Olemme Facebookissa!

19.04.2018 Demokraattisen päätöksenteon vauhti hyväksyttävä

Kunnanjohtaja Jyrki Moilanen näkee pienten kuntien markkinointiyhteistyön mahdollisuutena Pirkanmaalla. Hänen tekemänsä aloite asiassa on otettu myönteisesti vastaan.
– Julkishallinnon rytmi, jossa asiat kulkevat tietyllä nopeudella valitusoikeuksineen kaikkineen on vain hyväksyttävä. Esimerkiksi valitusprosessit kuuluvat demokraattiseen päätöksentekoon ja ne pitää vain hoitaa. En ole suostunut niihin turhautumaan, pohtii ensi lauantaina 21.4. 50 vuotta täyttävä kunnanjohtaja Jyrki Moilanen.

Moilanen on hoitanut Punkalaitumen kunnanjohtaja virkaa pian kahden vuoden ajan. Hän hyppäsi julkishallinnon palvelukseen tehtyään pitkän uran yksityissektorilla mm. Nokia Networksin palveluksessa. – Paljon on ollut oppimista mutta mielestäni olemme saaneet asioita hienosti eteenpäin hyvässä yhteistyössä kunnanhallituksen ja -valtuuston kanssa.


Melkein heti Punkalaitumen kunnanjohtajaksi tultuaan Moilanen sai toteutettua erään haaveensa. – Kun tulin, täällä oli käynnissä uuden koulun suunnittelu. Sanoin tuolloin, että olisi mahtavaa saada paikkakunnalle hirsikoulu. Eri vaiheiden jälkeen tämä on nyt toteutumassa.


Yrityspuolelta julkiselle puolelle siirtyminen ei Moilasen mukaan ollut erityinen ”kuningasajatus”. – Hain pari vuotta sitten tehtäviä molemmilta sektoreilta ja koin, että julkisella puolella arvostetaan henkilöitä, joilla on kokemusta yksityissektorilta, koska nykyisin elinkeinoelämän kehittäminen on kunnissa tärkeässä roolissa. Punkalaitumen lisäksi tulin valituksi samaan aikaan Inariin elinkeinojohtajaksi. Vaihtoehtoina oli lähteä Sotkamosta 600 kilometriä pohjoiseen tai etelään. Ratkaisu syntyi perheen ja lasten näkökulmasta, eikä valinta ole harmittanut.


– Johtajan työssä tietty yksinäisyyden aspekti on aina läsnä, vaikka hyvä tiimi onkin ympärillä. En silti koe kunnanjohtajan virkaa raskaaksi. Työ on vaihtelevaa ja välillä jopa palkitsevaa, Moilanen naurahtaa.


Tähänastisen virkauran tiukimmaksi prosessiksi hän kokee vanhushuollon asumispalveluiden yksityistämisen. – Tällaiset päätökset ovat aina vaikeita ja tuovat muutoksia, joista jotkut aina kärsivät. Kaikki päätökset eivät miellytä kaikkia.


Hän näkee ratkaisun taustalla kuitenkin laajemman ilmiön Suomessa. – Kunnissa monien sote-palveluiden tulevaisuus on epävarma ja niihin pyritään vaikuttamaan siltä osin, kuin pystytään. Punkalaidun poisti tehdyllä ratkaisulla epävarmuuden 15 vuoden ajaksi vanhusten asumispalveluista. Vaikka sote- ja maakuntauudistus kaatuisivatkin, ei päätös ollut huono.


Sote-menot aiheuttavat nykyisellään kuntien käyttötalousmenoihin paljon epävarmuutta. – Sote- ja maakuntauudistus vie pieniltä kunnilta sananvaltaa palveluiden osalta. Toisaalta, mikäli uudistus ei toteudu, voi pieniltä kunnilta loppua raha. Taloustilannehan on ainoa, joka kuntia ajaa tällä hetkellä yhteen.


Punkalaitumella kunnanjohtajan keskeisiä tehtäviä on kunnan elinvoiman parantaminen. Jyrki Moilanen on perehtynyt aiheeseen suorittaessaan Oulun kauppakorkeakoulussa MBA-tutkintoa. Lopputyö on tällä hetkellä tarkastettavana ja sen aiheena oli pienten kuntien elinvoimaisuus.


– Keskeisin tutkimustulos on, että kunnan koon ja elinvoiman välillä on selkeä yhteys. Mitä pienempi kunta, sen heikompi on elinvoima. Poikkeuksina ovat esimerkiksi Lapin kunnat, joilla on vahva matkailu. Tämä tarkoittaa sitä, että pienellä kunnalla on oltava jokin erityinen vahvuus, jotta se voisi olla elinvoimainen, Moilanen toteaa.


Hänen mielestään Punkalaitumella on jo nyt vahvuuksia, joiden ansiosta on mahdollista saada uusia asukkaita kuntaan. – Tule kotiin -hanke yhdessä seurakunnan kanssa on käynnissä ja muitakin toimia mietitään.


Yhtenä muista toimista Moilanen nostaa esiin tekemänsä avauksen Pirkanmaan reuna-alueiden pienten kuntien markkinointiyhteistyöstä. – Resurssien yhdistäminen kunta- ja asukasmarkkinoinnissa on saanut hyvän vastaanoton. Saman kokoluokan kunnilla on samanlaiset resurssit ja samanlaiset haasteet, ja kokonsa puolesta yhteistyössä myös samanlainen äänivalta. Kuntien vahvuudetkin ovat pitkälti samoja. Koska olemme maakunnan eri puolilla, emme kilpaile myöskään toistemme kanssa.


Moilanen kohahdutti punkalaitumelaisia ostamalla kunnalta pian paikkakunnalle muuttonsa jälkeen Kiertolan entisen koulun. Koulukiinteistön korjaus on hänelle omien sanojensa mukaan hyvää vastapainoa kunnanjohtajan työlle. – Remonttia on tehty harrastusluonteisesti ja se on kesken. Olen koittanut sähkö- ja putkitöitä lukuun ottamatta tehdä kaiken itse, ja jos en ole osannut, olen katsonut neuvoa Youtubesta. Kun vetää haalarit päälle ja tasoitetta seiniin, on se itselleni hyvä tapa rentoutua, Jyrki Moilanen tuumii.


Kunnanjohtajana hänellä on visio Punkalaitumesta viiden vuoden päästä. – Hienoa olisi, että asukasmäärän lasku olisi saatu pysäytettyä, uusi koulu ja päiväkoti olisivat toiminnassa ja kunta olisi tomakasti itsenäinen. Se vaatii työsarkaa mutta yhteistyöllä visio onnistuu.


Jyrki Moilanen tarjoaa syntymäpäiväkahvit kunnantalon valtuustosalissa huomenna perjantaina 20.4. klo 16–18.

Evästeet