Olemme Facebookissa!

19.11.2020 Matti Seppä jatkaa kirkkovaltuuston puheenjohtajana

Punkalaitumen seurakunnan talouspäällikkö Manu Löytty, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Matti Seppä sekä vs. kirkkoherra Leena Sorsa kävivät läpi vuoden 2021 talousarvioesitystä.
Punkalaitumen seurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyi viime viikon tiistaina pitämässään kokouksessa seurakunnan talousarvion ja toimintasuunnitelman vuodelle 2021 sekä teki henkilövalinnat seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Matti Seppä nostaa Punkalaitumen seurakunnan ensi vuoden budjetista esiin kiinteistöt.

 

– Meidän on mietittävä, mitä kiinteistömassan osalta tehdään. Tarvitaanko kiinteistöjä näin paljon, kysyy Matti Seppä.

 

Hänen mielestään kiinteistöjen, esimerkiksi metsien myyntiä kannattaa harkita vakavasti.

 

– Jos haluamme olla itsenäisiä, pitää meidän kattaa kulumme. Huomattava on sekin, että jos emme pysy itsenäisinä, joku muu myy sitten omaisuuden meiltä kysymättä, sanoo Seppä.

 

Itsenäisenä seurakuntana pysymistä voidaan edistää muun muassa tekemällä yhteistyötä muiden seurakuntien kanssa.

 

– Olemme alkuvuonna aloittamassa yhteistyöneuvotteluita naapuriseurakuntien kanssa, josta olemme keskustelleet valtuustoseminaarissa aikoinaan. Keskusteluihin tulee muun muassa mahdollisuus tehdä yhteistyötä papin työllistämisessä sekä muissa toiminnoissa, sanoo Seppä.

 

Hän korostaa, että kyse on nimenomaan yhteistyöneuvotteluista.

 

Kirkonkirjojen pito siirtyy vuoden 2022 alusta Tampereelle ja se vaikuttaa vähentävästi täällä tehtävään työmäärään.

 

Väki vähenee

 

Ensi vuoden budjetissa tuloksen arvioidaan jäävän 12 639 euroa alijäämäiseksi. Talousarvion vuosikate on 25 229 euroa ylijäämäinen. Toimintakuluiksi arvioidaan 674 070 euroa. Valtionrahoituksesta saadaan 57 950 euroa.

 

Kirkkovaltuuston hyväksymällä 1,8 % kirkollisveroprosentilla verokertymäksi lasketaan tulevan 521 000 euroa.

 

Palkkamenot ovat iso kuluerä talousarvioissa, sillä toimintakuluista 56,6 % eli 366 568 euroa tulee henkilöstöstä.

 

– Henkilöstömäärä on nyt minimissä, sillä kullakin toimialalla on yksi toimihenkilö. Sitä pienemmäksi työntekijämäärää ei voi laskea, sanoo Punkalaitumen seurakunnan talouspäällikkö Manu Löytty.

 

– Tosin syyskuun 2021 alussa, kun kirkkoherra Irina Kaukinen palaa virkavapaalta takaisin töihin, pienenee seurakuntapastori työaika 80 %:sta 50 %:iin, sanoo Manu Löytty.

 

Loput seurakunnan kuluista jyvittyvät toiminnan ja kiinteistöjen osalle.

 

Toimintakulut ovat kiinteistöjen osalta 160 000 euroa.

 

Manu Löytty sanoo, että kiinteistökuluja ei saa pienennettyä, ellei kiinteistöjen osalta tehdä järjestelyitä.

 

Seurakunnalla on omistuksessa kaksi huoneistoa Iso-Pentissä. Nämä vanhustyön asunnot pidetään nykyisten vuokralaisten ajan vuokralla, mutta sen jälkeen ne pyritään myymään. Ensi vuonna suunnitellaan myös vuosina 2022–2023 kirkossa mahdollisesti tehtävää restaurointia, jossa etummaiset kirkonpenkit poistettaisiin esteettömyyden ja turvallisuuden vuoksi. Asiaa valmistellaan teettämällä restaurointiarkkitehdilla suunnitelmat sekä hankkimalla museovirastolta lausunto asiasta. Niihin on budjetoitu 1000 euroa.

 

Tämän kaltaisia, esteettömyyttä parantavia restaurointeja on jo tehty muissa seurakunnissa.

