Olemme Facebookissa!

23.11.2023 Pirha pilotoi liikkuvia palveluita Punkalaitumella

Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitus päätti maanantaina sote-asemaverkostosta esityksen mukaisesti. Suppeamman palvelun lähiasemista päätetään ensi syksyyn mennessä, kun palveluverkon kokonaisuus ja palvelukonseptit ovat selvillä. Korvaavien liikkuvien palvelujen kokeilu käynnistyy alkuvuodesta Punkalaitumella, Kurussa ja Luopioisissa.

– Kun palveluverkkosuunnitelma lähti laajalle lausuntokierrokselle, tuli paljon palautetta, että pienempiä terveysasemia ei voi sulkea ennen kuin tiedetään, miten muut palvelut toimivat niiden tilalla, perustelee avopalvelulinjan vastaanottotoiminnan toimialuejohtaja Sari Mäkinen käynnistyviä liikkuvan palvelun pilotointeja.


Hänen mukaansa nyt haetaan pirkanmaalaista kokemusta siitä, miten liikkuvat palvelut hyvinvointialueella voisivat toimia. – Yksittäisistä liikkuvista palveluista on kokemusta Suomessa ja täällä Pirkanmaallakin. Sastamalan alueella on esimerkiksi toiminut liikkuva hammashuollon yksikkö. Muutenkin jo tällä hetkellä tuotetaan joitain palveluita liikkuvasti. Näitä ovat muun muassa kuntoutus sekä jotkin mielenterveys- ja päihdepalvelut.


– Haluamme rakentaa konseptin sille, miten pienen nykyisen sivuterveysaseman palvelut korvataan kokonaan liikkuvina ennen kuin suppeamman palvelun lähiasemista päätetään ensi syksynä, Mäkinen sanoo.
Aluehallitus päätti että, liikkuvina palveluina pilotoidaan sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotto, fysioterapeutin palveluita sekä mielenterveys- ja päihdetiimien vastaanottoja ja aikuissosiaalityön palveluita. Samoin suunterveydenhuollon palveluita kouluille ja ikäihmisten hoivayksiköihin pilotoidaan.


Sen verran tiedetään, että liikkuvat palvelut tulevat toimimaan ajanvarauksella. Pilotointiin on käytettävissä myös Euroopan kestävän kasvun rahaston hankerahaa, jonka avulla tarkoituksena on testata etädiagnostiikkavälineitä. – Silloin esimerkiksi sairaanhoitaja voisi olla Punkalaitumella, mutta lääkäri hoitaa diagnosoinnin etänä Sastamalasta.

Asukkaat ja henkilökunta mukaan


Liikkuvien palveluiden suunnittelun käynnistyessä Sari Mäkinen korostaa, että mukaan suunnitteluun otetaan vahvasti pilottikuntien asukkaat ja näissä toimivien lähiyksiköiden henkilökunta.
– Palveluita suunnitellaan ensin eli 2.1.2024 ei mitään uutta ole tiedossa. Tulemme osallistamaan asukkaita muun muassa työpajoissa, joissa he pääsevät kertomaan mielipiteitään.


Mäkinen ei lähde arvioimaan sitäkään, milloin liikkuvat palvelut voisivat aloittaa kokeilun. – Suunniteltavaa on paljon ja kolmessa kokeilukunnassa voidaan edetä eri tahtia. Aluehallitus odottaa pilotin arviointituloksia syksyllä. Se tuo kovia paineita, koska arviointia varten palvelusta pitäisi olla noin puolen vuoden kokemukset.


Uudistuksesta huolissaan olevaa Pirhan henkilökuntaa Mäkinen rauhoittelee sillä, että myös heidät otetaan mukaan suunnitteluun. – Punkalaitumen terveysaseman henkilöstö liikkuu pilotin ajan. Alueellisten ja kansallisten pilottien sekä digipalveluista saatavien kokemusten perusteella päätetään Pirkanmaalle soveltuvista, fyysiset palvelupisteet korvaavista muista palveluista viimeistään syksyllä 2024.


Todennäköistä on, että esimerkiksi Punkalaitumella liikkuvien palveluiden pilotoinnin aikana palvelua tarjotaan joko tutulla terveysasemalla tai kunnan kanssa sovituissa yhteiskäyttötiloissa. – Nykyisistä terveysaseman tiloista on vuokrasopimukset vuoden 2025 loppuun asti, mutta mielellämme pilotoimme myös muiden tilojen toiminnallisuutta liikkuvien palveluiden tarjoamiseen.

Suunnitelma elää ja kehittyy


Sari Mäkinen korostaa, että Pirhan palveluverkkosuunnitelma ei ole staattinen. – Voin olla melkein ”satavarma”, että jotain muuttuu matkan varrella. Esimerkiksi väestöennusteet ja lainsäädäntö voivat muuttua.


Toukokuun alusta käynnistyy Pirhan digiklinikka, jossa asiointiaika välittömään palveluun on 8-22 mutta viestejä voi jättää 24/7. – Sekin kokemus ehditään saada, että kuinka ison siivun digikanava nappaa perusterveydenhuollon normaalista toiminnasta. Kokemusta on, että kysyntä lisääntyy koko ajan etävastaanotoilla, etäkuntoutuksessa, etänä annettavissa mielenterveys- ja päihdepalveluissa.


– Lisäksi viikoittain joudutaan säätämään käytettävissä olevaa henkilöstöresurssia ja järjestämään toimintaa sen mukaan. Tänä syksynä esimerkiksi Sastamalan alueella on ollut seitsemän terveyskeskuslääkärin vaje. Se näkyy vääjäämättä palveluissa, koska kiireellinen palvelu on turvattava, muistuttaa Sari Mäkinen.

 

Evästeet