Olemme Facebookissa!

03.02.2022 Kuntalaisiltakin kysytään kuntastrategiasta

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Linda Lähdeniemi, valtuuston puheenjohtaja Harri Lumme ja kunnanjohtaja Tuija Ojala pitivät palaveria kuntastrategiasta tiistaina kunnantalolla. Kuva: Tiia Korhonen.
Punkalaitumen kunnassa on käynnissä uuden kuntastrategian valmisteluprosessi, jossa myös kuntalaisten luvataan saavan äänensä kuuluville. Strategian on tarkoitus olla valmis kesään mennessä.

– Kuntastrategiasta on käyty strategiatyöryhmän kanssa useampi palaveri ja valtuustoseminaarejakin on ollut muutama. Prosessi etenee omasta mielestäni ainakin hyvin ja siinä aikataulussa, mitä olemme suunnitelleetkin, kuvailee kunnanhallituksen puheenjohtaja Linda Lähdeniemi (kesk.).


Myös kunnanjohtaja Tuija Ojala kertoo omana näkemyksenään valmistelun sujuneen hyvin. – Virkamies- ja luottamushenkilövalmistelu alkaa olla siinä vaiheessa että kohta on kuntalaisten vuoro kertoa mielipiteensä
Strategiasta järjestetään kuulemiskierros ja siinä kysytään kuntalaisten näkemyksiä.

– Haluamme, että mahdollisimman moni kuntalainenkin pystyisi tuomaan ajatuksiaan ja ideoitaan kunnan kehittämiseksi ja tulevaisuuden luomiseksi. Pyrimme kuulemaan mahdollisuuksien mukaan eri tavoin eri kuntalaisryhmiä, Lähdeniemi ja Ojala kertovat.

Lähdeniemi pitää strategiaprosessia mielenkiintoisena. – Strategiaa päästään tekemään uudella valtuustolla ja itseäni tulevaisuuden pohtiminen ja yhteisen suuren kuvan etsiminen innostaa. Uteliain mielin odotan tulevia keskusteluita.


Kuntastrategian kärkiteemat ovat vielä pohdinnassa. – Vahvasti esillä on kuitenkin ollut esimerkiksi hyvinvointi ja elinvoima. Toivon myös, että prosessin aikana kirkastetaan se, mitä on punkalaitumelainen elinvoima tai punkalaitumelainen hyvinvointi. Lisäksi meidän tulee tässä strategiassa ottaa huomioon se, miten kuntien rooli muuttuu hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa.

– Uudella strategialla haetaan yhteinen suuri kuva, jota lähdetään koko valtuuston voimin edistämään. Olemme päättäjien voimin käyneet oikein hyviä, arvopohjaisiakin, keskusteluita. Mikä meidän kunnassamme on vahvuuksia ja mitä asioita pitää kehittää? Mikä on suunta, jonne haluamme kunnan menevän? Kaikki päättäjät ovat sitoutuneet prosessiin ja yhteistyö on ollut erittäin sujuvaa, Linda Lähdeniemi kiittelee.


– Haemme tukevaa jalansijaa rakentaa tulevien vuosien talousarviot ja käyttösuunnitelmat ja kehittää kuntaa pitkälle tulevaisuuteen, Tuija Ojala lisää.

Prosessi etenee hyvin


Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Harri Lumme (kok.) kertoo strategiatyöryhmän, joka koostuu kunnanhallituksesta ja valtuuston puheenjohtajistosta, kokoontuneen muutaman kerran viime- ja tänä vuonna. Sen lisäksi valtuusto piti strategiaseminaarin viime vuoden puolella, joka oli luonteeltaan informatiivinen.


– Maanantaina pidettiin kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen valtuuston ensimmäinen strategiaseminaari, jossa esiteltiin strategiatyöryhmän tähänastisia ideoita ja pyydettiin valtuutettuja kommentoimaan niitä. Lisäksi valtuutetuille esitettiin kysymyksiä, joihin odotetaan vastauksia tämän viikon loppuun mennessä. Kommenttien ja vastausten perusteella strategiatyöryhmän on tarkoitus jalostaa strategiaa eteenpäin. Prosessi vaikuttaa mielestäni etenevän hyvin. Maanantaina syntyi hyvää keskustelua ja toivottavasti tämän viikon aikana valtuutetuilta tulee vielä runsaasti lisää kommentteja, Lumme sanoo.

Hänen mukaansa tähän mennessä strategiatyöryhmä on tehnyt alustavan luonnoksen, johon on pyydetty kommentteja kunnan johtoryhmältä sekä valtuutetuilta. – Tämän lisäksi on tunnistettu tiettyjä ryhmiä, joita tulee erityisesti kuulla strategiatyön edetessä. Seuraavaksi pitää päättää, miten ja missä vaiheessa näitä ryhmiä sekä kuntalaisia kuullaan, jotta saisimme mahdollisimman monen ryhmän ja henkilön näkemyksen siihen, millaisella strategialla kuntaa viedään seuraavina vuosina eteenpäin.


– Maanantaina valtuutetuille esitelty luonnos sisältää lähinnä strategiatyöryhmän näkemyksiä strategian painopistealueista, joiden uskoisin melko hyvin kuvastavan myös kuntalaisten, yritysten, yhteisöjen ja muiden kunnassa vaikuttavien ryhmien näkemyksiä. Asiat ovat siinä vielä hyvin karkealla tasolla, joten sisällön kirkastumisesta ei mielestäni vielä voida puhua.

Kunnan nykyinen strategia on laadittu viitisen vuotta sitten vuosille 2018–2025. – Se on suurelta osin vielä täysin validi. Kyseessä on sama kunta ja pitkälti samat kuntalaiset, yritykset ja muut sidosryhmät. Nykyisessä strategiatyössä on mukana myös paljon samoja päättäjiä, jotka työstivät nykyisen strategian. Sote-uudistuskin on vasta edessäpäin, kuten oli viisi vuotta sitten ja sen tuomat muutokset esimerkiksi kuntatalouteen ovat edelleen epäselviä, Lumme pohtii.


– Strategiatyöryhmässä pohdittiin aluksi riittääkö, että voimassaoleva kuntastrategia vain päivitetään kevyesti vastaamaan nykyistä tilannetta, vai lähdetäänkö uutta strategiaa tekemään puhtaalta pöydältä. Molemmissa lähestymistavoissa on puolensa, mutta uusi strategia puhtaalta pöydältä sai enemmän kannatusta. Vaikka tähän päädyttiinkin, niin en usko, että kuntastrategian ydinviesti muuttuu paljoakaan nykyisestä.


Lumpeen mielestä Punkalaitumella on edelleen pääosin samat vahvuudet ja heikkoudet sekä tarpeet, kuin nykyisen strategian laadinnan aikana. – Koska maailma ympärillämme kuitenkin muuttuu, on meidän syytä tehdä strategiatyö riittävän perusteellisesti. Sekin asia pitää huomioida, että kuntastrategia ohjaa päätöksentekoa, jolloin on tärkeää että kaikki päättäjät, niin virkamiehet kuin luottamushenkilötkin, pääsevät vaikuttamaan siihen alusta asti. Kun strategia on itse tehty ja hyväksytty, niin sen toteuttamiseen on helpompi saada koko organisaatio sitoutumaan, Harri Lumme sanoo.

 

Evästeet