Olemme Facebookissa!

16.06.2022 Uusi strategia hyvä lähtökohta kehittämiselle

Linda Lähdeniemi ja Harri Lumme painottavat, että pelkkä kuntastrategian laatiminen ei riitä. Sitä on myös noudatettava.
Punkalaitumen kunnan uusi, vuoteen 2030 ulottuva kuntastrategia on ylätason ohjenuora, joka tulee ohjaamaan kunnan toimintaa ja päätöksentekoa. – Strategia läpileikkaa koko organisaation ja viestii siitä, että olemme pelissä mukana, haluamme kehittää kuntaa ja olla aito vaihtoehto ihmisille ja yrityksille, kunnanvaltuuston puheenjohtaja Harri Lumme (kok.) ja hallituksen puheenjohtaja Linda Lähdeniemi (kesk.) kuvailevat.

Lumpeen ja Lähdeniemen mukaan kuntastrategia on tehty noudatettavaksi, mutta ei käsiä sitovaksi. – Maailma muuttuu niin nopeaa tahtia. Aiempien kuntastrategioiden toteutumista ei juurikaan ole seurattu, nyt toteutumista seurataan osavuosikatsausten ja tilinpäätösten yhteydessä. Päivitystarpeet käydään läpi ainakin seuraavan valtuustokauden alussa.


– Jalkautusvaiheessa tärkeintä on, että kaikki ymmärtävät strategian sisällön samalla tapaa. Syksyllä strategiasta on tarkoitus järjestää työpajoja kunnan henkilöstölle, kertoo Harri Lumme.
Linda Lähdeniemi ulottaa strategian koskettamaan myös kuntalasia. – Olisi hienoa, että jokainen meistä olisi mukana strategiaa toteuttamassa.


Valitettavan usein tapana on ollut, että kuntastrategia laaditaan ja hyväksytään, minkä jälkeen se unohdetaan ja haudataan arkistojen kätköihin. – Nyt niin ei haluta käyvän, Lumme ja Lähdeniemi painottavat.


Kuntalaiset mukana


Kunnassa uutta strategiaa valmisteli työryhmä, jonka johtajana Lähdeniemi toimi. Kunnanvaltuusto sai sanoa sanansa laadittavasta asiakirjasta ja myös kuntalaiset otettiin mukaan strategiatyöhön kyselyllä.
– Kuntalaiskysely oli hyvä asia. Siitä saatiin ”lihaa luiden ympärille”. Strategiasta löytyvä SWOT-analyysi (vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet, uhat) on tehty kyselyn pohjalta, Harri Lumme ja Linda Lähdeniemi sanovat.


Heidän mukaansa analyysi kertoo ihmisten kokemat uhat kotikunnassaan samoiksi, joita koetaan tällä hetkellä muissakin kunnissa. – Keskittymiskehitys, ikärakenne ja väestön väheneminen nousivat esiin ja kaikki johtaa samaan pelkoon: kunnan näivettymiseen. Kyse on isoista trendeistä, mutta meidän tehtävämme on vastata niihin omalla aloitteellisuudella.


– On myös ymmärrettävä, että on asioita, joihin kunta ei pysty vaikuttamaan. Mutta voimme pyrkiä varmistamaan, että kaikki kuntalaisten palvelut olivatpa ne fyysisiä tai digitaalisia, olisivat kaikkien saatavilla, sanoo Harri Lumme.


– Kunnan on tunnistettava niitä asioita, joita voimme parantaa. Esimerkiksi äskettäin tehtyjen yritysvierailuiden perusteella voin sanoa, että kaikessa emme ole onnistuneet tunnistamaan yrittäjien tarpeita. Sidosryhmätapaamisia tullaan varmasti jatkamaan, koska ne koetaan tärkeiksi ja niistä jää hyviä asioita mieleen muhimaan, Linda Lähdeniemi kertoo.

 

Evästeet