Olemme Facebookissa!

23.06.2022 Punkalaitumella on positiivinen ongelma

Varhaiskasvatusjohtaja Johanna Viitasaari on tyytyväinen Punkalaitumen päivähoidon puitteisiin. Sen sijaan häntä huolestuttaa se, miten riittävä henkilökunta turvataan jatkossa.
Punkalaitumen kunnan varhaiskasvatusjohtajana vuoden alusta toiminut Johanna Viitasaari on tyytyväinen siitä, että oman toimialansa kohdalla Punkalaitumella on positiivinen ongelma. – Lapsia on uudessa päiväkodissa paljon. Ensi syksynä lähtee eskariin 23 lapsen ryhmä.

Uuden päiväkodin pihassa lapset heittävät sujuvasti tittelit pois varhaiskasvatusjohtajan ilmestyessä paikalle. Yksi pojista esittelee uutta lippistään ja kertoo voittaneensa sen arvonnasta. Keinusta toinen poika huutaa Johannalle. – Moro, pomo!


– Tässä työssä kohtaamiset lasten ja työntekijöiden kanssa ovat parasta, ja se, kun näkee lasten viihtyvän. Silloin tulee tunne, että tehdään jotain hyvin, Johanna Viitasaari tuumii.


Punkalaitumella varhaiskasvatusjohtajan alaisuuteen kuuluvat päiväkoti- ja perhepäivähoito. Uudella päiväkodilla työskentelee kolmen varhaiskasvatuksen opettajan lisäksi kuusi lastenhoitajaa ja kaksi ryhmäperhepäivähoitajaa. Perhepäivähoitajia on neljä.


– Puitteet täällä päiväkodilla ovat hienot ja henkilökunta sekä lapset tyytyväisiä, kun tilat ovat kunnossa. Luontoa löytyy mukavan läheltä, Viitasaari sanoo.


Mistä saadaan hoitavia käsiä?


Varhaiskasvatuskin on jatkuvassa muutoksessa. Vuoteen 2030 mennessä jokaisessa lapsiryhmässä tulisi olla kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa. Alle 3-vuotiaiden lapsiryhmän enimmäiskoko on 12 lasta ja 3–5-vuotiaiden 21 lasta.


– Keskeinen kysymys on, mistä nämä vaadittavat opettajat löydetään. Punkalaitumella lain voimaanastumisen jälkeen tulisi olla kuusi varhaiskasvatuksen opettajaa. Nyt niitä on kolme ja syksyllä saamme neljännen, Johanna Viitasaari kertoo.


Kuten vanhushoidon puolella, myös varhaiskasvatuksessa on henkilökunnasta pulaa valtakunnallisesti. – Ala kaipaa pitovoimaa. Moni varhaiskasvatuksen opettaja lähtee esimerkiksi luokanopettajaksi, koska työajat ovat lyhyemmät ja lomat pidemmät. Omasta mielestäni pitovoimaa lisäisi parempi palkka ja pienemmät lapsiryhmät.


Luokanopettajan työ oli myös Johanna Viitasaaren alkuperäinen kutsumus. Hänen mummunsa Raili Jaakkola kun oli tehnyt pitkän päivätyön kansakoulun- ja luokanopettajana Oriniemen koulussa. – Mummun jalanjäljissä piti mennä, mutta en päässyt pääsykokeissa sisään opettajankoulutukseen. Varhaiskasvatukseen pääsin, tykästyin alaan ja päätin jäädä sille.


Vuosien saatossa Viitasaari on myös lisännyt koulutuspääomaansa kouluttautumalla varhaiskasvatuksen erityisopettajaksi. Sitä virkaa hän ehti myös Punkalaitumella hoitaa ennen siirtymistään toimialan johtajaksi.
– Esimiestyön opettelu on vaatinut asioista selvää ottamista. Se onkin asia, josta pidän, Johanna Viitasaari sanoo.


Lasta ei korjata, vaan tuetaan


Alle kouluikäisten lasten psyykkisestä hyvinvoinnista on viime aikoina puhuttu paljon. Siihen on alettu myös kiinnittää entistä enemmän huomiota. Aiemmin saatettiin todeta, että lapsi on vilkas. Nykyään vilkkaudelle pyritään löytämään syy, josta usein seuraa myös jonkunlainen diagnoosi.


– Lasten käyttäytymiseen kiinnitetään enemmän huomiota ja siihen puututaan varhaisemmassa vaiheessa, kuin ennen. Mikäli tuen tarvetta huomataan, siitä tehdään varhaiskasvatuksenkin puolella jatkossa hallinnollinen tehostetun tai erityisen tuen päätös, Johanna Viitasaari kertoo.


Hän korostaa, että tuki ei tarkoita sitä, että lasta pyritään korjaamaan. – Lasta tuetaan hänen pärjäämisessään ja muutetaan ympäristöä hänen ympärillään. Keskitytään siis siihen, miten lasta voidaan auttaa ja opettaa hänelle keinoja toimia.

 

Myös asiakasnäkökulmasta


Varhaiskasvatukseen Johanna Viitasaari on saanut kosketuspintaa myös asiakasnäkökulmasta. Hän asuu miehensä ja kahden alle kouluikäisen lapsensa kanssa Urjalankylässä. Vanhempi lapsista aloittaa syksyllä koulun ja nuorempi on 4-vuotias.


– On ollut hauska verrata ja seurata Urjalan varhaiskasvatuksen toimintaa vanhemman näkövinkkelistä. Hyvin naapurikunnassakin osataan toimia, Johanna Viitasaari naurahtaa.


Evästeet