Olemme Facebookissa!

09.08.2018 Työministeri Jari Lindström (sin.) Punkalaitumella

Työministeri Jari Lindström (2. vas.) vieraili Punkalaitumella tiistaina. Kanteenmaan biokaasulaitosta hänelle esittelivät Janne Svan, Jukka Uusi-Kouvo ja Aki Heinonen. Ministerin seurueeseen kuuluivat eduskunta-avustaja Aki Mikkola ja erityisavustaja Jami Arvola.
Työministeri Jari Lindström vieraili Punkalaitumella tiistaina. Vierailun aikana ministeri tutustui Punkalaitumen Bioenergiayhtiön biokaasulaitostyömaahan Kanteenmaassa sekä poikkesi kunnantalolla kuulemassa paikallisia näkemyksiä mm. työllistämispalveluihin liittyen.

Punkalaitumella ministeri Lindström otti voimakkaasti kantaa suunnitteilla olevan sosiaaliturvauudistuksen puolesta. – Se tarvitaan välttämättä. Mikäli sotu-uudistusta ei tehdä, ei rakennetyöttömyyteen päästä käsiksi. Onneksi kaikilla puolueilla alkaa jo olla näkemys palkan ja sosiaaliturvan kombinaatiosta.


Sotu-uudistuksen tarpeen ministeri näki myös inhimillisenä toimenpiteenä. – Asiantuntijoiden mukaan kolmasosa työttömistä on työkyvyttömiä. Sama näkemys on alueilla, kun maata olen kiertänyt. Näistä osan saisi kuntouttamalla jonkinlaiseen työkuntoon ja lopuille tulisi järjestää eläkepäätös, sillä muu on näiden henkilöiden kiusaamista ja resurssien haaskaamista. Pointti ei ole kuitenkaan se, että saadaan mahdollisimman paljon ihmisiä eläkkeelle, vaan se, millä keinoilla heistä osa saadaan takaisin työelämään.


”Hyvä, hyvä”


Ministerin vierailu alkoi aamupäivällä tutustumisella Kanteenmaan biokaasulaitoksen rakennustyömaahan. Laitosta esittelivät Punkalaitumen Bioenergiayhtiön toimitusjohtaja Jukka Uusi-Kouvo, laitetoimittaja BioGTS:n asennusvastaava Janne Svan sekä bioenergian jatkojalostukseen tähtäävän hankkeen projektipäällikkö Aki Heinonen. Ministerin seurueeseen kuuluivat erityisavustaja Jami Arvola ja eduskunta-avustaja Aki Mikkola.


Biokaasulaitokselle ministeri Lindströmin arvosana oli ”hyvä, hyvä”. Häntä kiinnosti mm. se, aiheuttaako laitos hajuhaittoja. Uusi-Kouvon ja Heinosen mukaan rikki hajoaa kaasuntuotantoprosessissa ja laitokseen tuleva biomassa otsonoidaan, jolloin senkin hajut häviävät.


Kiertotalouteen Lindström suhtautui myönteisesti. – Viime vaalikaudella olin ympäristövaliokunnassa ja silloin tutustuimme mm. fosforin kierrätykseen. Muutama kymmenen vuotta sitten se olisi ollut utopiaa. Nyt sitäkin voidaan kierrättää, koska fosforia ei luonnossa riitä loputtomasti.


Yhteistyötä kaivataan työllisyyspalveluissa


Punkalaitumen kunnantalolla ministeri Lindströmin ottivat vastaan valtuuston puheenjohtaja Outi Uusi-Kouvo (kesk.), hallituksen puheenjohtaja Ari Prihti (sin.), kunnanjohtaja Jyrki Moilanen sekä hallinto- ja talousjohtaja Oili Mölsä.


Kunnan ajankohtaisista asioista ministerille kertoi kunnanjohtaja Moilanen. Hän nosti esiin kunnan hyvät opetuspalvelut sekä lukion, samoin kuin meneillään olevat koulu- ja päiväkoti-investoinnit. Pitkällä aikavälillä kunnan kohtalonkysymykseksi Moilanen nosti väkimäärän säilyttämisen.


Työministerin omimmalle alalle päästiin hyvinvointijohtaja Tiina Mäkirannan kertoessa Punkalaitumen käytäntöjä työllistämistoiminnassa. Kaksikon välille syntyi aiheesta pitkä, lähes kahdenkeskinen keskustelu.


Punkalaitumella on saatu hyviä kokemuksia Pirkanmaan työllisyyskokeilusta. Se on päättymässä, eikä ministeri luvannut jatkoa kokeilulle. – Kokeilu ei tule jatkumaan mutta alueita ja alan eri toimijoita kehotetaan yhteistyöhön uuden lain puitteissa. Pointti on saada eri tahot tekemään yhteistyötä, silloin pienestä saadaan aikaan enemmän. Pitäisi päästä eroon ajatuksesta, että me teemme oikein, te kaiken väärin, Lindström korosti.


Työllisyyskokeilun jatkumisen ongelmana hän piti järjestämisvastuuta. – Jos järjestämisvastuu annettaisiin esimerkiksi Tampereen kaupungille, mikä olisi sen intressi huolehtia Punkalaitumen työttömistä. Maakunnan järjestämisvastuu on parempi vaihtoehto.


Tiina Mäkiranta korosti ministerille, että järjestämisvastuuta tärkeämpää on, että kunnilla on mahdollisuus tarjota niitä palveluita, joita työttömät aidosti kaipaavat. Tästä ministeri oli täysin samaa mieltä.


Punkalaitumelta ministeri Lindströmin matka jatkui Sastamalaan, jossa hän tutustui paikallisiin yrityksiin sekä osallistui Sinisten toritilaisuuteen.

 

Evästeet