Olemme Facebookissa!

21.02.2019 Osallistaminen yhä vahvempaan rooliin kunnassa

Punkalaitumelaiset Raili ja Reijo Säteri pääsivät jo testaamaan verkkoaivoriihtä kirjastolla.
Punkalaitumen kunnassa avataan uusi osallistamisen mahdollistaja tällä viikolla. Fountain Parkin tuottama pelillinen kysely auttaa kuntaa päätöksenteossa, tulevaisuuden strategian visioimisessa sekä kuntalaisten osallistamisessa kunnan toimintoihin.

– Kartoitin erilaisia kuntalaisten osallistamisen mahdollisuuksia ja sitten Fountain Parkilla oli tarjota meille tuote, jota tarvitsimme, sanoo Punkalaitumen kunnanjohtaja Tuija Ojala.


Uusi alusta, jolla kuntalaiset pääsevät mukaan strategiatyöhön ja visioimaan kunnan tulevaisuutta, on vuorovaikutteinen verkkoaivoriihi.


– Aivoriihen aikana keskustelua laajennetaan koko ajan vastaajien pohjalta. Tämä ei ole perinteinen kysely, mutta ei myöskään keskustelupalsta. Jokaisella vastauskerralla materiaali rikastuu ja saadaan lisää ideoita ja elementtejä, joita varsinkin arviointivaiheessa käytetään, kommentoi Fountain Parkin toimitusjohtaja Janne Jauhiainen.


Kukaan ei kuitenkaan tule rajaamaan keskustelua, mutta tällä tavalla pystytään selvittämään, mitkä aiheet nousevat ihmisiä kiinnostavimmiksi ja kuntalaisten silmissä tärkeimmiksi.


– Tämä työkalu on kaikille kuntalaisille tai punkalaitumelaismielisille avoin ja totta kai toivoisimme siihen mahdollisimman paljon vastauksia. Erityisesti toivoisimme nuorien kuntalaisten vastaavan sekä auttavan vanhempia ikäihmisiä vastaamaan kyselyyn. Lisäksi kirjastolta ja kunnantalolta löytyvät pisteet, joissa voi vastata verkkoaivoriiheen, sanoo Ojala.


– Kysely on siis helposti saatavilla sekä netti- että mobiiliversiona. Lisäksi se on suhteellisen nopea, joten siihen ei mene edes kovin kauaa aikaa. Kannattaa tarkkailla kunnan nettisivuja sekä somea, jatkaa Ojala.


Onnistunut osallistaminen


Tämän verkkoalustan myötä pystytään paremmin ja monipuolisemmin kuuntelemaan kuntalaisia sekä heidän ajatuksiaan.


– Tässä saadaan monet aivot käyttöön yksien aivojen sijasta. Ja tuloksia pystytään sitten tekniikalla pureksimaan, kertoo Ojala.


– Onnistuneessa osallistamisessa annetaan mahdollisuus osallistua. Kyselyistä pitää innostua ja olla selvillä se, että mihin vastauksia käytetään ja miten ne tullaan huomioimaan. Erityisen tärkeää on edelleen, että kasvokkaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa tuodaan esille kyselyn tuloksia ja selvennetään mihin ja miten niitä on käytetty, sanoo Jauhiainen.

 

Evästeet