Olemme Facebookissa!

14.04.2022 Piispantarkastuksen visitaatio viime viikolla

Lauri Ojala ja Roope Okkeri saivat Matti Revolta visaisen tehtävän. Heidän piti saada piispan salkku auki ja koota siellä olleista osista esine: piispan sauva.
Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo suoritti piispantarkastuksen visitaation Punkalaitumen seurakunnassa viime viikolla. Piispa Revon viesti oli, että täällä tehdään hyvää työtä.

Viime syksynä alkanut piispatarkastus jatkui viime viikolla piispan visitaatiolla. Piispa Matti Repo, lääninrovasti Seppo Jarva ja pappisasessori Juha Itkonen pääsivät tutustumaan paitsi seurakunnan työntekijöihin ja luottamushenkilöihin myös seurakuntalaisiin, kuntaan, seurakunnan yhteistyökumppaneihin sekä paikallisiin yrityksiin.


Sunnuntaina visitaation viimeisenä päivänä pidettiin kirkossa messu, jossa piispa Repo saarnasi.


Messussa olivat mukana myös eri tehtävissä vs. kirkkoherra Auni Kaipia, seurakuntapastori Petri Paasikallio, diakonissa Jaana Pyykkö, kanttori Helena Bäckman, talouspäällikkö Manu Löytty, suntio Juha Härmä, sekä Anni Karo, Sanna Murtoo, Seija Rautava, Juhani Törmä ja Hilkka Välläri. Kirkkokuoro lauloi messussa.

Hyvää työtä tehdään


Jumalanpalveluksen jälkeen oli aika piispantarkastuksen loppupuheenvuoroille.


Punkalaitumelainen vieraanvaraisuus on tehnyt lääninrovasti Seppo Jarvaan vaikutuksen. – Täällä pidetään juurevasti kiinni perinteistä, mutta suhtaudutaan elämään myös huumorintajuisesti. Toivon sen olevan merkki paikkakuntalaisten uskosta tulevaisuuteen.


Seurakunnan toiminnassa Jurvan huomio kiinnittyy viiteen seikkaan.


– Seurakunta, kunta sekä muut paikalliset toimijat toimivat yhdessä, yhteisen hyvän eteen. Seurakunnan rooli näyttää olevan tässä yhteistyössä vahva.


Seurakunnan toiminnassa Jarvaa ilahduttavat tehdyt luovat ratkaisut, kuten yhteinen kirkkoherran virka Urjalan seurakunnan kanssa.


Hän nostaa kuitenkin esiin pienen seurakunnan vastuun työntekijöiden hyvinvoinnista.


– Kun pienessä seurakunnassa työtä tehdään yksin eikä ole kollegaa, jonka kanssa vaihtaa ajatuksia oman työalueen erityispiirteistä ja ongelmakohdista, nousee esiin laajemman yhteistyön ja keskinäisen vuorovaikutuksen merkitys naapuriseurakuntien työntekijöiden kanssa. Seurakunnan työntekijöiden työhyvinvoinnista huolehtiminen on tärkeää.


Naapuriseurakuntien työtekijöihin tutustuminen on Seppo Jarvan mielestä hedelmällistä myös siksi, että se lisää mahdollisesti toiminnallista yhteistyötä seurakuntien välillä.


Seurakuntaelämän työmuodot ovat muotoutuneet täkäläisille sopiviksi ja Jarva kehottaakin vaalimaan niitä.
Seurakuntalaisia kokoontui perjantaina piispan kanssa yhteiseen rukoushetkeen kirkossa sekä virrenveisuutilaisuuteen seurakuntatalossa.

Muutoksia ei kannata pelätä


Niin Seppo Jarva kuin Matti Repokin kehottivat seurakuntaa suhtautumaan tulevaisuuteen rohkeasti. Taloudellisten resurssien vähetessä pitää hakea uusia toimintamalleja.


– Seurakunnan toiminnan järjestämisessä saattaa olla edessä isojakin muutoksia, mutta niitä ei kannata pelätä. Omat tarpeet ja toiveet pitää tuoda esiin rohkeasti, sanoo Seppo Jarva.


Matti Repo pitää kokeilua yhteisestä kirkkoherrasta Urjalan kanssa hyvänä. – Kannattaa suhtautua avoimesti tulevaisuuteen ja mahdolliseen yhteistyön tiivistämiseen esimerkiksi Urjalan seurakunnan kanssa.
Toinen Revon esiin nostama kysymys on seurakunnan kiinteistöjen tulevaisuus: mitä tehdä pappilan ja leirimajan kanssa.


Omassa puheenvuorossaan vs. kirkkoherra Auni Kaipia kiitti sekä Matti Repoa että seurakunnan työntekijöitä ja luottamushenkilöitä hyvin sujuneesta piispantarkastuksesta. – Tämän puolen vuoden aikana Punkalaidun ja sen asukkaat tulleet minullekin tutummiksi. Olen huomannut, että täällä seurakunta kuuluu ihmisten elämään, sanoo Auni Kaipia.


Hän toteaa, että tarkastusprosessi jatkuu edelleen, sillä tarkastuksen yhteydessä on annettu kysymyksiä, joita seurakunnassa pohditaan ja niihin etsitään ratkaisuja. Kaipia pitää hyvänä sitä, että ratkaisut todella tehdään seurakunnassa, kapituli antaa apua ja tukea tarvittaessa.

SHT-Tukku ja kouluvierailu


Visitaation aikana piispa seurueineen tutustui muun muassa kuntaan, kouluun ja SHT-Tukkuun.


– SHT-Tukkuun tutustuminen oli hyvin kiinnostavaa. Oli hienoa tutustua paikkaan, missä suuri työntekijäjoukko keskittyy huolellisesti omaan työhönsä arkun valmistuksen eri vaiheissa ja samalla osallistuu jonkun toisen ihmisen surutyön tekemiseen. Toisen ihmisen työpanos palvelee toisen ihmisen hyvää, se puhuttelee. En ole käynyt missään toisessa ruumisarkkutehtaassa, sanoo Matti Repo.
Keskuskoulun juhlasalissa alakoulun 1.- ja 4.-luokkalaiset sekä yläkoulun 7.- ja 9.-luokkalaiset pääsivät tekemään kysymyksiä piispalle.


Oppilaiden kysymykset käsittelivät laajoja aiheita: mitä piispan työhön kuuluu, miten Repo päätyi piispaksi, onko piispantyö raskasta, saako työstä palkkaa, onko piispa vihkinyt kirkkoa, mitä piispantarkastuksessa tehdään, millä autolla piispa ajelee ja mitä hän ajattelee Ukrainan tilanteesta ja Venäjän ortodoksikirkon patriarkka Kirillistä.


Ajankohtaiseen kysymykseen voittaako tämän hetken maailmantilanteessa hyvä vai paha, piispa Matti Repo antoi oppilaille ajateltavaa. – Hyvän ja pahan välinen taistelu on jatkuvaa. Sitä ei käydä vain sotaa käyvissä maissa vaan jokaisessa ihmisessä itsessään, jokaisessa meissä. Jokaisessa valinnassa, jonka teemme elämässämme, on kysymys valinnasta: miten toimin hyvän saavuttamiseksi ja pahan painamiseksi?

 

Teksti: Anu Helariutta-Koskua

 

Evästeet