Olemme Facebookissa!

24.11.2022 Runsas kolmannes käytti äänioikeuttaan seurakuntavaalissa

Vastikään 90 vuotta täyttänyt Laila Ojanen tarkasti, että seurakuntavaalissa käytettävä vaaliuurna on tyhjä ennen äänestyksen alkamista kirkossa. Vaalivirkailijoina toimivat Hilkka Välläri, Pekka Karppanen ja Terttu Routsi.
Sunnuntaina käydyissä seurakuntavaaleissa Punkalaitumella annettiin 661 ääntä. Äänestysprosentti oli 34,1, mikä on Tampereen hiippakunnan alueen korkein. Erityisen hienosti vaaliuurnille lähtivät 16–17-vuotiaat nuoret, sillä heidän äänestysprosenttinsa Punkalaitumella oli 48,1. Nuorten aktiivisuus on valtakunnallinen kärkitulos.

Seurakuntavaalien varsinaisen vaalipäivän äänestys alkoi kirkossa jumalanpalveluksen jälkeen. Ennen kuin vaaliuurnaan pudotettiin yhtään äänestyslipuketta, tarkasti Laila Ojanen (90), että uurna oli tyhjä. Tämän jälkeen uurna lukittiin ja lukot teipattiin. Näin äänestys pääsi käyntiin.


Varsinaisena vaalipäivänä sunnuntaina kirkossa annettiin ääniä 250. Ennakkoääniä seurakuntavaaleissa annettiin Punkalaitumella yhteensä 411 ja äänestysprosentti oli 62,2.


Yhteensä äänioikeutettuja oli 1 938 ja vaaleissa annettiin 661 ääntä, joista kaksi äänestyslipuketta hylättiin. Paikkakunnan 52 äänioikeutetusta 16–17-vuotiaasta nuoresta äänestämässä kävi 25.

Kuusi uutta valtuutettua


Seurakuntavaaleissa valittiin Punkalaitumen seurakunnan kirkkovaltuusto vuosiksi 2023–2027.  Kirkkovaltuustossa on 15 jäsentä. Valtuustoon valittiin seuraavat ehdokkaat:


Luojanluomat: Petri Korhonen, 57; Merja Pulakka, 46.


Keskustan ehdokaslista: Linda Lähdeniemi, 57; Matti Seppä, 41; Pentti Hällfors, 23; Timo Karunen, 22; Seija Mahlamäki-Kultanen, 22; Kari Lehtinen, 17; Ella Liimatainen, 17.


Kaikille hyvä seurakunta: Hanna Uusi-Kuitti, 66; Ursula Lumme, 46; Sirkka Madekivi, 42; Anne Peräniitty, 29; Ari Prihti, 22; Jouko Rintala, 20.


Vaalien myötä valtuusto uudistuu, sillä kuusi nyt valituista eivät kuulu nykyiseen kirkkovaltuustoon. Uudet valtuutetut ovat Petri Korhonen, Pentti Hällfors, Ella Liimatainen, Ursula Lumme, Ari Prihti ja Jouko Rintala.
Nykyisistä valtuutetuista mandaattinsa uusi yhdeksän. Kolmen uudelleen valintaa hakeneen valtuutetun eli Jari Kantosen, Juhani Törmän ja Kalevi Sillanpään äänimäärä ei riittänyt valtuustopaikan uusimiseen.

Äänestysaktiivisuus ilahdutti ääniharavaa


– Olen yllättynyt, lähes sanaton, mikä on hämmästyttävää. Ajattelen, että ilmeisesti olemme tehneet kirkkovaltuustossa ja –neuvostossa oikeita päätöksiä. Linjamme on saanut tuen, sanoo seurakuntavaalien ääniharava Hanna Uusi-Kuitti. Tyytyväinen hän on myös oman seurakunnan äänestysprosentista ja siitä, että nuoret äänestivät niin runsaasti.


Tuleva kirkkovaltuusto joutuu Uusi-Kuitin mukaan käsittelemään seurakunnalle merkittäviä asioita, joista suurimmat liittyvät kiinteistöihin ja kirkkoherran virkaan. – Kiinteistöstrategia tulee olemaan suuri asia. Vaikka emme kaikkia ratkaisuita haluaisi tehdä, emme voi käyttää isoa osaa seurakunnan varoista kiinteistöiden ylläpitämiseen. Kukaan ei halua pappilaa myydä, mutta jos pakko on, se tehdään.


– Kirkkoherra-asia on myös iso kysymys. Nykyinen järjestelmä jatkuu ensi vuoden eli vt. kirkkoherra jatkaa. Kesän korvalla jatkoa on kuitenkin alettava miettiä, koska nykyinen ratkaisu on vain vuoden mittainen. Kirkkoherran vaali ei ole nopea järjestää, tehdään se kahden seurakunnan yhteisenä tai yksinään.