 

Hautaustoimen maksut nousevat

 

Muutaman vuoden palkkiottoman kauden jälkeen saavat luottamusmiehet ensi vuonna jälleen kokouspalkkion sekä kirkkoneuvoston että -valtuuston kokouksista.

 

Kuluerä on vuositalolla noin 4000 euroa, eli sekä valtuuston että neuvoston kokouksesta saa palkkiota 30 euroa kerralta.

 

Punkalaitumelaisen vainajan hautapaikka kallistuu vuoden alusta 50 euroa, eli vuonna 2021 hautapaikka maksaa 450 euroa. Haudan avaus ja peitto punkalaitumelaiselle kallistuu myös, eli se maksaa jatkossa 350 euroa. Vieraskuntalaisille vastaavat maksut ovat 600 euroa ja 550 euroa. Ne vastaavat Manu Löytyn mukaan todellisia kuluja.

 

Korona vaikuttanut

 

Koronapandemia on vaikuttanut seurakunnan toimintaan siten, että toisaalta kaikkia tilaisuuksia ei ole voitu järjestää ja näin on syntynyt säästöä.

 

Toisaalta taas tilaisuuksien striimaus on tuonut lisäkuluja laitehankintojen sekä striimauslupien muodossa. Laitteet ovat nyt hankittu, joten kuluja tulee jatkossa lähinnä striimausluvista.

 

Myös seurakunnan Suomen Lähetysseuralle maksama 3 000 euron ylimääräinen, nimikkoläheteille maksettava erä jää tältä vuodelta maksamatta.

 

– Lähetystyöryhmä ei ole voinut kerätä rahaa esimerkiksi lähetyskahvilasta. Koronapandemia on vaikuttanut yllättäviin asioihin, sanoo Manu Löytty.

 

Korona on vaikuttanut myös rippikoulujen järjestämiseen ja niistä onkin tulossa ensi vuodelle tuplakulut, sillä kuluvan ja ensi vuoden rippileirin kulut kasaantuvat vuodelle 2021.

 

Vehkajärvellä sijaitsevan seurakunnan oman leirimajan päärakennusta ja saunarakennusta vuokrataan molempia 50 eurolla vuorokaudeksi.

 

– Hinnat laskettiin koronan alettua ja ensi vuosi mennään näillä lasketuilla hinnoilla, sanoo Löytty.

 

Laskeva trendi edessä

 

Punkalaitumen seurakunnan jäsenmäärä laskee vuositasolla noin 3 % luokkaa.

 

Kirkkohallituksen tekemän ennusteen mukaan vuonna 2030 se on jo alle 2 000 henkeä.

 

Tämä tarkoittaa myös laskevia tuloja.

 

Manu Löytty sanoo, että laskeva trendi on ollut jo pitkään nähtävissä, mutta nyt kirkkohallitukselta on tullut ensikertaa asiasta virallinen ennuste.

 

Seppä jatkaa

 

Kirkkovaltuuston kokouksessa tehtiin henkilövalintoja seuraavalle kaksivuotiskaudelle.

 

Matti Seppä jatkaa kirkkovaltuuston puheenjohtajana ja Hanna Uusi-Kuitti valittiin sen varapuheenjohtajaksi.

 

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi valittiin Seija Mahlamäki-Kultanen.

 

Kirkkoneuvoston jäseniksi valittiin Jari Kantonen, Timo Karunen, Kari Lehtinen, Kaisa Kirkko-Jaakkola, Anne Peräniitty, Kalevi Sillanpää, Sirkka Madekivi ja Merja Pulakka.

 

Kirkkovaltuuston sihteerinä toimii talouspäällikkö Manu Löytty.

 

Kuluva vuosi plussalle

 

Tämän vuoden osalta seurakunnan talous on seuraillut melko tarkkaan tehtyä budjettia.

 

Kirkollisveroa on kertynyt lievästi enemmän kuin arvioitu ja lopputulokseen tullee ylitystä.

 

Yksi seurakunnan omistama rivitalo-osake myytiin ja vuoden 2020 lopputulos näyttää jäävän nyt noin 15 000 euroa plussalle, sanoo Manu Löytty.

 

Alun perin 2020 vuoden talousarvio oli noin 15 000 euroa alijäämäinen.

 

Anu Koskua

Evästeet