Olemme Facebookissa!

05.01.2023 Työntekijät syyttävät luottamushenkilöitä epäasiallisesta käytöksestä

Punkalaitumen kunnantalon seinien sisäpuolella kuohuu. Teknisen toimen henkilöstöstä osa kokee, että luottamushenkilöt kohtelevat heitä epäasiallisesti ja ovat ilmoittaneet mielenilmauksena ulosmarssista. Marssin ajankohtaa ei ole ilmoitettu.
Osa Punkalaitumen kunnan teknisen toimen henkilöstöstä kokee, että luottamushenkilöt ja poliitikot kohtelevat heitä epäasiallisesti. Tämän vuoksi henkilöstö on järjestämässä mielenilmausta, johon liittyy ulosmarssi työpaikalta.

Yhteensä kymmenen teknisen toimen työntekijää jätti 21.12. työnantajalle ilmoituksen, jonka sanamuoto on seuraava: ”Punkalaitumen tekninen toimi tulee suorittamaan ulosmarssin, mielenilmauksena poliitikkojen ja luottamushenkilöiden epäasiallisesta käytöksestä teknisen toimen henkilöstöä kohtaan. Ulosmarssin ajankohta ilmoitetaan tiedotusvälineille.” Ilmoitus on päivätty 20.12.2022.


Punkalaitumen kunnan työsuojeluvaltuutettuna on viime vuoden alusta toiminut laitosmies Jonne Räsänen. Hän kertoo, ettei kuulu mielenilmauksen puuhamiehiin, mutta että on itsekin allekirjoittanut sen.


– Ennen tätä ulosmarssi-ilmoitusta työsuojeluvaltuutetun korviin ei ole kantautunut, että kunnassa olisi mitään suurempaa tai vakavampaa ollut viimeisen vuoden aikana työntekijöiden ja luottamushenkilöiden välillä, Räsänen sanoo.


Työsuojeluvaltuutettuna hän on  keskustellut työntekijöiden kanssa ja hänen mukaansa on käynyt ilmi, että ongelmia on ollut jo aiemmin ja niitä on edelleen. –Työsuojeluvaltuutettuna aion tähän tarttua asian vaatimalla vakavuudella ja toivon, että se saadaan selvitettyä perinpohjin osapuolten välillä.
– Tässä taustalla taitaa käsitykseni mukaan olla paljon laajempi ongelma joka on kasvanut vain suuremmaksi vuosien saatossa, Jonne Räsänen arvioi.

Luottamuspulaa ja jopa maalittamista


Kunnanjohtaja Tuija Ojala ”avautuu” tilanteesta reippaasti. Häntä harmittaa. – Tilanne kertoo siitä, että kunnan virkajohdon ja luottamushenkilöiden välillä on luottamuspula. Oma roolini on hankala, sillä olen työnantaja mutta samaa mieltä mielenilmauksen allekirjoittajien kanssa. Itsekään en luota kaikkiin kunnan luottamushenkilöihin.


– Teknisen johtajan virkajärjestelyn selvittämistä esittävä ponsi tuli valtuuston kokoukseen puun takaa ja väärää kautta. Asiasta olisi ollut syytä keskustella etukäteen. Mutta tämäkin kertoo tilanteesta. Tällainen ponsi on myös syytös itseäni kohtaan. Enkö ole riittävän hyvä kuntaa johtamaan, Ojala kuvailee.


Hyvänä puolena hän pitää sitä, että ponsi on nostanut esiin ongelman. – Nyt tilanteeseen on mahdollista puuttua ja tehdä sille jotain. Asia otetaan pöydälle maanantaina kunnanhallituksen kokouksessa. Kunnassa on aika alkaa opettelemaan sitä, miten luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteistyön pitäisi sujua.


– Omiin korviini ei ole kantautunut, että teknisellä puolella asiat olisivat huonosti. Henki on päinvastoin parantunut. Mutta esimerkiksi teknisessä lautakunnassa päätöksenteko ei aina ole ollut välttämättä sujuvaa.


Ojala nostaa esiin myös melko vakavana yleisesti pidettävän ilmiön. – On ollut havaittavissa yksittäisten teknisen toimen työntekijöiden maalittamista aikaisemminkin. Sitä ei ole tapahtunut ainoastaan luottamushenkilöiden toimesta, vaan myös kuntalaisten toimesta. Se on ilmiö, joka ei kuulu nykyaikaan.


– Kunnan henkilöstöjohtaminen on muutoksessa, sillä vuoden vaihteessa henkilöstöjohtajan tehtävät siirtyivät hallinto- ja talousjohtajalta hyvinvointijohtajalle. Muutenkin tilanne on kunnassa paineinen, sillä elämme hurjan rakennemuutoksen aikaa, Tuija Ojala sanoo.

