Olemme Facebookissa!

21.06.2018 Kunnan säästöt uuteen syyniin

Maanantaisessa kunnanvaltuuston kokouksessa keskusteltiin ja äänestettiin useampaankin otteeseen. Kuvassa hallinto- ja talousjohtaja Oili Mölsä, valtuuston puheenjohtaja Outi Uusi-Kouvo sekä kunnanjohtaja Jyrki Moilanen käyvät vielä viimeisiä keskusteluja ennen kokouksen alkua.
Punkalaitumen kunnanvaltuuston maanantaisessa kokouksessa päätettiin muun muassa kunnan ohjelmista, lisämäärärahasta sekä hyväksyttiin tilinpäätös vuodelta 2017. Valtuuston kokouksessa äänestettiin kolmesti: lisämäärärahan myöntämisestä, talouden tasapainotus- sekä elinvoimaohjelmasta.

Valtuuston kokous oli tänäkin maanantaina ytimekäs. Yhteensä 3 esityslistan kohtaa päätyivät äänestykseen asti.


Ensimmäinen äänestettävä esitys koski maa-alueen hankintainvestointeihin lisämäärärahan myöntämistä. Jo aiemmin päätetyn etuosto-oikeuden käyttämisen lisäksi kunnanhallitus teki valtuustolle esityksen 106 000 euron lisämäärärahan myöntämisestä.


Esitys meni lopulta täpärästi läpi äänin 10-11. Esityksen tiimoilta käytiin vilkasta keskustelua ennen äänestystä. Valtuutettuja askarrutti erityisesti maanoston tarpeellisuus, koska mitään tarkkoja suunnitelmia maa-alueen käytölle ei ole vielä esitetty.


Maakaupan tarpeellisuutta kyseenalaistettiin myös verraten sitä tuleviin säästötarpeisiin. Valtuutettu Sari Laakso (PS) ihmetteli, miksi on varaa ostaa maata ilman tarkempaa käyttösuunnitelmaa, kun taas toisaalta pitää säästää kunnan palveluista.


Kunnanjohtaja Jyrki Moilanen rauhoitti epäilyjä kommentoimalla, että keskusta-alueen maanomistus on kunnalle tarpeen, kun kuntaa aiotaan tulevaisuudessa kehittää paremmaksi paikaksi asua ja elää.


Talouden tasapainotus- ja Elinvoimaohjelma takaisin valmisteluun


Talouden tasapainotusohjelma palautettiin uudelleen valmisteluun täpärästi äänin 11-10.


Valtuutettu Riikka Suominen (Kesk) perusteli muutosesitystään muun muassa alakoulujen osalta sillä, että kaikki kunnan alakouluikäiset eivät vielä lähitulevaisuudessa tule mahtumaan yhteen koulurakennukseen. Suominen myös kommentoi tasapainotusohjelmaa ytimekkäästi sanomalla, että eurot ovat sitovia, mutta keinot vielä neuvoteltavissa.


Iso osa kunnan tulevista säästöistä on muilta osin jätetty paljon ulkoistamisten varaan ja tämänkin järkevyyttä epäiltiin valtuustossa vakaasti.


Esityslistalla ollut kunnan elinvoimaohjelman, hyväksyminen torpattiin myös alkuunsa. Valtuusto oli vahvasti, äänin 18-3, sillä kannalla, että elinvoimaohjelma on keskeneräinen, suppea ja liikaa markkinointitoimiston käsialaa. Elinvoimaohjelma pitää sisällään keinoja, millä kuntaan saadaan lisää asukkaita, elämää ja yritystoimintaa.


Valtuutettujen mielestä ohjelma muistutti liikaa pelkkää markkinointitoimiston valmista konseptia, eikä siinä ollut otettu huomioon tarpeeksi paikallisia sävyjä. Marja Wakkala (SDP) terävöitti puheenvuorossaan sitä, että ohjelmaa tehdessä pitää kuulla myös nykyisiä asukkaita, sekä kunnan ytimestä että sen reunamilta, jotta saadaan arvokasta tietoa kunnan elinvoimaisuuden nykytilasta.


Linda Lähdeniemi (Kesk.) kommentoi muutosesityksen tehtyään, että kunta voisi käyttää mahdollisuuden palkata kuntaan henkilön markkinointia kehittämään. Harri Lumme (Kok.) oli myös muutoesityksen kannalla, mutta painotti puheenvuorossaan rautaisen ammattitaidon tärkeyttä markkinoinnin hoitamisessa.

 

Evästeet