Olemme Facebookissa!

23.04.2020 Maatiloja muistutetaan toimintakyvyn säilyttämisestä poikkeusaikana

Maaseutupäällikkö Ari Kallionpää sekä viljelypäälliköiksi nimetyt Timo Karunen, Tapio Kaunisto ja Timo Suonpää tutustuivat Laura ja Heikki Jonkan tilan varautumisasioihin viime keskiviikkona. Mukana olivat myös työntekijät Paavo Kallioinen ja Ville Komu.
Kuntien maaseutuviranomaiset, ProAgria ja MTK ovat lähestyneet kirjeellä alueen maataloustuottajia. Kirjeessä muistutetaan, että maatiloilla tulee varmistaa oman yrityksen toimintakyky kasvukauden lähestyessä.

Huittisten kaupungin maaseutupäällikkö Ari Kallionpää kertoo, että myös Punkalaitumella on käyty keskustelua maatalouden varautumisesta koronatilanteessa. – Punkalaitumella, kuten muissakin kunnissa on varattu henkilöitä poikkeusolojen viljelytoimintaan ja tästä joukosta valittu kolme niin sanottua viljelypäällikköä. jotka ovat tietynlaisessa ”vetovastuussa” poikkeusolojen aikana viranomaisten ohjeiden ja määräysten mukaisesti.


Punkalaitumella viljelypäälliköiksi on nimetty Timo Karunen, Tapio Kaunisto ja Timo Suonpää.


Ari Kallionpään mukaan koronatilanne ei ole vielä sellainen, että valmiuslain puitteissa olisi annettu määräyksiä tai velvoitteita maataloustuotannon osalta, vaan täällä toimitaan vapaaehtoisuuden pohjalta. – Viljelypäälliköiden kanssa on kuitenkin käyty tilannekeskustelu Punkalaitumen maatalouden varautumisesta, jos epidemia laajenisi koskemaan merkittävästi viljelijöitä.

Kirjeessä runsaasti ohjeita tiloille


Maaseutuviranomaisten, ProAgrian ja MTK:n kirje on lähetetty myös punkalaitumelaisille maatiloille. Kirjeessä muistutetaan, että kotimaisen ruoantuotannon turvaaminen poikkeusaikana on tärkeää huoltovarmuuden näkökulmasta.


Kirjeessä annetaan ohjeita tiloille hygieniasta, kehotetaan vähentämään tilan ulkopuoliset käynnit ja vierailut tiloille ainoastaan välttämättömään. – Suosittelemme poikkeusolojen ajaksi, että eri talouksissa asuvat tilalla työskentelevät hoitaisivat ruokailut ja ruokahuollon itsenäisesti.


Kirjeen mukana tiloille lähetettiin tarkastuslista, jonka avulla jokainen voi käydä läpi oman tilansa perusvalmiudet.


Erityistä huomiota tiloilla kehotetaan kiinnittämään työvoimaan ja varajärjestelmiin. Tiloja muistutetaan myös siitä, että kotieläinten hoidon järjestäminen mahdollisessa sairaustapauksessa omalla varahenkilöjärjestelmällä on tärkeää, sillä lomitusjärjestelmä ei tässä tilanteessa voi varmuudella vastata tarpeeseen. Valtuutus sijaisavun hakemiseen tulee olla kotieläintiloilla tehtynä.


Tuotantopanoksia on tämän hetken tietojen mukaan maassamme riittävästi tai tulossa Euroopasta. Tarvikkeiden toimituksissa tiloille saattaa sen sijaan esiintyä viiveitä.  Kotieläinten rehujen ja erityisravinteiden riittävyys tulee varmistaa ja tilata. Kevätkylvötarvikkeiden ja kasvinsuojeluaineiden saatavuus on myös syytä tarkastaa.


Kevään tukihakujen osalta kirjeessä suositellaan hakemuksen jättämistä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Hakemuksen voi myöhemmin hakuaikana muuttaa ja korjata. Aikaisella hakemuksen jättämisellä varmistetaan se, hakemuksen tekijän sairastuminen ei vaaranna hakemuksen jättämistä. Lisäksi suositellaan, että jokaisella tilalla on vähintään kaksi valtuutettua Vipu-palvelujen käyttäjää. Samoin kaikkien hakemukseen liittyvien muutosten ja esimerkiksi viljelysuunnitelmien teko kannattaa tehdä pikaisesti ja mahdollisimman käytännönläheisesti.

Paikallistuntemus käytössä


Viime viikon torstaina viljelypäälliköiksi nimetyt tutustuivat Laura ja Heikki Jonkan tilaan. Paikalla oli myös maaseutupäällikkö Ari Kallionpää. Hänen mukaansa Pirkanmaan alueella aloitettu varautuminen on ainutlaatuista Suomessa.


– Vapaaehtoinen varautuminen on maataloustuotannon osalta Suomessa harvinaista. Viljelypäälliköitä ei ole muualla tietääkseni vastaavanlaisesti valittu, Kallionpää sanoo.


Hänen mukaansa valinnassa painotettiin paikallistuntemusta. – Se on jokaisella kolmella erittäin vahva.
Niin Kallionpää kuin viljelypäällikötkin korostavat, että toiminta pohjautuu tällä hetkellä vapaaehtoisuuteen. Maatalousyrittäjille nelikko antaa ohjeen dokumentoida tilojen suunnitelmat.


– Tärkeää olisi myös, että kaikki maatalousyrittäjille urakointipalveluita myyvät kertoisivat palveluistaan. Osa varautumista on tietää, mistä apua kriisitilanteessa saadaan, sanoo viljelypäällikkö Timo Karunen.


Osia hankittu varastoon


– Varautumista on mietitty. Kaikki työntekijät osaavat käyttää laitteita, joita tarvitaan, ja ulkopuolista apuakin on saatavilla tarvittaessa, sanoo maatalousyrittäjä Heikki Jonkka.


Hänen mukaansa mahdolliseen koronaepidemiaan on varauduttu myös ostamalla varastoon maatilan töissä kuluvien laitteiden varaosia.


– Viljelysuunnitelmat on tallennettu niin, että ne eivät ole ainoastaan isännän tiedossa ja kaikkien koneiden ohjekirjat on koottu samaan paikkaan. Maataloustyö ei itsessään ole tähtitiedettä mutta käytössä on monenlaisia koneita. Niiden opettelu vie aikaa, ellei ohjeita ole, Heikki Jonkka sanoo.

 

Evästeet