Olemme Facebookissa!

16.03.2023 Epäasiallisen kohtelun tunnusmerkkejä ei löytynyt selvityksessä

Punkalaitumen kunnan selvityksissä ei ole noussut esiin luottamushenkilöiden kohdalla epäasiallisen käytöksen tunnusmerkit täyttävää toimintaa teknisen toimen henkilöstöä kohtaan. Kunnanjohtaja Tuija Ojala ja valtuuston 2. varapuheenjohtaja Timo Karunen kertovat asian olevan työnantajan näkökulmasta loppuun käsitelty.

Teknisen toimen henkilöstö ilmoitti 20.12.2022 suorittavansa ulosmarssin mielenilmauksena luottamushenkilöiden ja poliitikkojen epäasiallisesta käytöksestä teknisen toimen henkilöstöä kohtaan. Ongelmaa selvitettiin tiedonkeruulla sekä henkilöstön että luottamushenkilöiden keskuudessa. Koska ilmoituksia oli useista luottamushenkilöistä, asian selvittely siirtyi valtuuston puheenjohtajistolle.


Kunta järjesti sovittelutilaisuuksia, joiden henkeä Timo Karunen ja Tuija Ojala kuvaavat rakentavaksi. Keskustelujen tulos ja yhteinen toteamus oli, että yhdenkään luottamushenkilön kohdalla ei täyty epäasiallisen käytöksen tunnusmerkit.


– Luottamushenkilöitä kuulemisiin osallistui alle kymmenen. Tarkkaa lukumäärää en kerro, toteaa jokaisessa kuulemisessa valtuuston puheenjohtajiston edustajana läsnä ollut Timo Karunen.


Hänen mukaansa koko prosessi oli kunnassa poikkeuksellinen. – Opiskeltavaa oli, että prosessi saatiin tehtyä oikein. Kunnan näkökulmasta asia on selvitetty eli tämän enempää emme voi sitä kunnassa käsitellä. Mikäli keskinäisiä riitoja on, ne ratkaistaan muiden pöytien ääressä eli käytännössä oikeudessa. Sitä ei toivota, mutta siihen on jokaisella osapuolella oikeus.


– Keskustelemalla päästiin ratkaisuun ja uskon, että henkilöiden keskinäiset välit näissä kuulemisissa paranivat. Uskon, että nyt päästään jatkamaan eteenpäin paremmista asetelmasta. Kokonaisuutena kannustamme jatkossa avoimempaan keskusteluun ja siihen, että toisen erilainen mielipide hyväksytään. Ongelmista on uskallettava puhua myös aiemmin, mikäli niitä ilmenee, korostaa Timo Karunen.

Opettavainen prosessi


Kunnanjohtaja Tuija Ojala kuvailee alkuvuoden tapahtumasarjaa opettavaiseksi prosessiksi. – Suurin oppi oli, että ongelmat pitää ottaa käsittelyyn heti, kun niitä ilmenee. Asioita ei saisi hautoa liian kauan. Ilmoitukset ongelmista olisi osattava ottaa myös asiallisesti vastaan, etteivät ne heti synnyttäisi vastahyökkäystä.


Vaikka epäasiallisen kohtelun tunnusmerkit eivät yhdenkään luottamushenkilön kohdalla täyttyneet, nousi Ojalan mukaan prosessin aikana esiin asioita, joissa kunnassa on parannettavaa. – Keskustelu-, toiminta- ja johtamiskulttuuria on parannettava, samoin kaikkien huomioon ottamista. Myös kokouskäytännöissä on parantamisen varaa.


Myös palautteen antaminen ja vastaanottaminen on kunnanjohtajan mielestä opeteltavien asioiden listalla, ja saumattomaan tiedonkulkuun ja tiedon jakamiseen on kiinnitettävä jatkossa parempaa huomiota.  – Tietyllä tavalla juoruamisen kulttuuri on päässyt liikaa valloilleen kunnassa. ”Häröpalloa” tulee joka suunnasta, myös kuntalaisilta. Aika usein myös seuraa syyllistämistä siitä, että on eri mieltä asioista.


Ojalan mukaan tilanteen tervehdyttäminen kunnassa jatkuu nyt niiden toimenpiteiden pohjalta, jotka kunnanhallitus helmikuun lopulla päätti. Vuoden 2023 koulutuksissa painotetaan kokouskäyttäytymistä, puheeksi ottamisen taitoja, ryhmädynamiikkaa ja työyhteisötaitoja.

 

Evästeet