Olemme Facebookissa!

21.04.2016 Uusi opetussuunnitelma haastaa opettajat ja tekee oppilaasta aktiivisen toimijan

Elina Hongisto, Kai Lindvall ja Arto Asa kuvailevat uuden opetussuunnitelmaluonnoksen syntyprosessia mielenkiintoiseksi mutta isoksi ponnistukseksi. Luonnos on nähtävillä netissä ja siihen odotetaan kommentteja ennen lopullista hyväksymistä sivistyslautakunnassa.
Punkalaitumen koululaitoksessa on parin viime vuoden ajan valmisteltu uutta opetussuunnitelmaa, joka otetaan jaksoittain käyttöön ensi lukuvuoden alusta. – Suurin muutos on periaatteellinen. Aiemmin mietittiin, mitä opetetaan, nyt keskiössä on miten opetetaan, tiivistää sivistystoimenjohtaja Kai Lindvall opetussuunnitelmauudistuksen vaikutukset.

Uudistettu opetussuunnitelma on Punkalaitumella vielä luonnosasteella, koska sivistyslautakunta ei ole sitä käsitellyt. Luonnos löytyy osoitteesta https://peda.net/punkalaidun/ops-2016.


– Toivoisin, että suunnitelmaan käydään tutustumassa ja että sitä kommentoitaisiin. Näin siihen olisi mahdollista tehdä vielä haluttuja muutoksia. Jatkossa suunnitelman toteutumista seurataan vuosittain ja siihen tehdään tarvittavia muutoksia, Kai Lindvall sanoo.


Punkalaitumella opettajakunta sitoutettiin vahvasti opetussuunnitelman laatimiseen. Eri kokonaisuuksille nimettiin vastuuvetäjät, jotka kokosivat omat osionsa. Esikoulun osalta vastuuopettajat olivat Kirsi Lähdeniemi ja Marju Pihlajamaa, alkuopetuksen Sari Vanio-Knuutila ja Sanna Salioja, 3.-6. luokkien Elina Hongisto, yläkoulun Ulla Soininmäki ja lukion Arto Asa ja Tanja Wallin.


– Kun opetussuunnitelman eteen tehdään yhdessä töitä, paikallisiin asioihin paneudutaan paremmin. Mielekäs prosessi tämä oli ja se tehtiin motivoituneesti, kiittelee Pohjoisseudun koulun johtaja Elina Hongisto.


– Opetussuunnitelman laatiminen oli iso ponnistus mutta edelleen vaaditaan pitkä prosessi siihen, että suunnitelma tulee koko laajuudessaan käyttöön. Yhdessä yössä ei mitään tapahdu mutta parin, kolmen vuoden kuluttua nähdään, mikä on muuttunut, kuvailee Kai Lindvall.


Oppimiskäsitys muuttuu


Keskeistä uudessa opetussuunnitelmassa on Kai Lindvallin ja Arto Asan mukaan uusi oppimiskäsitys. – Oppilaan rooli aktiivisena toimijana korostuu samoin oppiminen vuorovaikutuksena.


– Perusopetuksen tavoitteeksi on asetettu laaja-alainen osaaminen eli tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon kokonaisuus. Oppiaineiden yli menevää oppimista korostetaan myös.


Kaksikon mielestä muutokset ja uudistukset ovat järkeviä. – Suuri muutos tulee tapahtumaan myös opettajien ”korvien välissä”, koska oppimisen ilmiölähtöisyys muuttaa työtä. Tarkoitus on ottaa käyttöön oppiainerajoja ylittävät oppimiskokonaisuudet. Opetusvälineinä käyttöön tulevat kaikilla vuosiluokilla mm. tieto- ja viestintäteknologian keinot.


Sisällöissä nousee esiin myös työelämätaitojen ja yrittäjäkasvatuksen lisääminen. – Uutta ovat myös teemaopinnot, joiden sisällöstä päätetään vuosiluokilla paikallisesti. Jokaiselle vuosiluokalle tulee oma teema, jonka sisällä suoritetaan monialaisia oppimiskokonaisuuksia projektiluontoisesti. Ensi vuonna yksi teemoista on mm. Suomi 100, kertovat Lindvall ja Asa.


Arto Asan mukaan lukion opetussuunnitelma laaditaan perusopetuksen opetussuunnitelmaa kiireisemmällä aikataululla, koska sen perusteet hyväksyttiin valtakunnan tasolla vasta viime vuoden lopulla. – Tuntijaossa ei tapahdu suuria muutoksia.


– Matematiikassa järjestetään jatkossa ensimmäisellä vuosikurssilla jokaiselle opiskelijalle ns. nollakurssi. Vasta sen jälkeen opiskelija päättää, valitseeko pitkän vai lyhyen matematiikan, Asa kertoo.


Lukion opinto-ohjauksessa esiin nousee hänen mukaansa myös yrittäjäkasvatus ja työelämätaidot. – Punkalaitumen Yrittäjien kanssa mietimme käytännön yhteistyön muotoja. Ainakin kyseeseen voisivat tulla yritysvierailut sekä työharjoittelu myös lukiossa, Arto Asa pohtii.

Evästeet