Olemme Facebookissa!

27.09.2018 Asumispalveluiden maksuihin tuntuvat korotukset

Med Groupin liiketoiminimi Onni Hoiva on vastannut Punkalaitumen vanhus- ja vammaishuollon asumispalveluista maaliskuun lopulta lähtien. Ensi vuoden alusta Pakarin alueen yksiköiden vuokrat ja palvelumaksut nousevat.
Punkalaitumen vanhus- ja vammaispalveluiden asiakkaiden maksuihin on tulossa ensi vuoden alusta korotuksia. Vuokrat nousevat 15 %, tukipalveluiden hinnasto nousee Sotesin sääntökirjan mahdollistamalle ylärajalle ja hoivavuorokauden hinta ylittää 99 euron palvelusetelin arvon 1,13 eurolla.

Vt. kunnanjohtaja Oili Mölsä pitää uutisia Med Groupin ilmoittamia hinnankorotuksia valitettavina. – Todella ikävä tilanne.

 

Mölsän kertoo kunnan maksaneen jo Sotesin aikana hoivasta aiheutuvia korvauksia. – Silloin kompensointimekanismi oli vain hieman erilainen. Mikäli hoivan hinta oli korkeampi kuin mitä asiakas pystyi maksamaan, kunta kompensoi. Vähätuloisten ja -varaisten asiakkaiden osalta kompensointi jää jatkossakin kunnan maksettavaksi.

 

– Niille Med Groupin asiakkaille, joilla on tuloja ja varallisuutta, hoivan hinta tulee kalliimmaksi hinnankorotusten jälkeen, Mölsä toteaa ja muistuttaa, että kaikkien asiakkaiden vuokrat eivät tule nousemaan 15 %, koska vuokrannousun yläraja on Kelan asumistukimaksimi. Hänen mukaansa kunta on keskustellut hinnankorotuksista myös Med Groupin kanssa.

 

– Yllättävän nopea hinnankorotus

 

Sotesin vs. asumispalvelujohtaja Mervi Marttila ei sinällään ole yllättynyt Med Groupin kaavailemista palveluiden ja vuokrien korotuksista. – Se yllättää, että ne tulevat jo ensi vuoden alusta. Palvelun tuottaminenhan siirtyi yritykselle vasta 26.3. tänä vuonna. Palvelusetelituottajan käyttöön siirryttäessä kuntien yhteinen sote-lautakunta kyllä ”sanoitti” suunnitelman riskit.

 

Marttila toteaa, että Sotesilla on palvelusetelin sääntökirja, jonka mukaisesti Med Group korotustenkin jälkeen toimii. – Palveluiden osalta hinnat nostetaan sääntökirjan maksimiin. Koska palvelusetelin arvo on tällä hetkellä 99 euroa, jää Med Groupin asiakkaan itsensä korvattavaksi 1,13 euroa hoivavuorokaudesta.

 

Palveluiden ja vuokrien korotusten pelätään ajavan etenkin vähävaraisempia taloudelliseen ahdinkoon. – Sotesilla on käytössään harkinnanvarainen maksualennus henkilöille, joilla varoja tai tuloja on vähän. Hoiva- ja asumispalveluiden kustannusten sekä vuokrien jälkeen jokaiselle pitäisi jäädä kuukaudessa rahaa 249,70 euroa, jolla maksetaan tukipalvelut sekä lääkkeet.

 

Mervi Marttila kehottaakin Punkalaitumella asumispalveluiden asiakkaita tai heidän omaisiaan tutustumaan Sotesin nettisivuilla harkinnanvaraisen maksualennuksen sääntöihin ja hakuohjeisiin.

 

Hän ei allekirjoita sitä, että Sotesin palvelusetelin arvo 99 euroa olisi määritetty liian matalaksi toteutuneisiin kustannuksiin nähden. – Sotesin omaan palvelutuotantoon suhteutettuna palvelusetelin arvo on linjassa. Meillä on myös palvelusetelituottajia, joiden yksiköissä hoiva pystytään 99 eurolla tuottamaan.

 

Med Groupin lisäksi Sotesin alueella toimii jo kahdeksan palvelusetelituottajaa. Yksityisesti tuotettuja hoivapalveluita tarjoavat Sastamalakoti, Ilola, Luhatuuli Hyrkinpuisto, Ikipihlaja Anne, Tyrväänkartano, Tupahoiva, Mouhijärven Iltakoti ja Attendo Amanda. Avautumassa on myös Mehiläisen hoivakoti Vammalan keskustassa.

 

Henkilöstökulujen kasvu johti korotuksiin

 

Med Group Oy perustelee Punkalaitumella toteutettavia vuokrien ja palvelumaksujen korotuksia henkilöstökulujen kasvulla. – Kun aloitimme asumispalveluiden tuottamisen Punkalaitumella, haimme uuden toimiluvan Aluehallintovirastolta. Se määrittää henkilöstömäärän hoivayksiköissä. AVI halusi kasvattaa hoitajamitoitusta, mikä nostaa kustannuksiamme, kertoo Med Group Oy:n toimitusjohtaja Kari Virta.

 

Toinen kustannuksia nostava tekijä on Virran mukaan se, että aiemmin kunnat kompensoivat palvelusetelin arvon ylittävät kustannukset. – Nyt toteutuneet kustannukset jäävät asiakkaan maksettavaksi. Kunnat eivät enää kompensoi niitä.

 

Tällä hetkellä Punkalaitumella Med Group Oy:n liiketoiminimen Onni Hoivan palkkalistoilla on 53 työntekijää. Näistä 41 on kuukausipalkkaisia ja 12 tuntipalkkaisia. – Totta kai harmittaa. Siihen pitää kuitenkin luottaa, että AVI ajattelee päätöksillään asiakkaidemme, ei heidän kukkaroidensa, parasta, Virta sanoo.

 

Kolmas henkilökustannuksia nostanut tekijä ovat keväällä toteutuneet TES:n mukaiset palkankorotukset. – Hyvä henkilökunta on palkkansa ansainnut. Virran mukaan vastapainona henkilöstökustannusten nousu tarkoittaa asumispalveluyksiköissä myös palveluiden laadun paranemista.

 

– Tuotamme hyvää ja laadukasta palvelua, josta myös palaute on ollut hyvää. Siitä voimme tietysti olla ylpeitä. Tässä asiassa riskimme on joutua ”sylkykupiksi” mutta emme voi AVI:n vaatimuksista ja palvelun laadusta alkaa ”lintsaamaan”.

 

Jatkossa Kari Virta toivoo, että Sotesin palvelusetelin arvo eläisi hoivakustannusten nousun mukana. – Palkankorotuksia tulee myös ensi vuonna, emmekä nyt tehtävillä korotuksilla saa kaikkea kustannustennousua vielä katettua.

 

Evästeet