Olemme Facebookissa!

10.01.2019 – Säästämisessäkin on oltava terve järki mukana

Kunnanjohtajan kulmahuoneen ikkunasta näkyy 2. tammikuuta virassaan aloittaneen Tuija Ojalan mukaan sekä myönteisiä asioita että sammutettavia tulipaloja.
Punkalaitumen kunnantalon yläkerran kulmahuone sai uuden emännän 2. tammikuuta Tuija Ojalan ottaessa vastaan kunnanjohtajan tehtävät. Kysymykseen, minkälaisen johtajan Punkalaidun hänestä saa, Ojala vastaa pohdiskellen. – Sen näyttää aika. Minulla ei ole eläkevisiota, katsotaan päivä kerrallaan. Pysyn, jos pidetään.

Tuija Ojala on järjestyksessä kahdeksas Punkalaitumen kunnanjohtaja. Hän toimi aiemmin Loimaan kaupungin talousjohtajana. Ennen Loimaalle siirtymistään Ojala ehti työskennellä Punkalaitumen kunnan pääkirjanpitäjänä vuoteen 2000 asti. Hän kuului myös Punkalaitumen kunnanvaltuustoon vuosina 2000–2004. – Laasjärvi, Karjalainen ja Sirviö. Heistä kunnanjohtajina minulla on kokemusta. Loimaalla ollessani en jossain vaiheessa juurikaan seurannut kotipitäjän asioita. Punkalaitumen Sanomat on toki tullut koko ajan, Ojala naurahtaa.


– Punkalaitumen kunnan palveluksessa viihdyin kyllä tosi hyvin. Se oli vain erilaista kunta-aikaa. Toimintaa ja työntekijöitä oli enemmän ja yhteistyötä tehtiin erityisesti Huittisten suuntaan. Valtuutettuna olin mukana tekemässä maakuntavaihdosta Pirkanmaalle ja pidän tehtyä ratkaisua hyvänä. Pirkanmaa on edistyksellinen maakunta ja muita edellä esimerkiksi sote-uudistukseen valmistautumisessa, Tuija Ojala pohtii.


Sote-uudistus, tai sen toteutumisen venyminen, on hänen mukaansa yksi Punkalaitumen tulevaisuuden suurimmista uhkakuvista. – Sote- ja maakuntauudistuksen olisi pitänyt tapahtua jo vuonna 2017. Nyt sen valmistelu on pysäyttänyt kunnissa kaiken työn. Kaikki uudistukset on pysäytetty ja moni asia on jumissa. Sote-uudistuksen jälkeen Punkalaidun olisi kilpailukykyinen kunta, jossa rahaa olisi käytettävissä muuhunkin kuin sote-menoihin.


Sote-asioihin liittyen Tuija Ojala pitää Punkalaitumen ratkaisua vanhushuollon yksityistämisestä oikeansuuntaisena. – Kumppanin valinta olisi ehkä voinut osua paremmin alkuvaiheessa. Hoitomaksuista on puhuttu paljon mutta toimeentulotukijärjestelmä takaa, ettei kukaan jää hoivan ulkopuolelle. Ulkoistaminen sitoo palvelun pysyvyyden ja toimintayksikön säilymisen Punkalaitumella.

Punkalaitumelaisuus ansaitsee tuotesuojan


Uuden kunnanjohtajan astuessa virkaansa monet kuntalaiset saattavat odottaa hänestä ihmeidentekijää. Tuija Ojala muistuttaa kuitenkin, että kunnanjohtajakin joutuu työssään tunnustamaan realiteetit. – Ne ovat rajatut. Emme voi esimerkiksi syytää rahaa kunnan markkinointiin, vaan se on tehtävä osaamisella. Punkalaitumen menestyminen on imagokysymys ja sen vuoksi identiteetti on pidettävä vahvana.


– Punkalaitumelaisuus on jotain sellaista, jolle pitäisi hakea tuotesuoja. Se on rehellisyyttä, vakavuutta ja jäyhyyttä. Emme ole nopeasti syttyviä tai päälle käyviä mutta ystävinä varmasti luotettavia, Ojala kuvailee.


Hän uskoo pienen kunnan olevan tulevaisuudessa ”kova juttu”. – Pienellä ja kompaktilla kunnalla on paremmat mahdollisuudet selvitä, kuin suurella yksiköllä, kunhan muutokselle annetaan mahdollisuus. Olemme monissa asioissa jo muita edellä. Meillä osataan vaalia pehmeitä arvoja, paikalliskulttuuria ja omaa identiteettiä. Uskon, että meillä on sen vuoksi mahdollisuus selvitä ja voittaa. Hyvä trendi on, että tällä hetkellä eletään ns. paluumuuttolinjalla monessa asiassa. Suuruuden ekonomiasta mennään kohti pienempiä yksiköitä.


