Olemme Facebookissa!

25.03.201 Kanteenmaahan halutaan kiertotalousklusteri

Punkalaitumen kunnan tekninen johtaja Satu Alajärvi ja elinvoimaluotsi Aki Mikkola toivottavat bio- ja kiertotalousyritykset tervetulleiksi Kanteenmaahan.
Punkalaitumen kunta on saanut ympäristöministeriöltä noin 42 000 euron rahoituksen Kanteenmaan kiertotalousklusteri -hankkeeseen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että alueelle halutaan toimijaverkosto bio- ja kiertotalousyrityksistä.

– Kanteenmaan kiertotalousklusteri -hankkeen ensimmäisenä tavoitteena on luoda Kanteenmaahan toimijaverkosto, johon kuuluisi alueella jo toimivat yritykset, lähialueen maatalousyrittäjät, alan yhdistykset sekä alueen kehittämisestä kiinnostuneet kuntalaiset. Tarkoituksena on, että verkostoon liittyneet tahot saisivat synergiaetua toisistaan, pystyisivät paremmin kontaktoitumaan ja tiedonkulku verkostossa olisi avointa ja ajantasaista, kertoo Punkalaitumen kunnan tekninen johtaja Satu Alajärvi.


Hänen mukaansa hankeen aikataulu on määritelty 1.5.2021–31.11.2022. – Aikataulu tarkentuu hankkeen myötä mutta se on tarkoitus aloittaa rivakasti eli heti vapun jälkeen.


Hankkeen yhtenä tavoitteena on luoda bio- ja kiertotalouden ympärille oma brändi Kanteenmaahan. – Mahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Hyvänä esimerkkinä onnistuneesta brändistä voisi olla esimerkiksi Nokialla sijaitseva Eco3 -biotalous- ja yrityskeskittymä. Omaa brändiä aletaan hankkeessa miettiä ja siksi siihen on sisällytetty viestintäsuunnitelman laadinta.


Punkalaitumen kunnan tiedotteessa todetaan hienosti, että ”klusterille kehitetään avoin, interaktiivinen ja osallistava verkkopalvelu, sekä viestintäsuunnitelma ja brändi, joka korostaa alueen potentiaalia bio- ja kiertotalouden yritystoimintaan.” Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hankkeen yhtenä tavoitteena on mahdollisimman laaja ja avoin tiedottaminen. – Tätä lähdetään tavoittelemaan sillä, että hankkeelle luodaan interaktiivinen verkkosivusto, joka esimerkiksi mahdollistaisi kuntalaisten osallistamisen hankkeeseen. Tällaista kunnassa ei ole ennen toteutettu, joten tämä toimisi myös pilotointina kunnan muuhun toimintaan, Alajärvi kuvailee.


Alustavasti myös yhteistyötahojen kanssa on aloitettu vuoropuhelu. – Hankehakemuksen laadinnan yhteydessä on käyty keskusteluja mahdollisten yhteistyötahojen kanssa mutta mitään ei ole lyöty lukkoon, koska hankerahoituksen saaminen oli epävarmaa. Esimerkiksi biokaasulaitoksen nykyinen toimija olisi hankkeelle oikein mieluinen yhteistyökumppani.


Mikäli alan toimijoille herää kiinnostus lähteä mukaan hankkeen toimintaan, kehottaa Satu Alajärvi ottamaan yhteyttä.

 

Evästeet