Olemme Facebookissa!

08.02.2018 Asukkaille ja omaisille infotilaisuus Pakarilla

Med Group Oy:n johtava asiantuntija Eino Nissinen, Sotesin vs. asumispalvelujohtaja Marvi Marttila sekä Med Groupin aluejohtaja Kati Mäkelä ja palvelupäällikkö Satu Seppänen kertoivat Pakarilla asumispalveluiden jatkosta sekä mm. palvelusetelin käytöstä.
Punkalaitumella valmistaudutaan Pakarin alueen asumispalveluiden siirtymiseen Med Group Oy:n vastuulle. Viime keskiviikkona Med Group Oy, palveluista nyt vastaava Sotesi sekä kunta järjestivät asumispalveluiden asiakkaille sekä heidän omaisilleen infotilaisuuden. – Asukkaiden kustannuksiin ei ole tulossa muutoksia mutta palvelusetelimalliin siirtyminen muuttaa toimintamallia, totesi Sotesin vs. asumispalvelujohtaja Mervi Marttila.

Sekä Mervi Marttilan että infotilaisuudessa puhuneen Med Group Oy:n johtavan asiantuntijan Eino Nissisen esityksissä todettiin yksityiskohtaisesti vertailemalla, että hoivapalveluiden asukkaiden kustannuksiin ei ole tulossa ainakaan nousua.

 

– Med Group on vahvistettu Sotesin palvelusetelituottajaksi ja palvelusetelin hinta on 99 euroa, kuten hoitovuorokausimaksu nykyisinkin hoidosta. Asukkaat tekevät vuokrasopimuksen Med Groupin kanssa ja vuokramenoihin saa Kelalta asumistukea, Mervi Marttila kertoi.

 

Asiakkaille järjestettävien tukipalveluiden tarjoaminen siirtyy sekin Med Groupille. Ateriapäivähinta säilyy 15 eurossa, pyykkimaksu kuukaudessa on 37,20 euroa ja siivous 50 euroa. Yrityksen pyykistä ottama maksu on 3,20 euroa korkeampi kuin Sotesin mutta vastaavasti Sotesi perii hoivasängystä ja tekstiileistä 30 euron kuukausivuokran, jota Med Group ei peri.

 

Alun perin Med Group oli määrittänyt palvelusetelin hinnaksi 105 euroa mutta Punkalaitumen kunnan kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen hinta laskettiin tasolle, jossa asukkaiden ei tarvitse maksaa omavastuuosuutta saamansa palvelun hinnasta. – Asukkaille tämä on hyvä asia. Pakarin ylläpitovuokran muuttaminen kiinteäksi kahden vuoden ajaksi oli osa ratkaisua, kertoo kunnanjohtaja Jyrki Moilanen.

 

– Pakarin hoivapalveluiden toimivuutta Sotesi valvoo jatkossakin tarkastuskäynnein ja tarvittaessa asioista neuvotellaan, totesi Mervi Marttila. Valvontaa suorittaa myös Aluehallintovirasto.

 

Tämän hetkisten suunnitelmien mukaan Med Group Oy aloittaisi Pakarin hoivapalveluiden tuottajana 26.3.

 

Onni Hoiva tuottaa

 

Med Group Oy ryhtyy tuottamaan Pakarilla hoivapalveluita Onni Hoivo -tuotemerkin nimellä. – Onni Hoiva tuottaa palvelut, on asukkaiden vuokranantaja ja tarjoaa tukipalvelut, totesi Eino Nissinen.

 

Hänen kanssaan infotilaisuudessa olivat aluejohtaja Kati Mäkelä ja palvelupäällikkö Satu Seppänen. Kaksikosta Seppänen on jo ehtinyt tutustua asumispalveluiden toimivuuteen tekemällä muutaman työvuoron. – Täällä on hyviä käytäntöjä, joita on turha lähteä muuttamaan.

 

Med Groupin edustajien viesti oli tiivistettynä, että suuria muutoksia ei ole luvassa. – Tutut tilat, tutut hoitajat ja mahdollisuus asua kotikunnassa, ja saada siellä hoitoa, säilyvät, Eino Nissinen korosti.

 

Palvelusetelijärjestelmään siirtyminen muuttaa toimintamallia sen verran, että maaliskuun lopultalähtien vuokranantaja on Med Group Oy. Eino Nissisen mukaan vuokraoikeus tullaan sitomaan palveluseteliasiakkuuteen. – Vuokratasoa joudutaan nostamaan lähemmäs markkinoiden yleistä tasoa mutta Kela tukee asumisessa ja vuokrat pidetään Kelan asettamien rajojen puitteissa, Nissinen kertoi.

 

Asukkaille tuotettavien tukipalveluiden osalta Nissinen lupasi, että paikallisia kumppaneita käytetään niiden tuottamiseen mahdollisuuksien mukaan. Myös asukkaille tähänkin asti tarjottu virkistystoiminta eri toimijoiden järjestämänä on edelleen tervetullutta.

 

Aluehallintoviraston vaatimuksesta Med Group Oy tulee lisäämään myös hieman asumispalveluiden hoitajamitoitusta verrattuna nykyiseen.

 

Lääkäripalvelut huolena

 

Infotilaisuudessa omaiset pääsivät myös kysymään mieliään askarruttavia kysymyksiä. Suurimmaksi huoleksi nousi Pakarin asumispalveluiden asukkaille järjestettävät lääkäripalvelut tulevaisuudessa. Tähän asti yksiköissä on käynyt lääkäri, eikä huonokuntoisten asukkaiden ole tarvinnut lähteä esimerkiksi paikalliselle terveysasemalle.

 

Sotesin Mervi Marttilan mukaan Sotesi ei pysty uudessa tilanteessa tarjoamaan lääkäripalveluita yksityisten palveluntuottajien hoitamille hoivayksiköille resurssipulan vuoksi.

 

Med Groupin Eino Nissinen puolestaan lupasi, että lääkärikysymykseen etsitään koko ajan ratkaisua.

 

Evästeet