Väite osin väärä, osin oikea

 

Teknisen lautakunnan puheenjohtaja Sami Uutto (ps.) pitää teknisen toimen henkilöstön mielenilmauksessa julki tuomaa väitettä epäasiallisesta kohtelusta luottamushenkilöiden suunnalta osittain vääränä, mutta osittain myös oikeana.

 

– Siinä mielessä väite on väärin, että kaikki eivät kohtele epäasiallisesti, mutta osa mielestäni kohtelee. Itselläni ei ole ollut ongelmia teknisen puolen henkilöstön kanssa, vaikka aika on ollut hankala ja kunnalla ollut esimerkiksi isoja työmaita.

 

Uutto muistuttaa, että teknisessä toimessa tehdään paljon työtä, joka ei näy ulospäin. – Kaikilla päättäjillä ei ole todellista kuvaa siitä, mitä teknisen toimen työ on, eikä ymmärretä vaikkapa sitä, että kunnan julkisten rakennusten ylläpito ja hoito eivät ole sama asia kuin omakotitalon ylläpito.

 

– Sekin on myönnettävä, että henkilökemiat eivät välttämättä aina toimi. Nyt pitäisi kuitenkin istua pöydän ääreen ja puhua suoraan, mitä ongelmat ovat ja miten ne ratkaistaan. Muuta vaihtoehtoa ei ole. Puolelta toiselle huutelu ei auta yhtään mitään, Uutto sanoo.

 

Kunnan teknisessä lautakunnassa muutamia päätettäviä asioita on pyöritelty useammassa kokouksessa. Tällaisia ovat olleet esimerkiksi Haukankosken lämpöjärjestelmän uusiminen ja niin sanotun Päiväkodin polun rakentaminen. – Aika usein ongelma on se, että luottamushenkilöt kokevat olevansa teknisissä asioissa pätevämpiä kuin asioita valmistelevat virkamiehet, Sami Uutto toteaa.

 

Pidemmän aikavälin ongelma

 

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Harri Lumme (kok.) toteaa kokoomuslaisen valtuutettu Ari Prihtin tekemän aloitteen ilmeisesti laukaisseen pidemmän aikaa hautuneen ongelman.

 

– On selvitettävä, mitkä ovat tapauksen taustat, ja onko taustalla pidempiaikaista tyytymättömyyttä. Kunnanhallitus on nyt keskeinen elin. Sen olen myös pistänyt merkille, että teknisessä lautakunnassa asioita on palloteltu, eikä päätöksenteko ole ollut sujuvaa.

 

Lumpeen mukaan tärkeää on, että nyt käydään läpi ne asiat, joihin epäasiallisella kohtelulla konkreettisesti viitataan. – Mikäli asiat eivät miellytä puolin tai toisin, ne pitää selvittää ja katsoa, mitä asioiden hyväksi on tehtävissä ilman henkilökohtaisuuksiin menemistä. Itse en tunnista, että kunnan luottamushenkilöt olisivat kohdelleet teknisen toimen henkilöstä epäasiallisesti. En tietysti näe kaikkea, mitä kunnassa tapahtuu.

 

Kaikki eivät ymmärrä


Kaikki teknisen toimen työntekijät eivät ole mukana mielenilmauksessa. Laitoshuoltaja Virva Lappalainen ei ymmärrä henkilöstön mielenilmausta.


– Mielestäni asia on mielenilmausta valmistellessa esitetty henkilöstölle todellisuudesta poiketen. Kyseessä on ehdotusponsi, joka ei mielestäni ole mitenkään yhteydessä koko henkilöstöön, eivätkä kaikki henkilöstöstä ole mielenilmauksen takana.


– Oman näkemykseni mukaan niin tekninen lautakunta, kunnanhallitus kuin -valtuustokin ovat toimineet asiallisesti heille esitettyjen tietojen pohjalta.


Ongelmia kunnassa silti Lappalaisen mukaan on. – Monta kertaa henki on sellainen, ettei asioista ja ongelmista kannata juuri puhua. Sillä ei ole mitään vaikutusta. Senkin olen huomannut, että monista asioista kyllä puhutaan kylillä, mutta henkilöiltä itseltään ei tulla kysymään, eikä luottamushenkilöstökään tiedä, mitä kunnassa todellisuudessa tapahtuu.


– Kunnassa sekä kenttätyöntekijät että johto ovat sitä varten, että kuntalaisia palvellaan hyvin. Sitä varten me täällä olemme töissä. Tämä tuntuu joskus henkilöstöltä unohtuvan, Virva Lappalainen sanoo.

 

 

Evästeet