Olemme Facebookissa!

18.05.2017 Kunta suunnittelee asumispalveluiden yksityistämistä

Kunnantalon valtuustosalissa eivät tuolit riittäneet kunnan järjestämässä tilaisuudessa. Valtuutettujen lisäksi paikalla olivat kesäkuussa aloittavia uusia kunnanvaltuutettuja sekä Sotesin hoivapalveluiden henkilöstöä.
Punkalaitumen kunta suunnittelee Hilman ja Matin, Kaisankodin, Toukolan ja Saimikodin hoivatilojen vuokraamista yksityiselle palveluntuottajalle. Mahdollisia vuokraajia ovat Esperi Care Oy sekä Med Group Oy. Suunnitelma on herättänyt runsaasti keskustelua ja kunnantalolla järjestettiin maanantaina tilaisuus, jossa nykyisen ja uuden kunnanvaltuuston lisäksi olivat palveluntarjoajien edustajat sekä Sotesin henkilöstöä paikallisista hoivayksiköistä.

Kunnan suunnitelma julkistettiin viime viikon keskiviikkona, jolloin henkilöstölle järjestettiin yt-menettelyn mukainen tiedotustilaisuus. Tämän jälkeen keskustelu aiheesta on jatkunut kiivaana erityisesti sosiaalisessa mediassa.


– Kunnanvaltuuston ja -hallituksen tehtävä on järjestää mahdollisimman hyvät palvelut niitä tarvitseville. Velvollisuutemme on ottaa selvää eri vaihtoehdoista, joten teemme sitä työtä, johon meidät on valittu. Se tapa, jolla asiat kunnissa ratkaistaan, on tämä ja onneksi Suomessa kaikilla on mahdollisuus pyrkiä päättäjän ja vastuunkantajan paikalle, tosin se houkuttaa liian harvoja, sanoo kunnanvaltuuston puheenjohtaja Outi Uusi-Kouvo (kesk).   


Hänen mukaansa päättäjien tehtävä on katsoa nimenomaan kokonaisuuksia pitkällä aikavälillä ja päätösten vaikuttavuutta kaikkien kuntalaisten elämään. – Koko kunnan etu pitää huomioida, mutta erityisesti heidän, jotka ovat erityisen hoivan tarpeessa. Tavoitteista ja menetelmistä voidaan olla useaa eri mieltä, jopa perustellusti, koska kristallipallo tulevaisuuden ennustamiseen meiltä kaikilta puuttuu. Kaikki päätökset tehdään sillä hetkellä käytettävissä olevilla tiedoilla. Saamieni yhteydenottojen perusteella voin sanoa, että myös kuntalaisten mielipiteet jakautuvat laidasta laitaan.

 
Syksystä asti kunnassa on pohdittu sote-palveluita useista eri näkökulmista. Asumispalveluiden yksityistäminen on tässä yhteydessä noussut esiin palvelut mahdollisimman pitkään turvaavana ratkaisuna sote- ja maakuntauudistuksen toteutuessa 1.1.2019.  – Kaikki valtuutetut jakavat sen mielipiteen, että tärkeät lähipalvelut pitää säilyttää. Kukaan ei ole menettämässä nyt mahdollisesti tehtävien päätösten jälkeen tarvitsemaansa hoivapaikkaa eikä kenenkään työpaikka ole häviämässä. Ensisijainen tavoite tällä hetkellä on etsiä asumispalveluiden asukkaiden kannalta hyvä ratkaisu nyt ja tulevaisuudessa niin, että kaikilla asukkailla on myös taloudelliset edellytykset pysyä omalla paikkakunnalla asumassa niin halutessaan.  Yhteistyö Sotesin kanssa on ollut toimivaa ja se jatkuu edelleen perusterveydenhuollossa. Hoivapuolella Sastamalassa on jo yksityisiä toimijoita, me vasta tutkimme tilannetta. Sotesin kanssa jatkaminen on yksi vaihtoehto muiden joukossa.


