkaukset ovat perintöä vuosien 2012–2015 tehdyistä valtionosuusleikkauksista. – Nämä leikkaukset heijastuvat nyt kumulatiivisesti kunnan valtionosuuksiin.

 

Helpotusta kunnan talousarvion laadintaan toisi kunnanjohtaja Jyrki Moilasen mukaan se, että sote-uudistus veisi sosiaali- ja terveydenhuollon kulut maakunnalle. – Sote-kuluja on vaikea ennakoida ja ne heiluttavat kunnan taloutta suuntaan tai toiseen ilman, että pääsemme niihin itse vaikuttamaan.

 

Evästeet