Olemme Facebookissa!

26.10.2017 Vuokraus Med Group Oy:lle hyväksyttiin äänin 13-8

Kunnanvaltuustossa näkemykset hajosivat Pakarin palvelukeskuksen vanhusten ja kehitysvammaisten asumispalveluiden tilojen vuokraamisessa. Terttu Routsi (seisomassa) vastusti vuokrausta ja sai taakseen koko demari-vasemmisto -akselin, perussuomalaisten ryhmän sekä kaksi kokoomuslaista.
Punkalaitumen kunnanvaltuusto hyväksyi osaltaan vanhusten ja kehitysvammaisten asumispalveluiden tilavuokran Med Group Oy:lle sekä palvelusetelien käyttöön ottamisen asumispalveluiden hankinnassa kokouksessaan maanantaina. Päätös syntyi äänin 13-8. Toinen äänestys tarvittiin päätettäessä ensi vuoden tuloveroprosentista. Se päätettiin äänestyksen jälkeen nostaa 22 %:iin.

Kunnan suunnitelmat vuokrata Pakarin palvelukeskuksen asumispalveluiden tilat Med Group Oy:lle on herättänyt runsaasti keskustelua. Siksi olisi voinut olettaa kunnantalon aulan olevan täynnä kokouksen alkua odottavaa lehteriyleisöä.

 

Näin ei kuitenkaan ollut. Hetki ennen kokouksen alkua aulassa istuskeli ainoastaan forssalainen Hannu Rekunen, joka oli lähtenyt kokousta seuraamaan mökkireissullaan. Muutama muukin kuntalainen sentään saapui päätöksentekoa katsomaan.

 

Myös lehteriyleisön joukkoon saapunut Anne Peräniitty ihmetteli yleisön vähäisyyttä. – Olin ihan varma, että täällä olisi tupa täynnä.

 

Yksityistäminen pelottaa, vähä tieto harmittaa

 

Vuokra-asia käsiteltiin kokouksen viimeisenä pykälänä. Jo etukäteen tiedettiin, että valtuustosta löytyy sekä ulkoistuksen kannattajia että vastustajia. Vastustajista ensimmäisen puheenvuoron käytti Terttu Routsi (sdp.).

 

– Moni asia soteen liittyen on avoinna. Ulkoistaminen tuntuu hätiköidyltä ja jopa pelottavalta. Tarvittaisiin pidempi aika pohtia asioita. Tässä tilanteessa ei voi luottaa mihinkään, joten pidetään tilanne ennallaan, Routsi totesi ja esitti vuokraamissuunnitelman hylkäämistä. Routsin esitystä kannatti Marja Wakkala (sdp.).

 

Epäilijöiden joukkoon kuului myös perussuomalaisten Sari Laakso. Hän piti koko prosessia huonona kunnallisen demokratian toteutumisen ja henkilökunnan kuulluksi tulemisen kannalta. Myös julkisen palvelun katoaminen pelotti Laaksoa. – Valitseeko yksityinen palveluntuottaja asiakkaansa maksukyvyn tai kunnon perusteella, Laakso kysyi.

 

Yksityistämisen vastustajista Merja Pulakka (sdp.) harmitteli sitä, että päättäjät joutuvat tekemään päätöksen vähillä tiedoilla. – Tämä on iso asia ja kahdesta pahasta tehdään valinta. Med Groupin monopoliasema pelottaa. Kuinka kauan kestää, että hinnat alkavat nousta? Ymmärrän myös työntekijöiden hädän.

 

Kokoomuksestakin löytyi vuokraamisen mielekkyyttä epäileviä puhujia. Harri Lumme ei suostunut uskomaan, että sote-uudistuksen kolmen vuoden siirtymäajan jälkeen Pakarin tilat jäisivät maakuntavetoisina tyhjilleen. Hänen näkemyksensä mukaan yksityiset palveluntuottajat ovat Punkalaitumen vanhuksista kiinnostuneita, mikäli maakunnan into syystä tai toisesta lopahtaa.

 

Kysymys tulevaisuudesta ja itsenäisyydestä

 

Valtuuston kokouksessa käytettiin myös kunnanhallituksen vuokrausesitystä puoltavia puheenvuoroja. Ensimmäisenä ääneen pääsi Martti Mölsä (sin.). – Kyse on kuntamme itsenäisyydestä ja tulevaisuudesta jatkossakin. Se edellyttää toimenpiteitä ja pitkäjänteistä ajattelua. Ulkoistamispäätöstä ollaan tekemässä hieman etuajassa eli vuotta aiemmin. Maakunnan liikelaitos tulee saman tekemään joka tapauksessa vuonna 2020. Silloin on suuri riski, että Pakarin tilat kilpailutuksen jälkeen jäävät tyhjilleen, Mölsä perusteli kantaansa.

