Olemme Facebookissa!

22.03.2018 Ruoka- ja puhtaanapitopalvelut kilpailutetaan

Petri Korhoselle ja Juha Kouvolle luovutettiin kunnanvaltuuston kokouksen yhteydessä Suomi 100 -itsenäisyyspäivänä myönnetyt kunniamerkit. Merkit kaksikolle ojensivat hallinto- ja talousjohtaja Oili Mölsä, valtuuston puheenjohtaja Outi Uusi-Kouvo sekä kunnanjohtaja Jyrki Moilanen.
Punkalaitumen kunta kilpailuttaa ruoka- ja puhtaanapitopalvelunsa. Asiasta päätti kunnanvaltuusto maanantaina pitämässään kokouksessa.

Kilpailuttaminen johtuu 1.1.2019 voimaan astuvasta hankintalain muutoksesta. Sen mukaan kunta voi myydä palveluita toiselle hankintayksikölle tai yritykselle vain viiden prosentin arvosta yksikön liikevaihdosta. Näin kunta ei voi myydä kyseisiä tukipalveluita esimerkiksi Pakarin hoivayksiköitä vuokraavalle Med Group Oy:lle.


– Kilpailuttaminen on järkevää, jotta palvelut saadaan säilymään yhdessä yksikössä eivätkä ne jakaudu esimerkiksi kahdelle eri toimijalle, totesi kunnanjohtaja Jyrki Moilanen.


Hänen mukaansa ilman kilpailutusta ei kunta olisi voinut hyödyntää myöskään rakennettavan uuden Yhteiskoulu-lukion valmistuskeittiötä. – Kilpailutuksessa yhtenä ehtona on, että Punkalaitumella syöty ruoka myös valmistetaan Punkalaitumella. Perusidea on, että ruoan laatu tullaan kuvaamaan tarkasti ja sitä kilpailija joutuu tarjoamaan. Toki kilpailutuksella haetaan myös taloudellista säästöä.


Punkalaitumella toimii tällä hetkellä valmistuskeittiöt sekä Pakarilla että Yhteiskoululla. Pakarin keittiö valmistaa ruoan hoivapalveluiden asukkaille sekä henkilökunnalle. Lisäksi keittiö tuottaa ruokapalvelut päiväkotiin. Yhteiskoulun keittiö valmistaa ruoan kaikille pitäjän kouluille. Pohjoisseudun koululla toimii ainoastaan jakelukeittiö. Kunnan ruoka- ja puhtaanapitopalveluiden vuosikustannukset viime vuonna olivat lähes 1,1 miljoonaa euroa.


Kuntastrategia hyväksyttiin


Kunnanvaltuusto hyväksyi myös Punkalaitumen kuntastrategian, joka ulottuu vuoteen 2025 asti. Strategiaa esitelleen kunnanjohtaja Jyrki Moilasen mukaan sen valmistelussa on ollut mukana kunnan luottamuselinten lisäksi paikalliset yrittäjät sekä nuorisovaltuusto. Kaksisivuista asiakirjaa varten on hyödynnetty myös erilaisten kyselyiden tuloksia.


– Strategian pohjalta tehdään toimenpideohjelmat, jotka tarkentavat sitä, Moilanen kertoi. Strategiassa painopisteiksi nostetaan kunnan markkinointi, talouden tasapainoisuus, uusien yritysten houkuttelu kuntaan sekä peruspalveluiden kehittäminen sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen.


Strategian mukaan Punkalaidun on vuonna 2025 tunnettu ja haluttu kunta asua, jossa on turvallista elää, helppo rakentaa ja harjoittaa yritystoimintaa, ja joka pystyy tarjoamaan korkealaatuiset peruspalvelut.


Valtuutetuista Linda Lähdeniemi (kesk.) kysyi, miten kunnan markkinointi hoidetaan nykyisillä resursseilla. – Eri malleja on pohdittava. Toivoisin Pirkanmaalla samankokoisten reuna-alueen kuntien tekevän markkinoinnissa yhteistyötä. Keskustelu on käynnissä useiden kuntien kanssa, vastasi Jyrki Moilanen.


Martti Mölsä (sin.) piti strategiaa hyvänä peruslähtökohtana kunnan kehittämiselle. Sari Laakso (ps.) puolestaan kaipasi selvitystä, miten strategian toimivuutta mitataan ja toteutumista arvioidaan. Kunnanjohtaja Moilasen mukaan mittarit ja seuranta selviävät kesään mennessä valmistuvista toimenpideohjelmista.


Valtuusto päätti kokouksessaan myös tietopalvelusihteerin toimen muuttamisesta kirjastovirkailijan toimeksi. Samalla päätettiin lakkauttaa kirjastovirkailijan virka. Perusopetuksen puolella päätettiin perustaa tuntiopettajan toimi ja lakkauttaa yksi perusopetuksen viroista.


Valtuusto merkitsi tiedokseen myös kuntalais- ja valtuustoaloitteet ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet. Valtuustoaloitteen kysymys- ja vastaussivuston perustamisesta ja kuntalaisille järjestettävistä infoista tehnyt valtuutettu Sanna Salioja (kesk.) harmitteli, että syksyllä kirjastolla pidettyyn tilaisuuteen ei kuntalaisia saapunut.


– Tätä aloitetta ei kannata jättää tähän, vaan entistä tiiviimmin järjestää kuntalaisille tapahtumia. Internet ja sähköiset kanavat eivät ole ainoita, joissa kuntalaisia kannattaa infota, korosti Sari Laakso.


Valtuuston puheenjohtaja Outi Uusi-Kouvo (kesk.) piti viime kesänä toteutettua johtavien viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden jalkautumista torille mielenkiintoisena kokeiluna, jolle hän toivoi myös jatkoa.


Tiedokseen valtuusto merkitsi myös kunnanvaltuustossa toimivat valtuustoryhmät, joita on viisi kappaletta. Kuntalain edellyttämät ilmoitukset sidonnaisuuksista merkittiin niin ikään tiedoksi.


Valtuuston kokouksen päätteeksi luovutettiin 6.12. myönnetyt Suomen valkoisen ruusun ritarikunnan kunniamerkit Petri Korhoselle ja Juha Kouvolle. Mitalit ojensivat valtuuston puheenjohtaja Outi Uusi-Kouvo, kunnanjohtaja Jyrki Moilanen sekä hallinto- ja talouspäällikkö Oili Mölsä.

Teksti: Juha Aro

 

Evästeet