Olemme Facebookissa!

10.03.2016 Vanttilaan suunnitellaan vesihuoltoa

Juha Porre, Juhani Ranta ja Seppo Rytky tutkivat jätevesijärjestelmän sijoittumista Rannan tontille.
Vanttilan alueen vesihuoltohankkeesta järjestettiin viime viikon torstaina kunnantalossa tilaisuus. Kuulijoita oli paikalla runsaasti, joten hanke kiinnostaa vanttilalaisia.

Lähtökohtana on alueen puhtaan veden ja jätevesihuollon järjestäminen, ja sitä kautta asumisviihtyvyyden ja ympäristön tilan parantaminen. Hanke toteutetaan, jos liittyjiä on tarpeeksi.


Tällä hetkellä kustannusarvio on 250.000 euroa. Ely-keskus on myöntänyt hankkeelle avustusta 20 %:a toteutuneista kustannuksista, mikä tarkoittaisi noin 50.000 euroa.


Valmistuneita suunnitelmia esittelemässä olivat kunnan työpäällikkö Osmo Hongisto, tekninen johtaja Seppo Rytky, kunnanrakennusmestari Pasi Hynnä ja vesihuoltosuunnitelman tehnyt insinööri Juha Porre Aluetaito Oy:stä.


– Vanttilan vesihuollon kehittämiselle lähtökohdan antoi Punkalaidun - Huittinen yhdysvesijohdon ja siirtoviemärin valmistuminen. Alue on esitetty vuonna 2011 hyväksytyssä vesihuollonkehittämissuunnitelmassa kuuluvaksi vesihuoltolaitoksen vastuulla olevaksi vesihuollon kehittämisalueeksi, sanoo Osmo Hongisto.


Ensimmäinen luonnos Vanttilan vesihuollon järjestämiseksi tehtiin vuonna 2011. Tätä suunnitelmaa on päivitetty kerran kunnassa ja se on nyt esitellyn suunnitelman pohjana.


Vanttilassa maastomittaukset tehtiin tämän vuoden tammikuussa ja helmikuussa maanomistajille lähetettiin suunnitelmaluonnos, jonka jälkeen muutamissa kohdissa on linjauksia muutettu.


– Tavoitteena on saada suunnitelmat valmiiksi maaliskuun puolivälissä. Toiminta-aluetta ei ole vielä määritelty, ja ennen sen määrittämistä kiinteistöjen omistajia ja haltijoita kuullaan. Mikäli hanke toteutuu, tehdään urakan kilpailutukset ja urakoitsijan valinta toukokuun loppuun mennessä. Syksyllä 2016 rakennustyöt olisivat valmiina. Loppukatselmusten aikana tulisi sitten vuoden 2017 keväällä, sanoo Hongisto.


Hankkeen toteutuessa kunta vastaa runkolinjojen ja linjapumppaamoiden rakentamisesta. Kiinteistökohtaiset liittämisjohdot tuodaan kiinteistöjen läheisyyteen, helppoon paikkaan. Liittämiskohdasta eteen päin suunnittelu ja rakentaminen on kiinteistön vastuulla. Hongisto sanoo, että kunta mitoittaa kiinteistökohtaiset pumppaamot ja voi myös kilpailuttaa ne kiinteistöille, jos niin halutaan.


Kiinteistön omistajille liittymisestä aiheutuu kustannuksia tonttijohdon rakentamisesta, kiinteistökohtaisesta jätevedenpumppaamosta, jos se tarvitaan, sekä liittymismaksusta. Kustannukset vaihtelevat kiinteistöittäin.


– Alueelle on suunniteltu kuusi eri linjastoa. Vesihuoltokaivantoa on suunnitelmassa 3115 metriä, jäteveden tarkastuskaivoja 40 ja linjapumppaamoita yksi, sanoo suunnitelmia esitellyt Juha Porre.


Jätevesijärjestelmässä on kolme viettoviemärilinjastoa, yksi linjasto, jossa on sekä vietto- että paineviemäriä, ja kaksi pelkästään paineviemärilinjastoa. Kiinteistökohtaisen pumppaamon voi asentaa esimerkiksi vanhaan sakokaivoon. Jos kiinteistölle on tehty jätevesien käsittelemiseksi esimerkiksi suodatinkenttä, joka toimii ja täyttää lain mukaiset puhdistusvaatimukset, ei viemäriin tarvitse liittyä. Suodatinkentästä pitää piirustukset toimittaa kuntaan, jollei niitä ole vielä toimitettu.


Illan aikana Porre kävi kiinteistönomistajien kanssa läpi suunnitelmakarttoja ja otti vastaan linjauksien muutosehdotuksia.


Kiinnostusta on


Juha Pihkon mailla kulkee runkolinjaa satoja metrejä, mutta hänen taloutensa ei alustavassa suunnitelmassa kuulunut toiminta-alueeseen.


– Meillä, niin kuin monella Vanttilassa, on rautapitoinen vesi. Olen kiinnostunut hankkeesta. Jätevesijärjestelmän ratkaisut ovat auki, koska olemme odotelleet tämän hankkeen mahdollisuuksia, sanoo Juha Pihko.


Keskustelu Porren kanssa tuo Pihkolle hyviä uutisia. Pihkot voivat liittyä jätevesilinjaan painejärjestelmän rakentamalla. Etäisyyttä runkolinjaan on kolmisenkymmentä metriä. Mahdollista vesijohdon linjausta tontilla pitää hieman miettiä, jotta se saadaan yhdistettyä olemassa oleviin järjestelmiin jouhevasti.


Juhani Ranta on myös kiinnostunut jätevesijärjestelmästä, vesijohtovesi ei niinkään kiinnosta, sillä heillä on kaivoissa hyvä vesi. – Selvitän kaikkein ensiksi, että kelpaako kymmenen vuotta sitten tekemäni jätevesijärjestelmä nykylain mukaan. Toki haluan selvittää kaikki mahdolliset kustannukset etukäteen jos liityn viemäriin, sillä meillä tarvittaisiin paineviemäri omalla pumppaamolla.

Evästeet