Olemme Facebookissa!

07.02.2019 Sotesin valvontakäynti Pakarille

Sotesin edustajat tekivät maanantaina valvontakäynnin Punkalaitumen vanhusten ja vammaisten asumispalvelun yksiköissä. – Mitään sellaista ei tullut esille, että se vaatisi välittömiä toimenpiteitä. Palveluntuottajalla on myös halu ja tahto korjata asioita, sanoo Sotesin vs. asumispalvelujohtaja Mervi Marttila.

Marttilan mukaan suurimmat ongelmat palveluntuottaja Esperi Caren toiminnassa ovat liittyneet tiedottamiseen ja tiedon kulkuun. Myös laskutuksessa ja palvelusopimuksissa on ollut ongelmia.

 

– Sieltä ne suurimmat puutteet löytyvät. Sen vuoksi Sotesi päätti ryhtyä ohjaamaan tätä toimintaa ja edellytti 22. tammikuuta palveluntarjoajalta kirjallista selvitystä joulukuun laskutuksesta ja palvelusopimusten saattamisesta ajantasaisiksi. Esperi Care antoi selvityksen 28.1. ja vielä kuluvan viikon aikana hoivapalveluiden asiakkaille jaetaan infokirje, Mervi Marttila kertoo.

 

Hän korostaa sitä, että myös Esperi Carella on tahtotila asioiden kuntoon saattamiseksi Punkalaitumella. – Asioita selvitetään yhteistyössä. Sotesin valvonnan tavoitteena on saattaa asiat kuntoon ohjaamalla palveluntarjoajaa. On muistettava, että palveluntuottajalla on ollut myös merkittävät paineet heidän aloittaessaan toiminnan Punkalaitumella.

 

Sotesin tehtävänä on toimialueellaan valvoa sosiaalipalveluita. Mervi Marttilan mukaan Punkalaitumen tilanne on ”aktiivinen”, jos verrataan Sotesin saamiin muistutuksiin ja reklamaatioihin aiempina vuosina. – Vuonna 2017 muistutuksia alueen yksityisten palveluntuottajien toiminnasta tuli yksi ja viime vuonna ei yhtään. Pakarin osalta meillä on tällä hetkellä kesken muutama muistutus- ja reklamaatioprosessi ja niiden osalta tulemme pyytämään palveluntuottajalta vastineet.

 

Kunnanvaltuusto kokoontuu maanantaina

 

Punkalaitumen kunnanvaltuusto kokoontuu maanantaina. Valtuuston ylimääräisen kokouksen koolle kutsumista vaati viime viikolla kuusi valtuutettua. Kunnanhallitus käsitteli asiaa maanantaina ja ehdottaa valtuustolle, että se keskustelisi vanhushuollon ajankohtaisista aiheesta.

 

Evästeet