Kunnan niukkaa tiedotuslinjaa on kritisoitu asian valmistelun yhteydessä. Uusi-Kouvo kiistää ykskantaan väitteet ”pimittämisestä”. – Tahallaan tai tarkoituksellisesti ei ole missään nimessä pimitetty. Näkemykseni on, että tätä asiaa valmisteltaessa ei ole aikaisemmin ollut tiedotettavaa juuri sillä perusteella, että työ- tai hoivapaikat eivät ole katoamassa minnekään. Vain toimija muuttuu. Tämän kaltaisia muutoksia kunnassa on ollut ennenkin.


Siihen Uusi-Kouvo ei osaa ottaa kantaa, järjestetäänkö lähitulevaisuudessa laajempaa infotilaisuutta asiassa. – Tässä vaiheessa on vielä runsaasti selvitystyötä tehtävänä, koska tilanne elää. Punkalaitumen kunta vastaa tilojen vuokrauksesta mutta henkilöstön osalta neuvotteluosapuoli on Sotesi.

Henkilöstöllä huoli

 

Kunnantalolla järjestetty keskustelutilaisuus oli luonteeltaan kahtalainen. Paikalle saapunut henkilöstö koki tarvetta tulla kuulluksi heitä huolestuttavassa tilanteessa, hoivapalveluiden tuottajat taas olivat paikalla esittelemässä omia vaihtoehtojaan. Keskustelu äityi paikoin kipakaksi.


Paikalla ollut Superin pääluottamusmies Arja Herckman kritisoi kunnan suunnitelmia. Hän vetosi päättäjiin, että nämä miettisivät tarkkaan ennen kuin tekevät mahdollisen päätöksen tilojen vuokraamisesta. Herckman oli näreissään myös kunnan tiedotuksen puutteista asiaa valmisteltaessa ja kyseenalaisti yt-menettelyn oikeellisuuden.


Henkilöstön puheenvuoroissa korostettiin Sotesin Punkalaitumen hoivayksiköissä tarjoaman palvelun laatua ja pelättiin sen puolesta mahdollisen yksityisen palveluntuottajan ottaessa järjestämisvastuun. – Superi on sitä mieltä, että paras, kun unohdatte koko asian. Samaa mieltä on henkilöstö. Mitä mieltä ovat kuntalaiset ja omaiset, Herckman kysyi.


Paikalla olleet Esperi Care Oy:n ja Med Group Oy:n edustajat kertoivat omissa esityksissään yritysten henkilöstön asemasta ja eduista. Molemmat toimijat korostivat, että työntekijät otetaan liikkeenluovutuksessa töihin vanhoina työntekijöinä palkkaus- ja lomaetujen säilyessä. Hoivapalveluihin liittyen molemmat kokivat tarjoavansa laadukasta palvelua, johon asiakkaat nykyisissä yritysten yksiköissä ovat tyytyväisiä.


Punkalaitumen kunnanhallitus käsittelee asiaa seuraavan kerran kokouksessaan ensi maanantaina.


”Että näin hyvin jatkuisi”


Kaisankodin palveluasunnoissa asuvat iäkkäät kuntalaiset ottivat myös yhteyttä paikallislehteen ja halusivat kertoa omia ajatuksiaan. Kunnan suunnitelmat ovat aiheuttaneet huolta myös heissä.
– Täällä on hyvä olla, tai ainakin paras mahdollinen, sanoo Alpo Suominen.


Anna-Liisa Pitkänen muistuttaa, että he ovat aikanaan hakeutuneet itse palveluasumisen piiriin. – Sitä varten tänne on haluttu, että täällä hoidetaan. Täällä on tuttu ympäristö ja hyvät hoitajat. Tämä on kuin koti.


Ruokailutiloihin kokoontuneita asukkaita pelottaa hoidon laadun tulevaisuus, mikäli palveluntuottaja vaihtuu. – Yksityinen on liikeyritys. Ei siinä välttämättä paljon ole tunnetta mukana, vaan kylmää laskelmointia. Voittoa tavoitellaan ja sekin on ymmärrettävää, Alpo Suominen pohtii.


– Ei meidän tilanteemme pitäisi ”vapaalla tallustelevallekaan” olla outo. Kaikilla vanheneminen on edessä jossain vaiheessa, Suominen jatkaa.


– Toive on, että näin hyvin jatkuisi. Kaikkeen olemme tyytyväisiä, vakuuttavat Anna-Liisa Pitkänen, Sirkka Nieminen ja Sanna Ojainmaa yhdestä suusta.

 

Evästeet