Identiteetin vahvistamisen lisäksi Tuija Ojala haastaa kaikkia kuntalaisia jatkossa huolehtimaan itsestään entistä paremmin. – Trendi on sen suuntainen, että julkisten palveluiden määrä tulee pienenemään. Sen vuoksi haluaisin ihmisten huolehtivan itsestään entistä enemmän. Oma hyvinvointi ja vaikkapa se, mitä palveluita Punkalaitumella on saatavilla, on meistä itsestämme kiinni.


– Punkalaitumen vahvuus on tämä koko toimiva ympäristö. Meillä on ripeät julkiset palvelut, pitäjällä edelleen palvelevia liikkeitä, kirjasto- ja kulttuuripalvelut ovat monipuoliset ja yhdistystoiminta vahvaa ja aktiivista. Lasten ja nuorten lähipalvelut ovat kunnossa ja työttömyyskin alhaista kiitos työllisyyskokeilun, Ojala kuvailee.

Tulipalojakin on


Monien positiivisten asioiden ja ilmiöiden lisäksi uusi kunnanjohtaja joutuu sammuttamaan myös ”tulipaloja”. Tuija Ojala myöntää avoimesti, että sinisellä taivaalla on myös tummia pilviä.


– Jos akuuteista tulipalon mahdollisuuksista puhutaan, koen että päiväkodin toiminta väistötiloissa on yksi sellaisista. Riski on, kestävätkö tilat päiväkotikäyttöä. Kysymysmerkki on myös rakenteilla olevan koulun käyttöönoton aikataulu. Päätöksenteon osalta riski on taas siinä, onko kaikilla halua ja tahtoa mennä kohti yhteistä päämäärää, Ojala pohtii.


Haasteensa kunnalle luo myös taloustilanne. Säästöjä pitäisi löytää noin miljoonan euron edestä. – Säästämisessäkin pitäisi olla mukana terve järki. Miljoonan euron säästön löytäminen on hankalaa ja ulkoistaminen esimerkiksi vain hetken lääke. Lakisääteiset palvelut on kuitenkin hoidettava ja sote-menoihin emme juurikaan pysty vaikuttamaan. Kunnan työntekijämäärä on jo sen verran alhainen, ettei siitäkään voida vähentää ilman, että joku työ jää tekemättä.


Syytä kuntien kehnoon taloustilanteeseen on Tuija Ojalan mukaan myös valtiossa. – Valtionosuusjärjestelmä tulisi uudistaa niin, että kuntien erilaisuus tunnistettaisiin. Julkisen rakentamisen tukemisessa olisi palattava vanhaan järjestelmään, jossa tukia maksettiin. Kun tuesta luovuttiin, alkoi julkisten tilojen yleinen rappeutuminen. Se näkyy muun muassa homekouluina ja sisäilmaongelmina.


– Kuntien veropohjan laajentamiseksi olisi myös tehtävä uudistuksia. Yksi sellainen olisi kaksoiskuntalaisuuden käyttöön ottaminen ja toinen metsänmyynnin verotulojen ohjaaminen kuntiin, Ojala visioi.


Jo vuosia jatkunut väkimäärän väheneminen olisi sekin käännettävä mielellään kasvu-uralle. – Asukasmäärän nostaminen äkkiä on epärealistista, koska kaikilla kunnilla muutamaa kasvukeskusta lukuun ottamatta on sama ongelma. Mittakaavat ovat vain erilaisia. Yksistään Turkukin kasvaa vain maahanmuuton ansiosta. Toisaalta nykymaailma on sellainen, ettei ihmisen ole pakko muuttaa. Hän voi periaatteessa asua missä vain, miksei myös Punkalaitumella.


Yhtenä vastauksena nykyisiin ja tuleviin haasteisiin kunnassa ryhdytään valmistelemaan elinkeino-ohjelmaa. – Meidän on luotava brändi ja osattava tuotteistaa punkalaitumelaisuus. Pk-yrittäjyys tarjoaa meillä monenlaisia mahdollisuuksia. Kotipalvelulle ja talonmiespalveluille sekä tien hoitoon ja huoltoon on kysyntää. Myös verkkokaupan tilaus- ja jakelupisteelle voisi olla käyttöä, Tuija Ojala toteaa.

 

Evästeet