Olemme Facebookissa!

26.04.2019 Korjaavat toimet toteutettava Pakarilla maanantaihin mennessä

Aluehallintoviraston yllätystarkastuksessa Esperi Caren Pakarin hoivayksikössä paljastui edelleen puutteita. Uusi takaraja korjaavien toimenpiteiden toteuttamiseen on ensi maanantai. Tämän viikon tiistaina Valvira ilmoitti asettavansa yrityksen valvontaansa valtakunnallisesti.

Tarkastukseen osallistuivat myös Sotesin vs. asumispalvelujohtaja Mervi Mattila sekä Pakariin osoitettu Sotesin työntekijä.

 

– Palvelutuottaja ei ollut toimittanut määräajassa sille asetettuja selvityksiä lupa- ja valvontaviranomaisille. Asiakkaiden palvelu- ja hoitosuunnitelmissa havaittiin edelleen puutteita. Myös työntekijöiden yksikkökohtaisissa lääkehoitoluvissa oli puutteita ja yksikössä ei ollut voimassa olevaa lääkehoitosuunnitelmaa. Käynnillä todettiin myös, että vastuuhenkilöiden vaihdokset ovat kuormittaneet yksikköä ja työntekijöitä, kertoo Sotesin vs. asumispalvelujohtaja Mervi Mattila tarkastuksen tuloksista.

 

Havaitut puutteet ovat samoja, joita on löytynyt myös aiemmissa tarkastuksissa. Mervi Mattila ei ota kantaa siihen, mitä tapahtuu, mikäli 29.4. puutteita edelleen löytyy. – Toimintaa valvotaan tiiviisti. Esperi on toimittanut selvityksensä 12.4. ja osa toimenpiteistä on toteutettu. Jatkotoimista päättävät lupa- ja valvontaviranomaiset eli Valvira ja Aluehallintovirasto.

 

– Asiakkaille turvataan heidän tarvitsemansa palvelut. Jos lupaviranomainen päätyisi keskeyttämään palvelutuottajan toiminnan Esperin hoivakoti Pakarissa, mietitään mahdolliset vaihtoehdot palveluiden turvaamiseen siinä kohdin, Mervi Mattila korostaa.

 

Esperi Caren Pakarin yksikönpäällikkönä on pääsiäisen jälkeen aloittanut Marjut Hiljanen. Valvontavastuussa oleva Sotesi pitää yksikössä oman valvojansa 12.5. asti.

 

Kauhuskenaario pelottaa

 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Ari Prihti (sin.) pitää Pakarin osalta pahimpana uhkakuvana sitä, että Pakarin hoivayksikkö otetaan nopeasti Sotesin haltuun. – Silloin voi toteutua kauhukuva, jossa Esperi tarjoaa työntekijöilleen töitä muissa yksiköissään, Sotesi siirtää asiakkaat Sastamalaan Sotesin muihin yksiköihin ja Pakari jää tyhjilleen.

 

Hänen mukaansa paras ratkaisu olisikin, että Esperi pystyisi tekemään vaaditut korjaavat toimet määrätyssä ajassa. – Se olisi asiakkaiden ja heidän omaistensa sekä työntekijöiden mutta myös kunnan etu.

 

– Kauhukuvia ei tietenkään kannata lietsoa mutta niiden olemassa olo on pakko tunnustaa, sanoo Prihti.

 

– Itsestään selvää on, että palveluntuottajan on pidettävä kiinni tehdyistä sopimuksista ja voimassa olevasta laista. Hyvää on myös se, että valvonta on osoittanut toimivuutensa, Ari Prihti kuvailee.

 

”Tilanne paranemaan päin”

 

Kunnanjohtaja Tuija Ojala kokee, että tilanne Pakarin hoivayksiköissä on paranemaan päin. – Esperi on parantanut toimintaansa ja minulla on luja luottamus, että näillä toimilla päästään eteenpäin.

 

Pakarilla on tällä hetkellä 42 asiakasta. Uusia tulijoita oli jonossa neljä mutta heitä ei voida ottaa ennen kuin korjaavat toimet on tehty. – Asiakkaiden suhteen Punkalaidun on omavarainen, työntekijöiden riittävyydestä on kiinni, järjestetäänkö hoivapalvelut tulevaisuudessa täällä vai Sastamalassa.

 

– Punkalaitumen kunnan omaksi toiminnaksi Pakari ei tule ikinä. Se johtuu nykyisestä lainsäädännöstä. Kaukaiselta näyttää, että toiminta palautuisi edes Sotesille, Tuija Ojala korostaa.

 

Evästeet