Olemme Facebookissa!

20.5.2021 Työllistymiseen uusia keinoja

Tuomo Kallio ja Sara Halme työskentelevät yhdessä muun muassa työllistämisasioiden parissa.
Kunnan hyvinvointipuolella näkyy uusia kasvoja, sillä Sara Halme on aloittanut palveluohjaajan tehtävässä Elina Koivuniemen siirryttyä Sasky koulutuskuntayhtymän omaohjaajaksi.

– Aiemmin olen työskennellyt sijaishuollon ohjaajana sekä kehitysvammatyössä. Koulutukseltani olen sosionomi. Vastaan uudessa työssäni kuntouttavasta työtoiminnasta, organisoin ryhmätoimintaa ja teen yksilövalmennuksia. Asiointipisteellä annan palveluohjausta kuntalaisille viranomaisasioissa. Kaipasin uusia haasteita ja niitä onkin nyt mukavasti tullut. Pidän työn monipuolisuudesta, on myös hienoa päästä tukemaan ihmisten hyvinvointia, toteaa Halme.

 

Punkalaitumen työllistämisen ”joukkueeseen” kuuluvat Sara Halmeen lisäksi työtoiminnanohjaaja Katja Lappalainen, työnsuunnittelija Eero Kulmala sekä vs. hyvinvointijohtaja Tuomo Kallio.

 

Noin sata mukana kokeilussa

 

Tällä hetkellä hyvinkin ajankohtainen asia on työllisyyden kuntakokeilu. Sastamalassa ja Punkalaitumella on yhteensä noin tuhat asiakasta. Miten monta heistä siirtyy kokeilun mukana Punkalaitumen kunnalle?

 

– Punkalaitumella ja Sastamalalla on ollut pitkään yhteistyösopimus työllisyyden hoidosta. Punkalaitumelaisia työnhakijoita on kokeilun asiakkaana noin sata. Minulle kuuluvat paikallisesti työllisyysasioista vastaaminen ja niiden johtaminen. Kuntakokeilun ajaksi sopimus on päivitetty vastaamaan uusia kuntiin siirtyneitä tehtäviä. Sopimuksen mukaisesti Sastamalan kaupungin työllisyyspalvelut ja siten Sastamalan työllisyyspalveluiden OMA-valmentajat vastaavat kuntakokeilun tehtävistä. Punkalaidun järjestää edelleen kuntouttavan työtoiminnan itsenäisesti, kertoo Tuomo Kallio.

 

Keskiössä kunnan ekosysteemi

 

Koko Pirkanmaan kokeilun keskiössä on kuntien ekosysteemimalli, jolla kuntien toiminta, koulutuksen järjestäjät ja vapaa sivistystyö saadaan osaksi palvelukokonaisuutta. Omaohjaajat toimivat kuntakokeilun OMA-valmentajien vastinpareina. Omaohjaajat luovat yhteisesti asiakkaan ja OMAvalmentajan kanssa asiakaslähtöisiä koulutuspolkuja ja tukevat asiakkaita opintojen suorittamisessa. Koivuniemen asiakkaita ovat siis Saskyn Sastamalan yksiköissä opiskelevat, sinne työllisyyden kuntakokeilun kautta ohjatut asiakkaat.

 

Tuore kokeilu

 

Mitkä ovat suurimmat haasteet työssänne? Miten kuntakokeilu on otettu vastaan asiakkaiden parissa?

 

– Kuntakokeilut perustuvat lakiin, jonka mukaan asiakkaiksi siirtyivät alle 30-vuotiaat, maahanmuuttajat, vieraskieliset sekä ne työttömät, joilla ei ole oikeutta ansiosidonnaiseen päivärahaan. Kokeilulla pyritään tehokkaaseen tiedolla johtamiseen, mutta kokeilu on tuore, pitkälle meneviä johtopäätöksiä on liian aikaista vetää. Punkalaitumen palautteista voi kuitenkin sanoa, että asiakkaat ovat olleet palveluun todella tyytyväisiä.

 

Millaisin keinoin ihmisiä ryhdytään nyt työllistämään ja miten keinot eroavat TE-keskuksen keinoista?

 

– Pirkanmaalla palvelut rakennetaan osaksi kuntien muuta palveluekosysteemiä. Uusia palveluja kehitetään yhteistyössä työllisyyspalvelujen, koulutusorganisaatioiden, elinkeino- ja yrityspalvelujen, sotepalvelujen, yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä valtion kanssa. Kokeilu on voimassa kesäkuuhun 2023 saakka. Hallituksen kehysriihessä linjattiin kuitenkin pysyvästä palveluiden siirrosta TEtoimistoilta kuntiin.

 

Paljon työttömiä

 

Millä mielin parivaljakko valmistautuu jo toiseen koronakevääseen?

 

– Koko maailma elää uudenlaisessa tilanteessa, tulevan ennustaminen on haastavaa, myöntää Kallio. Kallio laskeskelee työllisyyden osalta työttömien määrän olevan edelleen lähes kaksinkertainen verrattuna koronaa edeltävään aikaan.

 

Varovaisen lupaavaa

 

– Tulevaisuus näyttää kuitenkin koronankin osalta varovaisen lupaavalta. Aika näyttää, miten pysyvästi pandemia muutti yhteiskuntaa. Tavoitteena on aidosti työllistää esimerkiksi löytämällä uusia tehokkaita polkuja koulutuksen kautta työelämään. Näin pystymme olemaan nopeasti ja joustavasti mukana myös mahdollisissa uusissa muutoksissa.

 

Hanna-Mari Kamppikoski

Evästeet