Olemme Facebookissa!

13.10.2016 Hankkeella toimintaa kyliin

Hankevetäjä Taina Kaapu esitteli Osallisuus ja työ -hankketta kyläillassa.
Viime perjantaina Punkalaitumen kunnantalossa puhuttiin kylistä. Huittisten, Hämeenkyrön, Punkalaitumen ja Sastamalan yhteisen Seudullinen kyläasiamies -hankkeen järjestämässä illassa puhuivat projektipäällikkö Jani Hanhijärvi, maaseutujohtaja Katariina Pylsy ja Pirkanmaan kyläasiamies Marja Vehnämaa.

Kesällä alkanut Seudullinen kyläasiamies -hanke kestää vuoden 2018 loppuun. Se pohjautuu Sastamalan alueella toteutettuihin aikaisempiin maaseutu- ja kylähankkeisiin. Sen työntekijänä toimii Jani Hanhijärvi ja hallinnoinnista vastaa Sastamalan kaupungin maaseutujohtaja Katariina Pylsy.

 

– Neljän kunnan alueella asuu 50 000 asukasta, kyliä alueella on noin 70. Punkalaidun on kunnista pienin ja elinkeinorakenteeltaan maatalouspainotteisin. Täällä on kahdeksan kylää, joissa toimii kyläyhdistys, kuvailee Jani Hanhijärvi hankkeen punkalaitumelaista toimintaympäristöä.

 

Hankkeen tavoitteena on kylätoiminnan edistäminen yhdistystoimintaa parantamalla, vuorovaikutusta lisäämällä ja maaseutuyrittäjyyteen kannustamalla. Kylissä voitaisiin järjestää isompia kylätapahtumia, antaa koulutusta esimerkiksi viestinnässä tai arjen turvallisuuteen liittyvissä asioissa tai kylistä voitaisiin lähteä opintoretkille.

 

Jokaisessa kyläillassa on osallistujille tehty kysely, jolla kartoitetaan kylien tämän hetkistä toimintaa ja kysellään, mitä uutta kaivattaisiin ja miten kylätoimintaa haluttaisiin kehittään. Hankkeen vetäjät toivovat kyliltä uusia ideoita ja oma-aloitteisuutta.

 

Tähän mennessä on noussut esiin laajempana kehittämiskohteena ruokareitistön suunnittelu ja ruokamatkailun aloittaminen.

 

Kyläiltaan osallistuneet kyläaktiivit ovat samaa mieltä Katariina Pylsyn kanssa siitä, että kylillä on paljon mahdollisuuksia ja voimavaroja.

 

Pohjoisseudun Toimintayhdistyksen puheenjohtaja Satu Kelkka ja Jalasjoen Nuorisoseuran puheenjohtaja Liisa Heikkilä jakavat huolen siitä, että millä väki saataisiin liikkeelle. – Miten saataisiin bussi täyteen, kun lähdetään retkelle tai miten houkuteltaisiin naapurikylän ihmiset oman kylän tapahtumaan?

 

Kylätoiminnassa on oman elinalueen elävöittäminen tärkeää, mutta kyläaktiivit haluaisivat saada järjestämiinsä tapahtumiin paljon osallistujia yli kylärajojen. He eivät koe, että kylät kilpailisivat toistensa kanssa.

 

– Aikaisemmin täällä Punkalaitumellakin järjestettiin kylien yhteisiä tapahtumia, mutta sitten osallistuminen laimeni ja ne loppuivat. Ehkä olisi taas aika aloittaa tapaamiset?, Pirkanmaan kyläasiamies Marja Vehnämaa kysyi.

 

Tekijöitä kyliin

 

Illan aikana tulivat esiin myös kylätalot ja niiden ylläpito. Kustannusten lisäksi työmäärä saattaa hankaloittaa kunnossapitoa, talkoolaisia ei riitä jokaiseen hommaan.

 

Joutsen reitin Osallisuus ja työ -hankkeen tarkoituksena on antaa tietoa, miten yhdistykset voivat työllistää ja hyödyntää pitkäaikaistyöttömille saatavaa palkkatukea esimerkiksi remonttimiehen tai kyläavustajan palkkaamisessa.

 

Hankkeen vetäjä Taina Kaapu kerää yhdistyksiltä työllistämiseen liittyviä kokemuksia.

 

– Pilottihankkeen tarkoituksena on luoda yhdistyksille malleja työllistämiseen, kertoo Taina Kaapu.

 

Punkalaitumella työllistämisasioiden käytännöistä vastaa Punkalaitumen kunnan vapaa-aikatoimen sihteeri Tiina Mäkiranta.

 

 

Evästeet