Olemme Facebookissa!

28.03.2019 Kanne seurakuntaa vastaan kumottiin

Pirkanmaan käräjäoikeus hylkäsi 21.3. antamassaan tuomiossa Punkalaitumen seurakuntaa vastaan nostetun kanteen tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain rikkomisesta kausityöntekijän palkkauksessa.

Kantajana ollut henkilö vaati seurakunnalta kummankin lain rikkomisesta 15 000 euron korvausta, koska katsoi olleensa kausityöntekijän tehtävään palkattua hakijaa ansioituneempi. Kantajan mukaan  syynä hänen syrjäyttämiseensä valinnassa olivat sukupuolisen syrjinnän lisäksi aiemmat palkkaerimielisyydet ja se, ettei kantaja ollut kirkon jäsen.


Punkalaitumen seurakunnan asiamiehenä toimineen asianajaja Matleena Engblomin laatiman tiedotteen mukaan seurakunta kiisti oikeudenkäynnissä kaikki vaatimukset. Seurakunnan mukaan tehtävässä oli edellytetty viheralan tutkintoa, ja palkattu henkilö oli koulutukseltaan puutarhuri.


Pirkanmaan käräjäoikeuden tuomion mukaan valituksi tulleen henkilön palkkaaminen vastasi paremmin niitä tavoitteita, joita seurakunta oli asettanut rekrytoinnille. Ansiovertailun perusteella häntä oli myös pidettävä ansioituneempana kuin kantajaa. Yhdenvertaisuuslain osalta käräjäoikeus katsoi jääneen selvittämättä, että kantajan ilmaisemat mielipiteet olisivat olleet vaikuttamassa hänen kohteluunsa. Lisäksi oli jäänyt näyttämättä, että kantajan kirkosta eroamisella olisi ollut merkitystä rekrytoinnissa. Kanne hylättiin sekä tasa-arvolain että yhdenvertaisuuslain osalta, ja kantaja velvoitettiin korvaamaan seurakunnan oikeudenkäyntikulut.


Kirkkoherra Irina Kaukinen kertoo tunnelman seurakunnassa olevan helpottunut. – On tietysti ikävää, että asiaa jouduttiin selvittämään tuomioistuimessa asti. Käräjäoikeus näki tilanteen samalla tavalla kuin me olimme sen tulkinneet. Hakijoita oli 12, ja ainoa tavoitteemme oli tehdä oikeudenmukainen päätös ja valita paras hakija.


Asianajaja Matleena Engblom katsoo tuomion osoittavan, että tasa-arvolaki on monitahoinen laki, eikä ansiovertailun tekeminen ole mitenkään yksinkertainen asia. – Käräjäoikeus painotti työkokemuksen pituuden lisäksi työkokemuksen laatua, jonka katsottiin olleen valituksi tulleella monipuolisempi ja tehtävän kannalta merkityksellisempi. Olennaiseksi asiaksi katsottiin myös viheralan koulutus, joka etukäteen ilmoitettu valintakriteeri.


Tuomio ei ole lainvoimainen.

 

Evästeet