 

Mölsää harmitti myös vuokrausasian ympärillä tapahtunut politikointi. – On edesvastuutonta sotkea politiikkaa tähän asiaan. Olette saaneet Punkalaitumen Sanomien sivuilta lukea naapuripopulistikansanedustajan kirjoituksia, joissa hän puuttuu kuntamme asioihin. Punkalaitumella on ainakin kolme viimeistä valtuustokautta puhallettu yhteen hiileen ja ajateltu asioita kunnan parhaaksi.

 

Terttu Routsi vastasi Mölsälle ajattelevansa enemmän kuntalaisia kuin kuntaa. Myös Sami Uutto (ps.) kommentoi ymmärtävänsä asian hankaluuden ja kuntalaisten huolen. – Kaikki me ajattelemme täällä kuntalaisten parasta. Teemme sen vain eri tavalla, toppuutteli valtuuston puheenjohtaja Outi Uusi-Kouvo (kesk.) orastavaa suukopua.

 

Sastamalan sote-lautakuntaan kuuluva Timo Karunen (kesk.) totesi käsillä olevan viimeiset hetket tehdä kunnan oma päätös vanhuspalveluita koskien. – Sotesia ei vuoden 2020 alussa ole. Valta on maakunnalla ja valtaosa päättäjistä tulee silloin Tampereelta ja sen ympäristökunnista. He saavat eteensä satojen miljoonien säästötavoitteet ja palveluverkoston kehittämissuunnitelman. Se voi tarkoittaa palveluiden keskittämistä ja sitä, että pahimmassa tapauksessa Pakarin kiinteistö jää tyhjilleen.

 

– Totta kai henkilökunnasta on huoli ihan omassakin taloudessa. Uskon, ettei yksityinen voi tarjota huonoja työehtoja alalla, jossa on jatkuva työvoimapula, Karunen pohti.

 

Näkemykselleen hän sai tukea kokoomuksen Sirkka Madekiveltä. – Olen 40 vuotta hoitanut kuntalaisia ja tunnen heidät. Yksityinen pystyy hoitamaan heidät kuten Sotesi nyt. Itseni on urani aikana siirretty kolme kertaa yksityisen toimijan palvelukseen ja olen ollut aivan tyytyväinen. Yksityisenkään toimijan ei ole varaa aliarvioida työntekijöitä.

 

Suoritetussa äänestyksessä vuokraamista kunnanhallituksen esityksen mukaisesti kannattivat keskustasta Timo Karunen, Martti Lehtelä, Linda Lähdeniemi, Sanna Salioja, Riikka Suominen, Martti Törmä sekä Outi Uusi-Kouvo. Kokoomuksen ryhmästä kunnanhallituksen kannalla olivat Marju Pihlajamaa, Sirkka Madekivi ja Juha Yli-Parri sekä sinisistä Martti Mölsä, Ari Prihti ja Sakari Pärssinen.

 

Terttu Routsin esitystä kannattivat Routsin itsensä ja Marja Wakkalan lisäksi Sari Laakso (ps.), Harri Lumme (kok.), Mauri Multanen (vas.), Antti Peltomäki (kok.), Merja Pulakka (sdp.) ja Sami Uutto (ps.).

 

Kunnanvaltuuston päätös ei vielä suoraan tarkoita Pakarin asumispalveluiden siirtymistä Med Group Oy:lle, sillä myös Sastamalan kaupunginvaltuuston on tehtävä yhtäpitävä päätös.

 

Veroprosentti nousee

 

Kunnanvaltuusto päätti myös ensi vuoden talousarvioon liittyen kunnan tuloveroasteesta. Kunnanhallitus esitti veroprosentin nostamista nykyisestä 21,5 %:sta 22 prosenttiin. – Ensi vuoden talousarvion ennuste on todella heikko, kuvaili kunnanjohtaja Jyrki Moilanen ja totesi kunnassa suunniteltavan muitakin toimia talouden tasapainottamiseksi.

 

Marja Wakkala esitti veroprosentin pitämistä nykyisellään ja sai kannatusta Merja Pulakalta. – Jos talousarvio näyttää tällä hetkellä 2,5 miljoonan alijäämää ja veron korotuksella saadaan tuloja lisää 200 000 euroa, se ei ongelmaa ratkaise. Nyt tarvitaan rakenteellisia uudistuksia, Wakkala painotti.

 

– Kaikki vaihtoehdot on mietittävä mutta keinot ovat vähissä. Mielelläni kuulisin Wakkalan keinot, totesi Martti Mölsä.

 

Äänestyksessä kunnanhallituksen esitys veron korottamisesta voitti äänin 17-4. Wakkalan lisäksi korotusta vastustivat Merja Pulakka, Terttu Routsi ja Mauri Multanen.

 

Kiinteistöveron korotukset sen sijaan hyväksyttiin yksimielisesti. Ensi vuonna yleinen veroprosentti on 1,05 (nykyinen 0,95), vakituisen asuinrakennuksen prosentti 0,6 (0,55) ja muiden asuinrakennusten 1,05 (1,00).

 

Evästeet