Olemme Facebookissa!

24.09.2020 Joki on tärkeä jokaiselle

Punkalaitumenjoki on tärkeä osa suurta kokonaisuutta. Kartta: KVVY ry.
Loimijoen pelastusohjelma julkistettiin Punkalaitumella viime viikolla. Samalla päästiin myös maastoon tutkimaan jokaiselle alueella asuvalle, mökkeilevälle ja matkailevalle tärkeän joen tilaa.

– Loimijoen pelastusohjelma on konkreettinen työkalu, joka kokoaa yhteen Loimijoen alueen vesien tilaan keskeisesti vaikuttavat tekijät sekä vaikuttavimmat keinot vesien tilan parantamiseksi. Pelastusohjelma on toteutettu tarinakarttapohjalle, jota yhä kehitämme ja siitä on pyritty tekemään niin helppolukuinen, että kuka tahansa voi sen pohjalta lähteä vesien tilaa parantamaan. Pelastusohjelmasta toivomme työkalua, joka on alueen toimijoiden aktiivisessa käytössä, toteaa ympäristöasiantuntija Satu Heino Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksestä.

 

Pelastusohjelman on tehnyt Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys osana Ympäristöministeriön rahoittamaa Yhteistyöllä Loimijoki kuntoon – hanketta. Työtä viedään eteenpäin alueen kuntien ja ELY-keskusten kanssa laaditun toimintasuunnitelman pohjalta.

 

Neljä maakuntaa

 

Loimijoen pelastusohjelma yhdistää neljän maakunnan Loimijoen vesistöaluetta koskevat tiedot yhdeksi kokonaisuudeksi. Pelastusohjelmaan on poimittu vaikuttavimpia keinoja ja esimerkkejä toimista, jotka tehokkaimmin vesien tilaa parantavat.

 

– Tavoitteena on vähentää vesistökuormitus puoleen nykyisestä. Ohjelman toivotaan aktivoivan paikallisia tahoja tarttumaan vaikuttavimpiin toimiin, ja alkavan niitä toteuttaa.

 

Tärkeät joet

 

Miksi joet tai vaikkapa juuri Loimijoki ovat tärkeitä?

 

– Vähäjärvisellä alueella joet ovat tärkeä elinvoiman ja virkistyksen lähde. Suurimmat vesienhoidon haasteet alueella ovat valuma-alueen heikko vedenpidätyskyky, maan eroosioherkkyys, hajakuormitus, tulvat ja vieraslaji isosorsimon nopea leviäminen.

 

Ratkaisut mielessä

 

Pelastusohjelmaan on koottu konkreettisia keinoja, joilla haasteita voidaan lähteä ratkaisemaan.

 

– Kunnostustoimien tavoitteena on vesien tilan parantaminen, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, luonnon monimuotoisuuden lisääminen sekä viihtyisä ja elinvoimainen Loimijokilaakso. Parantunut vesien tila mahdollistaa vesien virkistyskäytön, kalastuksen ja luonnosta nauttimisen. Pelastusohjelma on pysyvä työkalu, jota toteutetaan neljän vuoden jaksoissa. Loimijoen asiat koskettavat kaikkia alueen asukkaita, mökkiläisiä, yrityksiä, matkailijoita.

 

Paljon tehtävissä

 

Mitä yksittäinen kuntalainen voi tehdä?

 

– Voi esimerkiksi ehdottaa vesiensuojelurakennetta omalle maalleen, osallistua jo toimiviin hankkeisiin vaikkapa talkoolaisena, tehdä omatoimista vesien tarkkailua, jakaa tietoa vesien tilasta, ottaa vedet huomioon omassa toiminnassaan esimerkiksi peltoja muokattaessa, muistuttaa Heino.

 

Hanna-Mari Kamppikoski

Evästeet