Olemme Facebookissa!

08.02.2024 Liikkuvien terveyspalveluiden kehittäminen alkoi työpajaillassa

Pirhan liikkuvien palveluiden pilotti alkoi Punkalaitumella työpajalla kirjastossa. Tilaisuuteen osallistui seitsemisenkymmentä asukasta. He pääsivät kertomaan toiveistaan ja huolistaan Pirhan asiantuntijoille, joita oli paikalla runsaasti. Illan aikana syntyikin paljon keskustelua.
Pirkanmaan hyvinvointialueen (Pirha) liikkuvien palveluiden pilottikokeilu alkaa maaliskuussa. Pilotti toteutetaan kolmessa kunnassa: Punkalaitumella, Luopioisissa ja Kurussa. Valmista, tai ainakin melko valmista pitäisi olla syksyyn mennessä.

Nopealla aikataululla käyntiin polkaistava pilotti aloitetaan kussakin kunnassa järjestettävässä työpajaillassa, jossa alueen asukkaat pääsevät esittämään toiveitaan, kertomaan odotuksistaan ja tuomaan esiin terveyspalveluita koskevat huolensa.


Työpajat alkoivat viime tiistaina Punkalaitumen tilaisuudella. Kirjastoon olikin saapunut seitsemisenkymmentä paikkakuntalaista.


Pilotissa rakennetaan uusi toimintamalli palveluiden tuomiseksi lähelle asukkaita. Liikkuvien palveluiden on tarkoitus korvata nykyiset terveysasemien tarjoamat palvelut.


Illan tavoitteena oli suunnitella kokeilua alueen asukkaita parhaiten palvelevaksi. Työpajan tuloksia käytetään jatkossa myös koko Pirkanmaan hyvinvointialueen palveluiden kehittämisessä.


Avopalvelujen toimialajohtaja Sari Mäkinen kertoi liikkuvista palveluista. – Liikkuvilla palveluilla tarkoitetaan palveluita, jotka tuodaan sovittuun toimipisteeseen kunnassa. Kokeilun aikana testataan, mitkä palvelut soveltuvat liikkuviksi ja miten ne käytännössä toimivat. Myös liikkuvien ja etäkonsultaatioiden yhteiskäyttöä testataan.


Kokeilu koskee lääkärin, hoitajien, terveydenhoitajan, mielenterveys- ja päihdetiimien sekä fysioterapeutin vastaanottoa, aikuisten sosiaalipalveluita, suunterveydenhuollon mobiiliyksikön palveluita, liikkuvaa kuntoutusta sekä neuvolapalveluita.


Käytännössä liikkuvilla palveluilla tarkoitetaan toimintaa, jossa ammattilaiset välineineen tulevat paikkakunnalla sijaitsevaan toimipisteeseen. Pirhassa ei siis olla varustamassa linja-autoa kiertämään kunnissa. Ammattilaiset tulevat jatkossa lähelle asiakkaita.

Puoli vuotta kestävän pilotin aikana on tarkoitus saada liikkuvat palvelut toimimaan.  Käynnistys on nopea ja aluksi hyödynnetään olemassa olevia terveysasemien tiloja. Tarkoituksena on kuitenkin kokeilla muitakin tiloja, jotta saadaan muun muassa selville, mitä ammattilaiset tarvitsevat mukaansa lähtiessään maakuntaan.


Myös modernia teknologiaa testataan pilotin aikana. Hoitaja tulee pitämään vastaanottoa kuntaan, mutta lääkäri otetaankin mukaan asiakaskäyntiin etäyhteydellä.


Liikkuvaa laboratoriovälineistöä voidaan ehkä hyödyntää jopa niin, että labratuloksia saadaan heti, paikanpäällä.


Liikkuvilla palveluilla on tarkoituksena tarjota nimenomaan ajanvarauksella kiireetöntä palvelua asukkaille, joilla on hankaluuksia päästä kaukana sijaitsevaan terveyskeskukseen tai joilla ei ole mahdollisuutta digitaaliseen asiointiin.


Hoidonarvioinnin jälkeen potilas siirretään joko liikkuvan palvelun asiakkaaksi tai kauempana olevan terveysaseman hoitoon.

Palaute tärkeää


Pilotin aikana kerätään myös tietoa siitä, että mitkä palvelut toimivat liikkuvina ja mitkä eivät. Kuntalaiset ja heidän antamansa palaute on tärkeässä roolissa. Kun uutta kehitetään, on tärkeää, että kuntalaisten kokemukset tulevat kuulluiksi. Palaute on tärkeää, jotta palveluista tulee sellaisia, että ne vastaavat juuri alueen asukkaiden tarpeisiin.


