Olemme Facebookissa!

16.01.2020 Koulu viivästyy edelleen, kunta palkannut lakimiehen

Punkalaitumen uuden Yhteiskoulu-lukion käyttöön ottaminen kuluvan lukuvuoden aikana näyttää erittäin epätodennäköiseltä. Rakennuksen tilanneella kunnalla ja urakoitsija Lehto Oy:llä on edelleen näkemyseroja ilmanvaihdon riittävyydestä koulussa. Seuraava määräaika ulkopuolisen, riippumattoman mittauksen asiakirjojen jättämiseen on 13.3.
Vastoinkäymiset Punkalaitumen uuden Yhteiskoulu-lukion osalta jatkuvat. Erimielisyyttä rakennuksen tilaajan eli Punkalaitumen kunnan ja urakoitsija Lehto Oy:n välillä aiheuttaa edelleen koulutilojen ilmanvaihdon riittävyys.

– Tilanne on nyt tämä eli tammikuuksi sovittu vastaanottotarkastus ei vieläkään toteudu, koska 14.11. pidetyssä käyttöönottokatselmuksessa todettiin, että rakennuksen ilmastoinnin toteutuksen ja tehtyjen säätömittausten luotettavuus on aiheuttanut tilaajan, urakoitsijan sekä LVI-tarkastuksen kesken näkemys- ja luotettavuuseroja, kertoo kunnanjohtaja Tuija Ojala.


Ilmamäärien mittaustulokset ja tulkinnat asetetuista vaatimuksista ovat tilaajan edustajien sekä urakoitsijan kesken eriävät. Sen vuoksi tilanteen selvittely jatkuu edelleen.


Rakennusvalvontajaosto asetti ulkopuolisen tarkastajan laatimille asiakirjoille ja raporteille määräajaksi 10.01. eli viime viikon perjantain. Tuija Ojalan mukaan kaikkia asiakirjoja ei ole saatu ja uudeksi määräajaksi on sovittu 13.3.


Rakennusvalvontaviranomaisten vaatimat riippumattoman ja pätevän asiantuntijan tekemät mittaukset perustuvat Maankäyttö- ja rakennuslain 150 c pykälään, jossa todetaan muun muassa, että lausuntoa voi vaatia, jos rakentamisessa käytetään sellaisia rakennuksen turvallisuuteen, terveellisyyteen tai pitkäaikaiskestävyyteen merkittävästi vaikuttavia suunnittelu- ja toteutusmenetelmiä tai tuotteita, joiden toimivuudesta ei ole yleisesti varmuutta tai aikaisempaa kokemusta.


Kunnanjohtaja Tuija Ojalan mukaan tilaaja odottaa myös urakoitsijalta ilmoitusta, miten ja missä aikataulussa he lähtevät korjaamaan ilmanvaihtoa, sillä AX-suunnittelu, joka ilmanvaihdon on tarkastanut, toteaa, että rakennuksen toisen ilmanvaihtokoneen kapasiteetti ei ole riittävä. – AX-suunnittelu tarkistaa myös Lehdon esittämät korjaustoimenpiteet, ennen kuin me hyväksymme ne. Tässä samalla yritys tarkistaa myös kahden muun IV-koneen kapasiteetit.


Hankalassa ja erimielisessä tilanteessa Punkalaitumen kunta on palkannut myös lakimiehen valvomaan kunnan etua urakan vastaanotossa ja taloudellisessa loppuselvityksessä. – Valitsemamme yritys on Liuksiala & Co., joka on erikoistunut rakennussopimuksiin, Tuija Ojala kertoo.


– Jos tässä jotakin hyvää on, niin se, että vanha koulu kestää käyttöä edelleen, oppilaat ja opettajat ovat rauhallisia  ja että ongelmat havaittiin jo ennen vastaanottoa, Tuija Ojala sanoo.

 

Evästeet