Olemme Facebookissa!

16.05.2024 Isosuolle suunnitellaan aurinkovoimapuistoa

Isosuon aurinkovoimapuisto sijoittuisi yksityiselle maalle molemmin puolin entisiä turvekenttiä halkovaa tietä. Vasemmalla oleva luonnontilainen alue, jolla sijaitsevat Kakkurilammet, kuuluu Natura-suojelualueeseen. Karttalähde: Maanmittauslaitos.
Punkalaitumen Isosuolle on suunnitteilla aurinkovoimapuisto, jonka kokonaisenergian tuotto olisi 72 GWh ja teho 60 MW. Aurinkokennoilla on tarkoitus kattaa 117 hehtaarin ala entisellä turvetuotantoalueella. Hankkeen takana on tanskalainen Betterenergy ja hankekehittäjänä toimii Forus Oy.

Aurinkovoimapuisto halutaan Isosuon käytöstä poistetulle turvekentälle rakentaa osittain samoista syistä, miksi alueelle aiemmin haluttiin tuulipuisto, kertoo Forus Oy:n projektipäällikkö Mikael Marisa.


– Turvekenttä on tasainen, suuri alue, jonka lähellä ei ole asutusta. Vanhoille turvekentille on hyvä rakentaa nykyisin aurinkovoimaloiden pystytyksessä käytettävillä ruuvipaaluilla. Isosuon läheltä kulkee myös 110-volttinen Kolsi-Forssa -sähkölinja, johon voimala voidaan yhdistää.


Isosuolle suunnitellun aurinkovoimapuiston kokonaisenergian tuotto on 72 GWh. – Se vastaa noin 40 000 kerrostalokaksion vuosittaista sähkönkulutusta, Marisa havainnollistaa.


Puiston vaatima alue on kooltaan 187 hehtaaria, joista 117 hehtaarille rakennetaan varsinainen voimalapuisto huoltoteineen ja teknisine alueineen.

Yksityiselle maalle


Mikael Marisa edustaa Forus Oy:tä, joka toimii aurinkovoimapuiston hankekehittäjänä. Forus Oy etsii aurinkovoimalle sopivia alueita, kontaktoi maanomistajia ja yhteistyötahoja sekä tekee vaadittavat sopimukset. Isosuon hankkeen taustalla on tanskalainen Betterenergy.


– Betterenergy on Pohjoismaiden suurimpia aurinkovoimayhtiöitä. Sen erityispiirteenä on, että yhtiö on hankkeissa mukana alusta asti. Yritys rakentaa puiston itse ja jää sen omistajaksi. Nykyään tyypillisin tapa on se, että yksi kehittää, yksi rakentaa ja yksi ostaa valmiin puiston, Marisa kertoo.


Isosuon aurinkovoimapuiston alue vuokrataan yksityisiltä maanomistajilta. – Puisto tulee kokonaisuudessaan yksityiselle maalle. Nyt tehdyillä sopimuksilla meillä on oikeus hakea aurinkopuiston vaatimia lupia alueelle ja varsinainen vuokrasopimus tehdään, kun hanke toteutuu.

Luvitus käynnistymässä


Aurinkovoimapuisto voisi Mikael Marisan mukaan olla ”valistuneen arvauksen” mukaan toiminnassa aikaisintaan vuonna 2026. – Puisto vaatii ympäristövaikutustenarvioinnin tarveharkinnan, jonka tekee Ely-keskus. Tyypillisesti alle 200 hehtaarin aurinkovoimapuistoilta ei yva:aa edellytetä.


– Seuraavassa vaiheessa aloitetaan kunnan kanssa suunnittelutarveratkaisun ja rakennusluvan hakeminen. Näihin liittyen järjestetään kunnantalolla 22.5. klo 17.30 yleisötilaisuus, Marisa toteaa.


Hänen mukaansa tavoitteena on saada luvat kuntoon mahdollisimman nopeasti. – Rakennusluvan saamisen jälkeen menee noin kaksi vuotta ennen kuin verkkoliityntä alueelle on valmiina.

Luontoarvot huomioidaan


Aurinko- ja tuulivoimahankkeiden yhteydessä puhutaan monesti myös niiden vaikutuksista luontoon. Mikael Marisan mukaan luonto huomioidaan Isosuon hankkeessa.


– Luonto-, maaperä- ja vesistöselvityksiä alueella on tehty nyt noin vuoden ajan. Isosuolla on luontoarvoja ja ne on otettu huomioon. Voimalakentän sijaintia on luontoselvityksen vuoksi siirretty, jotta löydetään luonnon ja ympäristön kannalta sopivin alue.


Aurinkovoimapuiston alueella luonnon monimuotoisuutta pyritään lisäämään kasvittamalla. Joillain aidatuilla voimala-alueilla laiduntaa Marisan mukaan myös lampaita. – Entisillä turvekentillä turvealueita pyritään uudelleen vettämään, jolloin niihin alkaisi kasvaa uusi rahkasammalkerros.


– Vuokraamme myös Isosuolta muutakin, kuin tuotantoalueen, jotta voimme tehdä luontoa ennallistavia toimia ja samalla kompensoida voimalakentän aiheuttamaa luontokatoa. Tähän toimintaan Betterenergy panostaa runsaasti myös Tanskassa.

Taloudelliset vaikutukset

 

Mikäli aurinkovoimapuisto Isosuolle toteutuu, on sillä myös taloudellisia vaikutuksia. Maanomistajien saamien vuokratulojen lisäksi hyötyjiin kuuluu Punkalaitumen kunta, joka saa puistosta kiinteistöveroa.

 

– Uskon, että aurinkopuiston ympäristönhallintaan syntyy myös muutamia työpaikkoja, koska alue vaatii trimmeröintiä ja raivausta. Puiston rakennustöiden alkaminen ja toiminta vilkastaa varmasti kylän elämää, Mikael Marisa sanoo.

 

Isosuolle pyrittiin rakentamaan tuulivoimapuisto, ja hanke alkoi kymmenisen vuotta sitten. Puistoa ei tulla todennäköisesti koskaan rakentamaan. Entä kuinka käy aurinkovoimapuiston?

 

– Oma arvioni on, että ne hankkeet, jotka nyt nopeimmin etenevät, ne myös varmimmin toteutuvat. Kysyntä aurinkosähköllä on hyvä tällä hetkellä. Hankkeet toteutuvat kysynnän ja tarjonnan lain mukaan, tuumii Mikael Marisa.

 

Evästeet