Olemme Facebookissa!

28.09.2023 Peurajahdissa korostuu metsästäjien oma vastuu

Valkohäntäpeurojen vilkkuvia häntiä ei Punkalaitumella näe enää niin usein kuin peurakannan huippuvuosina.
Valkohäntäpeuran metsästys alkoi syyskuun alussa. Kun jahti on ollut käynnissä noin kuukauden, on kaatomäärä aiempiin vuosiin verrattuna erittäin alhainen.

– Tähän mennessä kaadettuna on vasta hieman yli 20 peuraa koko yhteisluvan alueella. Verrattuna aiempiin vuosiin, se on kovin vähän. Mutta vähentyneet ovat peuratkin, sanoo Punkalaitumen alueen yhteisluvanhaltija Janne Uusi-Kämppä.


Punkalaitumella on totuttu ylisuureen peurakantaan. Viime vuosien tehoverotus ja lisääntynyt susien määrä ovat kuitenkin tehneet tehtävänsä. – Eivät peurat loppuneet ole, kyllä niitä juuri on. Mutta alueelliset erot yhteislupa-alueella ovat suuret ja kannan rakenne näyttää vääristyneen, sanoo Janne Uusi-Kämppä.


Vääristymistä hän näkee siinä, että urosten suhteellinen osuus on aikuisten peurojen kannasta noussut korkeaksi verrattuna naaraisiin. – Tehoverotus kohdistui erityisesti tuottaviin naaraisiin ja se näkyy nyt kannan rakenteen vääristymänä.


Uusi-Kämppä korostaakin käynnissä olevalla jahtikaudella metsästäjien ja metsästysseurojen vastuuta peurakannan hoidossa. – Metsästäjien ja seurojen on itse mietittävä, kuinka alas peurakanta halutaan ja käyttää kaatolupia sen mukaan. Erityisesti pitäisi huomioida metsästyksen valikoivuus, jotta rakenne ei ainakaan enempää vääristyisi.


– Kaatolupia on tälle kaudelle vähintäänkin riittävästi, mutta kaikkia niitä ei ole pakko käyttää. Nyt vaikutamme omalla tekemisellämme siihen, miten tulevaisuudessa metsästämme.


Valkohäntäpeurojen luvat on jaettu yhteisluvan viiden osakkaan kesken niin, että Jalasjoen Metsästysseuralla lupia on 349, Metsästysseura Haukalla 311, Punkalaitumen Metsästysseuralla 180, Kanteenmaan Metsästysseuralla 100 ja Metsästysseurue Kotkalla 60 kaatolupaa. Yhdellä luvalla voi kaataa aikuisen peuran tai kaksi vasaa.

Hirvikanta kohtalaisen vahva


Hirvenmetsästys aloitetaan Punkalaitumella 14.10. – Hirvikanta on alueella kohtalaisen vahva ja jahtiin voidaan lähteä luottavaisin mielin, sanoo Janne Uusi-Kämppä.


– Hirven osalta pieni huolenaihe on, että hirvien vasatuotto on laskenut Punkalaitumella jo alle 50 prosentin. Se on hälyttävä merkki. Ensiarvoisen tärkeää on, että syksyn jahdissa säästettäisiin tuottavia hirvinaaraita.


Alkavalle kaudelle hirvilupia on Punkalaitumelle myönnetty 36. Ne on jaettu lupaosakkaiden kesken niin, että Punkalaitumen Metsästysseuralla on lupa kuuden aikuisen ja kuuden vasan kaatoon, Jalasjoen Metsästysseuralla lupia on 5+4, Metsästysseuran Haukalla 3+2, Kanteenmaan Metsästysseuralla 2+2 ja Metsästysseurue Kotkalla 2+2.


– Tälle kaudelle niin sanottuja pankkilupia on jätetty yhdeksän. Se antaa mahdollisuuden jahdin edetessä suunnata verotusta aluille, joilla on hirvitihentymiä, sanoo Janne Uusi-Kämppä.

 

Evästeet