Seurakunnan itsenäisyys tuskin nousee päätöksentekijöiden eteen seuraavan neljän vuoden aikana. – Uskon, ettei seuraavan neljän vuoden aikana jouduta pohtimaan seurakunnan itsenäisyydestä luopumista. Tampereen hiippakunnassa ei tunnu olevan pyrkimystä seurakuntien yhdistämiseen. Itse en oikein näe, mitä hyötyjä yhdistymisillä saataisiin edes aikaan. Taloudellisesti seurakuntamme pärjää ja jos nyt pohditaan pappilasta luopumista, yhdistymisen jälkeen uusi seurakunta luopuisi lopuistakin nykyisistä kiinteistöistä kirkkoa lukuun ottamatta, Hanna Uusi-Kuitti sanoo.


– Tällä hetkellä yhteistyö Urjalan seurakunnan kanssa on hyvällä alulla ja jo pienestäkin yhteistyöstä on ollut apua. Kirkkoherrayhteistyöhön ollaan tyytyväisiä sekä täällä että Urjalassa.

Ensikertalaisten ajatuksia


Petri Korhonen ja Ella Liimatainen valittiin seurakuntavaaleissa kirkkovaltuustoon uusina jäseninä. Kummallakaan ei ole aiempaa taustaa seurakuntahallinnon päätöksentekijöinä. Korhonen sai myös äänimäärässä mitattuna jaetun kakkostilan yhdessä Linda Lähdeniemen kanssa 57 äänellä.


– Mieli on totta kai hyvä tällaisen tuloksen jälkeen, vaikka kyllä näin hyvä tulos vähän yllätti. Se, että nuoret lähtivät äänestämään aktiivisesti, oli huikeaa, sanoo Petri Korhonen.


Hän kertoo asettuneensa ehdolle osittain siksi, ettei ole aiemmin kokeillut ehdolle asettumista seurakuntavaaleissa. – Kiinnostusta lisäsi myös se, että osallistuin seurakunnan kiinteistöstrategian suunnittelun yhteydessä järjestettyyn avoimeen tilaisuuteen. Politiikka on aina kiinnostanut ja kokemusta on niin kunnanvaltuustosta kuin -hallituksestakin.


Kirkkovaltuustossa Korhonen pyrkii edistämään seurakunnan näkyvyyttä. – Seurakunnan näkyvyyttä ja tiedottamista seurakuntalaisten suuntaan on parannettava. Tietysti nelivuotiskaudella kiinteistöjen tulevaisuus ja kirkkoherrakysymys tulevat olemaan suuria asioita.


– Sellainen kutina on, että joudumme kirkkovaltuustossa ottamaan kantaa myös siihen, pysyykö Punkalaitumen seurakunta itsenäisenä, ja se voi olla tiukka paikka, Petri Korhonen tuumii.

Myös Ella Liimatainen kertoo valituksi tulemisen olleen iloinen yllätys. – Olin pelkästään jo siitä otettu, että minua pyydettiin ehdolle varsin tuoreena punkalaitumelaisena ja tulin vielä valituksi.


– Kiinteistöihin liittyviä ratkaisuja tullaan tekemään seuraavalla valtuustokaudella. Seurakunnalla on raskas kiinteistömassa hoidettavanaan. Itse toivoisin keskustelua ja ehdotuksia erilaisista vaihtoehdoista kiinteistöjen kohdalla. Voisiko esimerkiksi kirkkoa, pappilaa tai seurakuntataloa käyttää monitoimitiloina muuhunkin kuin vain seurakunnan toimintaan?


Liimatainen miettii, että tilojen monipuolinen käyttö saattaisi samalla virkistää myös muuta seurakunnan toimintaa, tuoda lähemmäksi nuoria ja sellaisia, jotka ovat vieraantuneet syystä tai toisesta seurakunnasta.


– Vielä sen tarkemmin seurakunnan talouteen tai rakenteeseen tutustumatta toivoisin, että pystyisimme tekemään päätöksiä, jotka mahdollistaisivat monipuoliset seurakunnan palvelut eri-ikäisille. Myös henkilöstöön ja heidän osaamiseensa on panostettava.


Tulevaa nelivuotiskautta Ella Liimatainen odottaa mielenkiinnolla. – Päätöksenteossa on kyse yhteistyöstä, näin myös kirkkovaltuustossa.

Ehdokkaiden äänimäärät


Punkalaitumella kaikki ehdokkaat saivat listoittain seuraavasti ääniä:


Luojanluomat: Petri Korhonen, 57; Merja Pulakka, 46; Matti Setälä, 6.


Keskustan ehdokaslista: Linda Lähdenimi, 57; Matti Seppä, 41; Pentti Hällfors, 23; Timo Karunen, 22; Seija Mahlamäki-Kultanen, 22; Kari Lehtinen, 17; Ella Liimatainen, 17; Jari Kantonen, 16; Juhani Törmä, 14; Ritva Koivula, 13; Esa-Matti Välimaa, 11; Raili Granni, 11; Reijo Rantanen, 7; Esa Poutala, 6; Simo Keto, 4; Jari Pakarinen, 4; Mikko Huuskonen, 4.


Kaikille hyvä seurakunta: Hanna Uusi-Kuitti, 66; Ursula Lumme, 46; Sirkka Madekivi, 42; Anne Peräniitty, 29; Ari Prihti, 22; Jouko Rintala, 20; Kalevi Sillanpää, 16; Erkki Leppäkorpi, 13; Hanna Berggren, 7.

 

%MCEPASTEBIN%
Evästeet