Palautetta voi antaa Pirhan internet sivuilla olevalla palautelomakkeella tai terveysasemilta saatavilla paperisilla lomakkeilla. Palautteen voi toki kirjoittaa tavallisellekin paperiarkille.

Huolet ja mahdollisuudet


Työpajassa kuntalaiset pohtivat muun muassa, mitä huolia ja mahdollisuuksia he kokevat terveys- ja sosiaalipalveluiden muuttuessa.


Huolina nähdään muun muassa palveluiden karkaaminen kauemmaksi, niiden saavutettavuuden huonontuminen sekä lääkärille ja hoitajille pääsyn vaikeutuminen.


Digiasiointiin suhtaudutaan sekä huolena että mahdollisuutena. Sen lisääntyminen on mahdollisuus palvelun parantumiseen niille, jotka ovat sinut digiasioinnin kanssa. Toisaalta ne, joiden digitaidot ja -mahdollisuudet ovat huonot, kokevat ne uhkana.


Mahdollisuuksissa nähtiin muun muassa se, että lääkärille ja hoitajalle pääsy saattaa jopa helpottua liikkuvien mahdollisuuksien tultua käyttöön.


Liikkuvien palveluiden uuden toimipisteen sijainnin suhteen illan osallistujat saivat käydä laittamassa tarralapun karttaan. Nykyinen terveysasema ja Pakari saivat kannatusta sijoituspaikkana, mutta myös kunnantalon, koulun ja elintarvikeliikkeen tontit oli merkattu, samoin seurakuntataloa ja pappilaa sekä muutamaa muutakin paikkaa ehdotettiin.

Perinteistä tiedotusta kaivataan


Moni asia vaikuttaa hyvään asiakaskokemukseen, ja illan aikana asukkaat saivat myös kertoa kokemuksiaan. Hyvä asiakaskokemus syntyy muun muassa siitä, että ihminen tulee kuulluksi. Takaisin soitot ja hoitosuhteen jatkuvuus sekä tuttu työntekijä koetaan myös tärkeiksi. Ne tuovat turvallisuutta hoitosuhteeseen. Näiden toivotaan toteutuvat jatkossakin.


Se, mistä punkalaitumelaiset hakevat ja haluavat saada tietonsa Pirhan palveluista, tuli hyvin selkeästi esiin: Punkalaitumen Sanomista. Myös Pirhan omaa tiedotuslehteä sekä joka talouteen lähetettävää kirjettä kaivattiin. Punkalaitumen kunnan nettisivut ja tekstiviestit mainittiin myös. Pirhan omien internetsivuja toivottiin selkeytettävän. Tiedonhaku niiltä koetaan tällä hetkellä hankalaksi.


Punkalaitumelaisten toiveissa oli myös saada yksi selkeä puhelinnumero, jossa osattaisiin neuvoa ja josta ohjattaisiin eteenpäin oikealle henkilölle.

Hyvähenkinen ilta


Pekka Karppanen toi terveisiä tilaisuuteen vanhusneuvostolta. – Emme toivo palvelupistettä jokaiseen kylää, yksi toimipiste kunnan keskustassa riittää mainiosti. Vanha terveysasema on meille vallan kelvollinen paikka jatkossakin. Tiedonsaantia toivomme Punkalaitumen Sanomien kautta. Se on ainoa, oikea ja varma tiedonvälittäjä paikkakunnalla, sanoi Pekka  Karppanen.


Merja Pulakka oli lähtenyt iltaan mielenkiinnosta. – Kannatti tulla. Tämä oli hyvähenkinen ilta. Ennakkoluuloni vähenivät ja aloin näkemään liikkuvat palvelut enemmän mahdollisuutena.


Myös Saila Rintala oli tyytyväinen, että osallistui työpajaan. – Sain vastauksia asioihin, jotka ovat arveluttaneet. Näen nyt terveyspalveluiden tulevaisuudessa mahdollisuuksia. Nyt on sellainen olo, että voi päästäkin lähelle hoitoon, sanoo Saila Rintala.


Sirkka-Liisa Tanski oli laittanut tilaisuuden heti kalenteriin, kun oli sen huomannut. – Hyvä, että tällainen tilaisuus järjestetään, täällä saa äänensä kuuluviin. En ole paljoa terveysaseman palveluita tarvinnut, mutta haluaisin, että ne säilyisivät lähellä. Illan aikana liikkuvien palveluiden järjestämistapa on selkiytynyt, minullakin oli mielikuva jonkinlaisesta terveysbussista.

 

 

 

Evästeet