Olemme Facebookissa!

22.11.2018 Lopputuotteena kansainvälinen laatuliha

Asko Männistö on aloittanut lampaiden ja naudan teurastustoiminnan Torpparin Lihan tiloissa Vihalaidassa. Viime torstaina leikkaamossa työskentelivät myös Jari Kemppainen ja Kalevi Waris.
– Kansainvälisesti laatulihan luokittelu tehdään aika paljon eri lailla, kuin Suomessa. Se näkyy myös siinä, miten teurastetun eläimen ruho jäähdytetään, riiputetaan ja raakakypsytetään, sanoo Torpparin Lihan Asko Männistö, joka on aloittanut lampaiden ja nautojen teurastustoiminnan Vihalaidassa sijaitsevissa tiloissa.

Männistö rakensi teurastamon entisen Lihateamin tiloihin. Toiminta on hiljalleen käynnistymässä ja enimmillään teurastamossa tullaa viikoittain käsittelemään 60–80 lammasta ja 5–10 nautaa. Työntekijöitä yrityksessä on Asko Männistön lisäksi neljä.


– Teurastamon perustaminen on puhtaasti kate/tuotto -laskelmien tulos. Koko ketjun haltuun ottaminen on kannattavampaa kuin pelkkä lihan leikkuu, Asko kertoo.


Hänen mukaansa markkinatilanne teurastuksessa on parina viime vuotena muuttunut merkittävästi. – Vielä keväällä 2016 katelaskelma näytti, ettei se kannata. Viime vuoden vaihteessa tilanne oli jo toinen. Alalta on pienellä aikaa poistunut useampi toimija.


Asko Männistö kasvattaa itse Suomen alkuperäiskarjaa, jota omassa yrityksessä tullaan rahtiteurastuksen lisäksi käsittelemään. – Yksi syy teurastamon perustamiseen oli se, että uteliaana ihmisenä halusin nähdä käytännössä, miten elintarvikeketju Suomessa toimii ja mistä lihan vähittäismyyntihinta muodostuu. Tähän mennessä on jo paljastunut, että jalostusketju ei esimerkiksi lampaan osalta toimi lainkaan hyvin, minkä vuoksi tuottajahinta jää aivan mitättömäksi.


Alkuperäiskarjan osalta Asko Männistö tunnetaan jo laadukkaan lihan tuottajana. Hän on perehtynyt laajasti kansainvälisen laatulihan kriteereihin. Tämä näkyy myös uudessa teurastamossa lihan jatkokäsittelyssä.


– Meillä on käytössä uusi riiputustekniikka, tender strech, jossa eläimen ruhon lihakset rentoutuvat paremmin. Silloin lihan entsyymit ja pH-arvo tasaantuvat nopeammin. Lihan raakakypsytyksessä käytämme niin sanottu dry ageing -menetelmää, Asko kertoo.


Teurastustoiminta on Suomessa tarkkaan säänneltyä. – Onhan se välillä suorastaan ihmeellisen byrokraattista. Melkein puolet yrityksen kuluista syntyy erilaisesta paperinpyörittelystä. Siihen kuluu oma työaikanikin firmassa, Asko Männistö kuvailee.

 

Evästeet