Olemme Facebookissa!

11.01.2024 Puheenjohtajat ottavat kantaa kunnan tilanteeseen

Kunnanvaltuuston valtuustoryhmien puheenjohtajat Sami Uutto (ps.), Marja Wakkala (sdp.), Linda Lähdeniemi (kesk.) ja Harri Lumme (kok.) pitävät meneillään olevasta häirintäkohusta huolimatta kunnan toimielinten ilmapiiriä hyvänä ja yhteistyöhaluisena.
Punkalaitumen Sanomat pyysi kunnanvaltuuston valtuustoryhmien puheenjohtajilta näkemystä kunnan nykytilanteesta. Sosiaalisessa mediassa alkanut kiistely on johtanut kahteen häirintäilmoitukseen ja yhteen tutkintapyyntöön poliisille.

Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja on Linda Lähdeniemi, perussuomalaisten Sami Uutto, kokoomuksen Harri Lumme ja sosialidemokraattien Marja Wakkala. Nelikko vastasi yhteisesti paikallislehden tekemiin kysymyksiin.

 

1. Valtuuston kokouksessa 18.12. kiiteltiin sitä, kuinka hyvä henki kunnassa on. Onko asiatodellisesti näin?

 

Kyllä kiittely oli perusteltua. Luottamushenkilöiden välillä vallitsee oikein hyvä henki. Mielestämme kaikissa kunnan virallisissa toimielimissä on yhteistyöhaluinen ilmapiiri.

 

2. Mistä kunnassa kiikastaa, kun vuoden sisällä jo toisen kerran ollaan tilanteessa, jossa päättäjien ja työntekijöiden sukset ovat ristissä?

 

Ensimmäisellä kerralla tilanne käytiin läpi perinpohjaisesti ja lopputuloksena oli, että syytöksen saaneet luottamushenkilöt eivät olleet syyllistyneet epäasialliseen käytökseen. Tällä kertaa kyseessä on somekirjoittelu, joka on koettu henkilökohtaisesti loukkaavaksi. Molemmissa tapauksissa on kyse siitä, miten yksilöt suhtautuvat esille tuotuihin asioihin ja miten ne koetaan henkilökohtaisesti. Kenenkään henkilökohtaisia kokemuksia ei tietenkään voi kukaan kiistää.

 

3. Mitä kunnassa pitäisi tehdä, jotta tilannetta voitaisiin korjata?

 

Jo aikaisemmin kunnanhallitus päätti toimenpiteistä, joilla tällaisia tilanteita voitaisiin välttää. Mitkään toimenpiteet ja ohjesäännöt eivät tietenkään estä ihmisten välisten erimielisyyksien aiheuttamia kiistoja. Tässä uudemmassa tapauksessa päästiin kuitenkin asian sovitteluvaiheeseen pikaisesti.

 

4. Miksi asioista puhuminen kasvokkain vaikuttaa olevan kunnassa kovin hankalaa?

 

Kunnassa kyllä keskustellaan paljon asioista kasvokkain, mutta perinteinen face to face -kanssakäyminen rajoittuu pääasiassa virallisiin kokoustilanteisiin. Sosiaalinen media tuntuu nykyään olevan monelle helppo kanava tuoda julki mielipiteitään ajasta ja paikasta riippumatta. Silloin on riski, että asiat koetaan negatiivisemmin kuin mitä kirjoituksen aloittaja on alun perin tarkoittanut.

 

5. Onko Puskaradio Punkalaidun oikea areena päättäjien ja virkamiesten kiistelylle?

 

Sosiaalinen media tarjoaa useita areenoita kuntalaisten väliseen kanssakäymiseen. Jo ryhmän nimi ”Puskaradio” viittaa kuulopuheisiin, jotka saattavat olla täysin keksittyjä, tositapahtumiin perustuvia tai joidenkin tahallaan liikkeelle laittamia. Jokainen keskusteluun osallistuva päättää itse mitä ja missä ryhmässä kirjoittaa ja miten muiden kirjoituksiin reagoi. Kirjoittelusta on usein vaikea tulkita, onko kirjoittelussa kyse asioista vai henkilökohtaisuuksista. Ei ole oikeaa vastausta siihen, mikä milloinkin on oikea kanava henkilökohtaisille kannanotoille ja niihin reagointiin. Mielestämme paras vaihtoehto kiistojen selvittelyyn on kasvokkain keskustelu.

 

6. Onko kunnanjohtajalla edellytyksiä jatkaa virassaan?

 

Kyllä.

 

Evästeet