Olemme Facebookissa!

15.04.2021 Saimikodissa elellään kotihoidon toimintaperiaattein

Saimikodissa on tällä hetkellä viisi vakituista asukasta. Sen lisäksi lyhytaikaisessa kuntoutuksessa kävijöitä on viikoittain.
Kansallisena tavoitteena on, että ikäihmiset asuvat omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Jotta tavoitteeseen päästään tarvitaan erilaisia tukipalveluita ja kotihoidon muotoja, muun muassa ”välimuotoisia palveluita”.

Noin vuosi sitten tähän tarpeeseen avattiin Sotesin ja Punkalaitumen kunnan yhteistyössä yhteisöasumista tuottava Saimikoti. Tällä hetkellä vakinaisia asukkaita on viisi, heidän lisäkseen lyhytaikaisessa kuntoutuksessa viikoittain 4-5 henkilöä.

 

– Toiminnassa noudatetaan kotihoidon toimintaperiaatteita eli kuntouttavaa työotetta. Aamu- ja iltavuorossa on yksi hoitaja, öisin on järjestetty yövalvonta. Asukkailla on käytössään omat huoneet sekä yhteiset tilat, kertoo Punkalaitumen kotihoidon lähiesimies Maire Aalto.

 

Saimikotiin asukkaaksi?

 

Miten Saimikotiin pääsee tai päätyy?

- Aloite voi tulla ikäihmiseltä itseltään, omaiselta, kotihoidolta tai muulta yhteistyötaholta. Päätöksen asukkaaksi pääsemisestä tekevät asiakasohjaajat ja esimies. Asukkaaksi pääsy perustuu tehtyyn laajaan toimintakykyarviointiin. Asukkaat tarvitsevat päivittäin runsaasti kotihoidon apua, mutta eivät tarvitse tehostetun palveluasumisen ympärivuorokautista hoitoa.

 

Varotoimin kylään

 

Saako nyt korona-aikana tavata vanhuksia? Saavatko vapaaehtoiset tulla auttamaan?

 

– Turvallisin järjestelyin saa tavata. Kylään tullaan terveenä, huolehditaan käsihygieniasta ja käytetään maskia. Punkalaitumella on järjestetty paljon koulutusta vapaaehtoistyöhön haluaville eri järjestöjen kautta. On hyvä, että vapaaehtoiset toimivat omien järjestöjensä kautta.

 

Aallon mukaan Punkalaitumella kotihoitopalveluiden toimintatilat ovat hyvät. Kotihoidon toimistotilat, Kunto-Pakari ja Saimikoti ovat kaikki lähellä toisiaan, mikä tukee arjen toiminnan sujumista.

 

Kartoituksen kautta

 

Kotihoitopalveluiden piiriin tullaan asiakasohjaajan tekemän kartoituksen perusteella, jos lautakunnan vahvistamat myöntämisen perusteet täyttyvät. Toisinaan riittävät tukipalvelut, kuten ateriapalvelu tai turvapuhelin, tai molemmat.

 

Kotihoidon asiakkuus voi olla myös lyhytkestoinen. Palveluiden kehittämistyötä on tehty ja tehdään jatkuvasti Sotesin suunnitelmien pohjalta. Ikäihmisten avopalvelujohtaja Mari Ollinpoika vastaa suunnittelusta, toteutus jää kentälle. Yksi osa palveluiden kehittämistä on ollut seitsemän vuotta sitten aloitettu Kunto-Pakarin toiminta.

 

– Tiloja remontoitiin siten, että päivätoiminnan rinnalle saatiin viikkokuntoutus-jaksot koti- ja omaishoidon asiakkaille. Varsinkin yksin asuville kotihoidon asiakkaille jaksoilla on ollut suuri merkitys. Samaan aikaan, vuonna 2013, aloitettiin Pegasos Mukana -puhelinsovelluksen käyttö. Sen myötä jokaisella hoitajalla on älypuhelin, jossa on kotikäynnillä tarvittavat tiedot asiakkaasta.

 

Ikäihmisten palvelutarpeen arviointia on kehitetty jatkuvasti ja käyttöön on otettu RAI- toimintakykyarviointi. RAI:ta käytetään myös kotihoidon asiakkaiden palvelu- ja hoitosuunnitelmien päivittämisessä.

 

– Lisäksi olemme kehittäneet Ikänurkka-toimintaa sekä testauksen perusteella koottavia kuntoryhmiä. Lähitulevaisuudessa käyttöön ovat tulossa digitaaliset palvelut, jotka tuovat uusia mahdollisuuksia käytännön työn toteuttamiseen.

 

Yhteistyö takaa toimivan hoidon

 

Mistä asioista mielestäsi rakentuu toimiva vanhusten hoito?

 

– Ikäihmisten avopalveluiden näkökulmasta toimiva hoito on eri toimijoiden sujuvaa yhteistyötä. Jo ennen palvelujen piiriin tuloa on paljon ennaltaehkäiseviä toimia. Kun tulee palveluiden tarvetta, kartoitetaan arvioinnissa ikäihmisen tilanne eli asuinolot, terveydentila, toimintakyky, omaisten ja läheisten osallistuminen. Tarpeisiin vastataan siten, että itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan ja varmistetaan osallisuus ja sitoutuminen hoidon järjestelyihin. Kirjalliset hoitosuunnitelmat ja niiden tavoitteet laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa.

 

Hoitajista pulaa

 

Onko jotain samoja asioita, jotka mättävät valtakunnallisesti, jos jokin mättää?

 

– Valtakunnallisestikin suurin ongelma on pula hoitajista. Työvoiman vajaus aiheuttaa kiirettä ja helposti myös riittämättömyyden tunnetta, josta voi seurata työhyvinvointia heikentävää emotionaalista stressiä. Sotesin kotihoitoon saatiin viime vuonna sijaisresurssiin kahdeksan lähihoitajan tointa äkilliseen sijaistarpeeseen. Hoitajista käydään kovaa kilpailua ja monet toimijat ovat nostaneet peruspalkkojaan. Kuntakin voisi ryhtyä maksamaan hoitajille erillistä Punkalaidunlisää Sotesin palkan lisäksi. Sillä turvattaisiin työntekijöiden saatavuus. Lisäksi päivähoitopalvelujen tulisi vastata entistä paremmin vuorotyötä tekevien lapsiperheiden tarpeisiin, sanoo lomiensa kautta eläkkeelle siirtyvä Aalto.

 

Hanna-Mari Kamppikoski

Evästeet