Olemme Facebookissa!

11.05.2018 Kunnanhallitus käyttää etuosto-oikeutta maakaupassa

Punkalaitumen kunta on käyttämässä etuosto-oikeuttaan runsaan seitsemän hehtaarin määräalasta, joka sijaitsee Penttilän asuntoalueen, Vartiolan ja Emmankallion välisellä alueella. Hallitus esittää valtuustolle, että se myöntäisi alueen ostamiseen 106 000 euron lisämäärärahan.
Punkalaitumen kunnanhallitus teki maanantaina harvinaisen päätöksen päättäessään käyttää etuosto-oikeuttaan maa-alueeseen. Kyseessä on Lempi Pourun kuolinpesän myymä noin 7,3 hehtaarin määräala kaava-alueella.

Kunnanhallituksen hyväksymän etuosto-oikeuden kohteena ovat määräalat Myllymäki ja Vähäpouru -nimisistä tiloista. Tilat sijaitsevat Vartiolan urheilukentän, Penttilän asunto-alueen ja Emmankallion rajaamalla peltoalueella. Lempi Pourun perikunta on myynyt alueen Ilmari ja Tapani Penttilälle. Kauppahinta on 106 000 euroa.


Etuosto-oikeuden käyttöä kunnanhallituksen lisälistallaan kuuluneessa pykälässä perustellaan sillä, että maa-alue on tarpeellinen kunnalle yhdyskuntarakentamista ja virkistyskäyttöä varten. Kaavassa kyseiset alueet ovat merkitty pääasiassa puistoksi ja viheralueeksi. Tällä hetkellä ne ovat maatalouskäytössä.


Kunnanhallituksen kokouksessa Marja Wakkala (sdp.) teki esityksen, ettei kunta käyttäisi etuosto-oikeuttaan. Wakkalan esitys ei saanut kannatusta.


Kunnanhallitus päätti kokouksessaan esittää valtuustolle, että se myöntäisi 106 000 euron lisämäärärahan etuosto-oikeuden käyttämistä varten.


– Tässä vaiheessa päätöstä ei voi kommentoida. Laki antaa kunnalle mahdollisuuden käyttää etuosto-oikeutta. Loppuviimeksi asian päättää kunnanvaltuusto, joka käsittelee maa-alueen hankintaa koskevan lisämäärärahan myöntämisen. Asia on siis valtuuston käsissä, totesi kunnanhallituksen puheenjohtaja Ari Prihti (sin.) niukkasanaisesti.

 

Evästeet